6 Manieren voor fabrikanten en groothandels

De voordelen van supply chain management

Toenemende handelsvrijheid, concurrentie door openheid van grenzen en het digitaliseren van de wereldmarkt vergen andere manieren van management. Als bedrijf moet er constant geïnnoveerd en gereorganiseerd worden om je aan te passen aan de snel veranderende marktomstandigheden. Supply chain management speelt hier op een belangrijke manier op in, door op een integrale manier te kijken naar winstmaximalisatie, procesoptimalisatie en hoge customerservicelevels.

Wat is supply chain management?

Het is een term die op veel verschillende manieren wordt toegepast en gedefinieerd in de logistieke branche en daar buiten. Het gehele logistieke proces en supply chain management worden door elkaar heen gebruikt alsof het synoniemen van elkaar zijn; dit is niet het geval.
Supply chain management, of SCM, betekent letterlijk: beheersing van de toevoerketen, en is een integraal ketenmanagement van productie tot aan distributie. Het gaat om het effectief coördineren en integreren van de verschillende processen met een helikopterview, om zo kosten te besparen en de best mogelijke service aan klanten te leveren.

Implementatie

Het is belangrijk om onderscheid te maken in de praktische en informatieve processen. De praktische processen draaien om de goederen zelf: de productie van de goederen, de opslag in de distributiecentra, de uiteindelijk afgeleverde goederen en de service aan de klanten.
De informatieprocessen gaan over onderlinge communicatie tussen ketenpartners en het volgen, coördineren en analyseren van het gehele proces. Een voorraadoptimalisatiesysteem is hier een voorbeeld van. Ketenpartners kunnen zo onderling communiceren en orders automatiseren. Door een duidelijk inzicht in de voorraad via deze software kunnen efficiënte beslissingen gemaakt worden als het gaat om voorraadoptimalisatie en inkoopoptimalisatie. Het gehele proces is inzichtelijk waardoor niet onnodig veel voorraad opgeslagen hoeft te worden, maar precies op maat is aangepast aan de vraag van klanten.

multi echelon supply chainEen ander gerelateerd concept dat bij de implementatie van supply chain management uitkomst kan bieden is multi-echelon planning. Hierbij worden alle ketenpartners en afzonderlijke businessunits binnen een bedrijf als een ‘pool’ gezien waaruit geput kan worden en niet als afzonderlijke onderdelen. Multi-echelon planning maakt het mogelijk dat door effectief voorraadmanagement niet alle goederen in elk distributiecentrum aanwezig hoeven te zijn. De verschillende distributiecentra zouden zelfs verschillende onderdelen van een order kunnen leveren, die vervolgens op een locatie vlak bij het afleveradres in elkaar gezet kunnen worden.

Waarom supply chain management?

De systematisch geïntegreerde aanpak van supply chain management heeft een positief effect op de kwaliteit van goederen, het voorraadbeheer, risicopreventie, kostenreductie en de servicelevels.

  • Ten eerste gaat de kwaliteit van goederen omhoog door verbeterde productieprocessen met een geïntegreerd kwaliteitsmanagement. Het inzicht in zowel interne als externe omstandigheden zorgt ervoor dat er sneller ingesprongen kan worden op veranderingen en nieuwe mogelijkheden.
  • Ten tweede kan supply chain management zorgen voor voorraadoptimalisatie en inkoopoptimalisatie, door het gebruik van voorraadoptimalisatiesoftware wat niet beschikbaar is in ERP systemen en WMS dat in de ‘bekende’ ERP-systemen is geïntegreerd. Door een gedegen analyse en overzicht via deze systemen kunnen distributiecentra bepaalde voorraadbuffers aanleggen en door voorraadherverdeling zorgen voor een zo optimaal mogelijk beheer en overzicht.
  • Op de derde plaats kan er door effectief management inzicht gekregen worden in de risico’s op het gebied van operationele veiligheid, productkwaliteit en wettelijke kaders. Door de geïntegreerde ketenaanpak samen met alle partners kunnen door de intensieve onderlinge communicatie en uitwisseling van kennis, de mogelijke bedrijfsrisico’s sneller worden ondervangen.
  • Ten vierde kunnen kosten gereduceerd worden door een optimaler gebruik van voorraadbeheer en een goed overzicht in de werkprocessen. Het gebruik van minimale voorraden die effectiever worden beheerd en sneller worden gedistribueerd zorgt voor kostenreductie en winstmaximalisatie.
    Tenslotte kunnen door de verbeterde informatieprocessen en ondersteunde softwaresystemen goederen sneller naar de klanten toe met toenemende klanttevredenheid tot gevolg.

Conclusie

Supply chain management zorgt voor een geïntegreerde ketenaanpak met alle ketenpartners. Bedrijven kunnen door supply chain management het gehele proces van productie tot distributie op een transparante manier analyseren, managen en coördineren. Door de vele positieve kanten aan supply chain management is dit een uitdaging die bedrijven in het huidige economische klimaat zeker aan moeten gaan. De huidige tijd vraagt om een flexibele, geïntegreerde en totale aanpak van het productie en distributieproces om zo sneller en efficiënter in te kunnen spelen op de snel veranderende markt.

Meer weten over besparingen in de supply chain met EazyStock?

6 Manieren voor fabrikanten en groothandels

Person typing on keyboard with virtual document data chart in Document Inkoopoptimalisatie met het inkoopsysteem
Blog

Inkoopoptimalisatie met het inkoopsysteem

Iedereen kent het probleem van te grote voorraden. Of het niet actueel zijn van de voorraad. Vooral bij middelgrote en...

Forklift loading boxes into a lorry Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie
Blog

Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie

‘Verdeel en heers’ is een oude politieke strategie die – als het om voorraadherverdeling gaat – verrassend actueel en bruikbaar is. Want...

Gold bars stacked three on the bottom, two in the middle and one on the top on a pink background to show a bell curve of a product lifecycle
Blog

De productlevenscyclus en optimaal voorraadbeheer

Als ondernemer ben je op allerlei gebieden actief. Natuurlijk wil je graag jouw producten verkopen en zie je graag dat...