7 manieren om uw voorraadomloopsnelheid te verbeteren

Voordelen van een snelle voorraadrotatie

Een cruciale parameter bij het ontwikkelen van een voorraadmanagementstrategie is de zogeheten voorraadrotatie. Die geeft een indicatie van de snelheid waarmee de voorraad door het bedrijf beweegt, van het moment van aflevering door de leverancier tot het moment van transport richting de afnemer. De voorraadrotatie berekent je door de kostprijs van de omzet te delen door de kostprijs van de voorraad. Des te hoger deze factor is, des te vaker ‘roteert’ per jaar de volledige voorraad. Waarom is een hogere voorraadrotatie over het algemeen beter, en hoe kan je deze factor optimaliseren? We kijken er in deze blog verder naar.

Snelheid verlaagt investeringen

voorraadrotatieJe bedrijf voegt waarde toe. Je koopt eindproducten in, of halffabricaten. Door die producten zelf weer te verkopen aan bijvoorbeeld retailers of eindklanten – of door de halffabricaten te gebruiken in je eigen producten – creëer je een aanbod dat meer oplevert dan het heeft gekost. Je creëert toegevoegde waarde. Maar daarvoor moeten de ingekochte producten wel eerst gebruikt of uitgeleverd worden. Zolang producten opgeslagen liggen in het magazijn vertegenwoordigen ze slechts ongebruikt kapitaal. Je hebt in deze voorraad geïnvesteerd zonder dat het op zijn beurt direct iets oplevert. Hoe langer de voorraad blijft liggen, hoe slechter dat is voor het rendement. Je wil dus dat de voorraad zo kort mogelijk in de magazijnen staat of ligt. Idealiter worden aangekochte producten direct verwerkt of doorverkocht. Dat is uiteraard een utopie, maar voorraadmanagers werken constant aan het verkorten van de opslagtijd in het magazijn.

Snelle voorraadrotatie verlaagt kosten

Los van de investering in voorraad, is er ook nog een kostenaspect. Iedere dag dat voorraden opgeslagen worden in het magazijn, kosten ze geld. Niet alleen zijn er faciliteiten nodig voor de opslag, van schapruimte tot klimaatbeheersing. Maar ook bestaat iedere dag de kans dat je te maken krijgt met diefstal, breuk of andere problemen. En bij voorraden die bederfelijk zijn of snel verouderen, loopt je bovendien het risico dat je daadwerkelijk delen van de voorraad moet afschrijven. Een snelle voorraadrotatie is dan ook niet alleen van belang om de investeringen in voorraden te beperken, maar ook om voorraad gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren.

Het bepalen van een optimum

In het algemeen geldt dus dat we naar een voorraadrotatie toewerken die zo hoog mogelijk ligt. Nieuw ingekochte voorraad moet zo kort mogelijk op voorraad liggen in de magazijnen voordat ze wordt uitgeleverd richting klanten. Dat is het uitgangspunt, maar voorzichtigheid is op zijn plaats. Want als bedrijf heb je niet alleen te maken met investeringen in de voorraad en kosten van de opslag. Ook transport draagt bijvoorbeeld bij aan de overall kosten van de logistieke keten.

Wat als je je voorraadmanagement zo strak inregelt dat je regelmatig out-of-stock bent en nee moet verkopen? Hoe groot is dan de reputatieschade? En als out-of-stock inderdaad geen optie is, hoeveel duurder zijn dan ongeplande nabestellingen van kleine partijen ten opzichte van de reguliere bevoorrading? Zulke overwegingen moeten in je voorraadmanagement worden meegenomen. In hoeverre ben je in staat om je toeleveranciers te managen en just-in-time te laten leveren? Met al deze informatie streef je uiteindelijk naar een geoptimaliseerde voorraadrotatie. Dat is dus niet altijd de hoogst mogelijke voorraadrotatie, ook andere factoren tellen mee.

Voorraadrotatie van de eigen productie

Als je zelf producten fabriceert, heb je niet alleen te maken met de voorraadrotatie van ingekochte producten. Je produceert ook zelf producten die je op hun beurt weer moet opslaan voor je ze kunt uitleveren. In dat geval betreft de voorraadrotatie niet alleen een externe aanvoer, maar ook een intern productieproces. Een productieproces waar soortgelijke keuzes gemaakt moeten worden. Hoe groot zijn de productiebatches? Wat is de financiële afweging tussen enerzijds extra voorraden van het gereed product en de zekerheid dat er kan worden geleverd, en anderzijds de impact van een vertraagde levering of extra tussentijdse productiebatches?

voorraadrotatie

Manage de optimale voorraadrotatie met EazyStock

Om de voorraadrotatie te optimaliseren, kijkt EazyStock met een helicopterview naar je voorraadmanagement. Uiteraard hanteren we een classificatie van je producten, afhankelijk van de productwaarde, verkoopfrequentie en het commerciële belang van het product bij klanten. Ook optimaliseert EazyStock de vraagvoorspelling waarin niet alleen historische verkoopdata maar ook seizoensinvloeden, de product lifecycle en verdere markttrends worden meegenomen. En vanzelfsprekend wordt alle informatie met betrekking tot het lever- en bevoorradingsproces in de rekenmodellen verwerkt. Door tenslotte ook de gewenste service levels in de calculaties op te nemen, is de EazyStock voorraadmanagementoplossing steeds in staat de optimale voorraadrotatie te realiseren.

Meer weten over het verhogen van de voorraadrotatie? Download dan ons gratis whitepaper!

7 manieren om uw voorraadomloopsnelheid te verbeteren

Presents stacked flat on a pale blue background to represent a Christmas tree seasonal sales seasonal forecasting
Blog

Inspelen op de veranderende vraag tijdens vakanties en feestdagen

De vraag naar producten rond vakantieperiodes en feestdagen wordt door veel detaillisten als een chaos ervaren. Maar ook distributeurs ervaren...

Boxes on a trolly Uitleveringsgraad: De graadmeter voor uw klanttevredenheid
Blog

Uitleveringsgraad: De graadmeter voor uw klanttevredenheid

Een hoge klanttevredenheid is een belangrijke Kritische Performance Indicator (KPI) en cruciaal voor het voortbestaan van uw onderneming. Tevreden klanten...

Pile of four wooden blocks with ticks De omloopsnelheid als belangrijke KPI
Blog

De omloopsnelheid als belangrijke KPI

Het meten van Key Performance Indicators (KPI’s) van uw voorraad is essentieel om uw voorraad- en magazijnprestaties te beheersen. Maar...