Trends in logistiek en voorraadbeheer in 2022

De afgelopen jaren zijn er enorme uitdagingen geweest voor de toeleveringsketens, als gevolg van COVID-19, Brexit. Naarmate 2022 vordert, komen veel van dezelfde uitdagingen terug. Daardoor gaan bedrijven zich meer toeleggen op het anticiperen op, reageren op en plannen van het onverwachte, en dat aan de hand van hun toeleveringsstrategieën.

In 2022 neigen alle trends naar een meer veerkrachtige toelevering. Veel toonaangevende bedrijven zullen dan ook meer tijd en geld investeren om hun toeleveringsketen veerkrachtiger en flexibeler te maken. Maar waar moeten zij hun middelen en investeringen op richten?

We hebben een overzicht opgesteld van de zes toptrends inzake toeleveringsketens waar u in 2022 rekening mee moet houden. Wij onderzoeken de voorspellingen van enkele grote adviesbureaus, technologiepartners en klanten.

Digitalisering van de toeleveringsketen

De trend
Meer bedrijven digitaliseren hun toeleveringsketen.

Waarom?
De digitale transformatie van de toeleveringsketens biedt de flexibiliteit om het voorraadbeheer aan te passen en te reageren op marktevoluties of kortstondige verstoringen van de toeleveringsketen. Het geeft de bedrijven ook een stapje voor op hun concurrenten, en helpt hen om een duurzamere en robuustere toeleveringsketen op te bouwen met het oog op langdurige rentabiliteit.

Door de processen te digitaliseren en er kunstmatige intelligentie in te verwerken, zullen de gegevens nauwkeuriger worden en zal de zichtbaarheid toenemen, zodat informatie sneller kan worden geïnterpreteerd en geanalyseerd. Hiermee kunnen dan beter onderbouwde beslissingen worden genomen. Met nauwkeurige gegevens kunnen bedrijven zich sneller aanpassen en verbeteringen doorvoeren. Op hun beurt krijgen de toeleveringsteams daardoor meer tijd om zich bezig te houden met externe uitdagingen, klanten, en onderhandelingen met partners in de toeleveringsketen.

Naarmate bedrijven hun toeleveringsstrategieën digitaliseren, zal cloud-based technologie de flexibiliteit bieden om sneller op te schalen. Nu de werknemers op afstand of in hybride modellen werken, zullen de gegevens zowel op kantoor, thuis als in het magazijn beschikbaar zijn.

Vraagvoorspelling en -planning verbeteren

De trend
Bedrijven richten zich steeds meer op de verbetering van hun vraagvoorspelling en -planning.

Waarom?
Veel bedrijven beseffen dat het voorspellen van de vraag voor het voorraadbeheer niet gemakkelijk is, en al zeker niet in de huidige situatie. De laatste jaren was de vraag erg onregelmatig; de consument kocht op nieuwe manieren en probeerde ook nieuwe producten uit. Reden daarvoor waren wisselende voorkeuren of het feit dat de gebruikelijke keuzemogelijkheden beschikbaar waren.

Aangezien bedrijven de toekomstige vraag moeten kennen om de juiste voorraadartikelen te kunnen bestellen, spelen vraagvoorspellingen een cruciale rol in de toeleveringsstrategieën en het waarborgen van beschikbare voorraden.

In het rapport „Innovation Driven Resilience van MHI en Deloitte: How technology and innovation help supply chains thrive in unprecedented times” report, zei 50% van de bedrijven dat voorspellingen extreem lastig of zeer moeilijk waren.

Op dit ogenblik is niemand zeker van wat er in 2022 zal gebeuren op het gebied van de vraagpatronen – dit zal waarschijnlijk afhangen van het land en de sector. Sommige specialisten, zoals Global Trade Review en Demand Planning, denken echter dat de vraag meer voorspelbaar zal worden en zal stabiliseren.

Welke kant het ook opgaat, de vraag zal dit jaar waarschijnlijk sterk verschillen van de twee voorgaande jaren. Daarom zal het gebruik van historische gegevens om de toekomstige vraag te voorspellen bijzonder moeilijk zijn. Uit het rapport Innovation Driven Resilience blijkt ook dat 44% van de bedrijven de komende één tot twee jaar gebruik zal maken van voorspellende analyses om deze uitdaging aan te gaan.

De invoering van software en kunstmatige intelligentie helpt om de voorspellingen te verfijnen, zodat u rekening kunt houden met seizoensgebondenheid, trends voor nieuwe artikelen, of artikelen die het einde van hun productiecyclus naderen.

Diversifiëring van leveranciers

De trend
Bedrijven breiden hun leveranciersnetwerk uit.

Waarom?
De afgelopen jaren is gebleken dat het riskant is om alle eieren in één mandje te leggen Bedrijven die een hechte relatie met één grote leverancier hadden, ondervonden moeilijkheden wanneer die leverancier geen essentiële voorraden kon leveren.

Hoewel bedrijven die relaties met hun belangrijkste leveranciers moeten blijven onderhouden, leggen ze ook bijkomende lijsten aan van leveranciers, logistieke dienstverleners en andere partners in de toeleveringsketen. In sommige gevallen bevinden deze contacten zich dichter bij huis, waardoor de toeleveringsketen korter wordt. Andere bedrijven kijken naar andere gebieden om streekgebonden risico’s te beperken. In beide gevallen is het de bedoeling om hun toeleveringsketen te versterken en over opties te beschikken bij eventuele problemen in de toekomst.

E-commerce blijft groeien

De trend
Steeds meer bedrijven voegen e-commerce toe als verkoopkanaal.Supply Chain Trend

Waarom?
Online winkelen maakt nu deel uit van het dagelijkse leven, en als bedrijven nog geen e-commerce systemen hebben opgezet om de vraag tijdens de pandemie tegemoet te komen, dan is het nu het moment.

Veel bedrijven zijn tijdens de pandemie online gegaan omwille van de lockdowns, maar de omslag gaat door. Gartner voorspelt dat 80% van de B2B-verkoop tegen 2025 via digitale kanalen zal verlopen.

Een e-commerce kanaal lanceren houdt veel meer in dan alleen maar een website opzetten. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze over een veerkrachtige en efficiënte toeleveringsketen beschikken. Als er tekorten zijn, zijn die online nog duidelijker zichtbaar. Daarom investeren toeleveringsteams in tools waarmee ze de beschikbaarheid van hun voorraden verhogen en inspelen op de steeds hogere leveringseisen van de klanten.

Uit het rapport Innovation Driven Resilience blijkt dat 45% van de bedrijven al gebruik maakt van tools voor voorraad- en netwerkoptimalisatie. Daarmee krijgen ze een nauwkeurig overzicht van hun voorraad.

Nog eens 32% wil in de komende 1 à 2 jaar hierin investeren.

Een gedigitaliseerd voorraadbeheer is van essentieel belang wanneer bedrijven voor e-commerce kiezen. Op die manier worden de voorraadniveaus in evenwicht gebracht, worden voorraadtekorten vermeden, en wordt de winst uit e-commerceactiviteiten gemaximaliseerd.

Nadruk op duurzaamheid en de circulaire economie

De trend
Bedrijven herzien hun toeleveringsstrategieën en -praktijken met het oog milieuvriendelijkere processen.

Waarom?
De toeleveringsketen draagt in grote mate bij tot de klimaatverandering. De klanten vragen zich steeds meer af waar hun producten vandaan komen en van welke materialen ze gemaakt zijn. Velen van hen schakelen over op duurzamere of “groenere” alternatieven. Als u dit tegemoetkomt met zinvolle voornemens en acties, zal dat de financiële resultaten op lange termijn ten goede komen.

Duurzaamheidsdoelstellingen instellen gaat hand in hand met de opbouw van een veerkrachtige toeleveringsketen. Terwijl ze proberen om de kosten te drukken, de efficiëntie te verbeteren en optimale voorraadniveaus aan te houden, moeten de bedrijven groene voorraadartikelen, manieren om de uitstoot te verminderen en alternatieve materialen identificeren.

Bedrijven kiezen ook voor een circulaire toeleveringsketen om te laten zien dat ze zich inzetten voor duurzaamheid en om zich als merk te profileren. Door materialen opnieuw te gebruiken of te verkopen kan het bedrijf de impact op het milieu beperken en voldoen aan de eisen van de consument.

De invoer van robotica en automatisering in het magazijn

De trend
Een toename van het gebruik van robotica en automatisering in het magazijn.

Waarom?
Door het tekort aan arbeidskrachten zijn de bedrijven overgestapt op automatisering om de bestellingen te verwerken. Ondanks de aanloopkosten kan technologie kosten besparen en het voorraadbeheer efficiënter maken.

Uit Innovation Driven Resilience blijkt dat 38% van de bedrijven gebruik maakt van robotica en automatisering, en dat 23% daar in de komende één tot twee jaar mee zal beginnen.

Geautomatiseerde inkoop

De meest courante toepassing van robotica en automatisering bevindt zich in het magazijn, bij het picken, verpakken of sorteren van bestellingen (44%). Dit wordt gevolgd door laden, lossen of stapelen (34%) en materiaal- en productverplaatsing binnen de bedrijfsruimte (30%). 15% van de bedrijven hebben hun magazijn reeds volledig geautomatiseerd.

Het thans beschikbare gamma robots en technologieën biedt de bedrijven meer mogelijkheden om de juiste combinatie te kiezen. Zoals Plexus benadrukt, zijn er twee mogelijkheden – een aangepaste automatisering creëren met diverse roboticasystemen of kant-en-klare apparatuur installeren. Kant-en-klare oplossingen zijn haalbaarder en voordeliger voor kleine bedrijven.

Houdt uw planning voor 2022 rekening met de nieuwe trends in het toeleveringsbeheer?

Wij kunnen niet met zekerheid zeggen hoe de bevoorradingsproblemen zich dit jaar zullen ontwikkelen. Maar door ervoor te zorgen dat uw toeleveringsprocessen efficiënt verlopen, zou u de veerkracht moeten hebben om alle onvoorziene uitdagingen te overwinnen.

De grootste trend is misschien wel dat de onzekerheid in de toeleveringsketen tot ver in 2022 zal aanhouden, en dat de bedrijven die investeren in manieren om de gevolgen daarvan te temperen, een stap voor zullen zijn om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes
Blog

Just-in-case voorraadbeheer implementeren

In het begin van de jaren ’80 ontstond just-in-time ketenbeheer. Bedrijven konden zo hun voorraden beperken en alleen artikelen in...

A variety of colourful shipping containers stacked in a shipping yard five high and at different heights with blue sky and white clouds
Blog

De schaarste aan zeecontainers en hoe je je voorraad beter kunt beheren

Huidige toestand De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor de internationale toeleveringsketens. Vooral de scheepvaart is getroffen, omdat de verschuivingen...

Home studio podcast interior. Microphone, laptop and on air lamp on the table, close-up De beste logistieke en supply chain podcasts
Blog

De beste logistieke en supply chain podcasts

Binnen Logistics en Supply Chain Management is het van groot belang dat je constant op de hoogte blijft van de...