7 manieren om uw voorraadomloopsnelheid te verbeteren

De productlevenscyclus en optimaal voorraadbeheer

Als ondernemer ben je op allerlei gebieden actief. Natuurlijk wil je graag jouw producten verkopen en zie je graag dat jouw diensten ingekocht worden. Maar je hebt ook te maken met zaken als administratie, voorraad, inkoop, de productlevenscyclus van producten en niet te vergeten de service aan de klanten.

Productlevenscyclus

Met de productlevenscyclus wordt de realistische levensduur van een dienst of product bedoeld. Neem bijvoorbeeld designkleding: op het moment dat daar nieuwe producten van aangeboden worden, is haast geboden. Designkleding heeft dus een korte productlevenscyclus. Voor dergelijke producten heb je er belang bij dat je weinig voorraadkosten hebt. Voor autobanden is het een ander verhaal: die moeten voldoen aan heel wat eisen en via gerichte reclame verkocht worden.

De kans op incourante voorraad is met een dergelijk product weliswaar minder, maar niet uit te sluiten. Want hier gelden de vaste regels van de productlevenscyclus, te weten: * de ontwikkeling en het op de markt zetten; * het aanprijzen van het product en de ontwikkeling van een markt; * de beste verkoopperiode; * het langzaam wegzakken van de verkoop omdat er nieuwere – en mogelijk betere – producten op de markt verschijnen.

productlevenscyclus

Volwassen

Vaak wordt fase 3 van de productlevenscyclus de volwassenheid genoemd. Het is de periode waarin een product veel gevraagd wordt en een prima omzet en een leuke winst oplevert. Uiteraard probeer je die periode zo optimaal mogelijk te benutten en zo lang als maar mogelijk te rekken. Feit is echter dat zodra het rekken begint, de kans op incourante voorraad toeneemt. Breekt de markt in kan dat dure gevolgen hebben. Het vraagt dan ook veel marktkennis en marktgevoel, naast een optimalisering van het voorraadbeheer, om dit soort kosten zoveel als mogelijk te voorkomen.

Voorkomen

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdens de productlevenscyclus het voorraadbeheer te optimaliseren. 1. Kies voor een ietwat langere levertijd om de voorraad beperkt te houden. 2. Maak heldere afspraken met de eigen leveranciers om de aanwezige voorraad optimaal te houden; alleen de nodige producten zijn op voorraad. 3. Kies voor voorraadbesparing door overschotten te vermijden, het personeel te vragen te helpen de voorraad zo minimaal mogelijk te houden en/of door de omloopsnelheid te verhogen.

Seizoensbeheer

Wat heb ik nodig?

Om de ideale productlevenscyclus te kunnen bepalen, heb je naast betrouwbare gegevens, een uitstekende verkoopprognose en doorzettingsvermogen nodig. Met name dat laatste komt van pas als een nieuw product zich (nog) niet zo op de markt beweegt als je verwacht had. Je ziet dan ook dat vaak wordt aanbevolen om fase 1 van de productlevenscyclus iets ruimer te nemen, zodat het nieuw ontwikkelde product zijn marktsegment kan creëren. Hoeveel tijd dit nodig heeft, is puur afhankelijk van zowel het product als de factoren die de markt bepalen. Wie dure wijn op de markt zet op het moment dat er een financiële crisis uitbreekt, loopt het risico met een flinke incourante voorraad te blijven zitten.

De Product Life Cycle

Er zijn producten die binnen de eigen productlevenscyclus veranderen. Denk aan een gsm; niemand wist of er een markt voor was. Dat hing namelijk samen met het ontwikkelen van een geschikt netwerk. Je start dus met een groot vraagteken en de wil om er een succes van te maken. Plotseling blijkt het product aan te slaan. In het voorbeeld van de gsm kwam dat doordat het netwerk werd gebouwd dat het gebruik van de gsm mogelijk maakte. In die tijd was de productlevenscyclus relatief lang, want alles moest nog ontwikkeld worden. Toen kwam er een versnelling, doordat iemand van de gsm een iPhone maakte. Daarmee werd de gsm oud nieuws en kwam in fase 4 terecht, waarin het een uitloopmodel is geworden. Want in fase 3, de volwassenheid, bevindt zich het nieuwe product, in dit geval de iPhone.

De markt

Allesbepalend zijn:

  • het product
  • de markt
  • de liefhebbers (innovators)

De productlevenscyclus van designkleding mag dan relatief kort zijn, er is wel altijd een markt voor. Daarmee verschilt dit product met de gsm. Als een gsm geen touchscreen, blu‑ray, internet, etc. heeft, is de productlevenscyclus voorbij. Als startende ondernemer of als ondernemer die in een niche zit, moet je je bewust zijn van wat je wilt verkopen en beginnen met een laag verwachtingspatroon.

  • Zorg dat je bekend bent met de te verwachten productlevenscyclus.
  • Vraag informatie of hulp als je twijfelt of iets niet weet.
  • Let goed op de voorraden. Je koopt snel te veel in, waarna je met kosten komt te zitten als het niet loopt.
  • Kijk met wie je in zee gaat. Leveranciers vind je overal, een goede leverancier is goud waard en minder makkelijk te vinden.
  • Durf met meer dan één leverancier te werken.
  • Laat je niet door plotselinge verkoopstijging verleiden om extra inkopen te doen.

Meer weten over de mogelijkheden van EazyStock? Download dan ons gratis Whitepaper.

7 manieren om uw voorraadomloopsnelheid te verbeteren

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes
Blog

Just-in-case voorraadbeheer implementeren

In het begin van de jaren ’80 ontstond just-in-time ketenbeheer. Bedrijven konden zo hun voorraden beperken en alleen artikelen in...

Different coloured floppy disks on a tables
Blog

Incourante voorraad: één van de grote problemen binnen voorraadbeheer

Het gebeurt wel eens dat een aantal producten of goederen onverkoopbaar zijn geworden. Op dat moment ontstaat de zogenaamde incourante...

Three blocks with plus signs on De voordelen van supply chain management
Blog

De voordelen van supply chain management

Toenemende handelsvrijheid, concurrentie door openheid van grenzen en het digitaliseren van de wereldmarkt vergen andere manieren van management. Als bedrijf...