Voordelen van een snelle voorraadrotatie

Leestijd: 3 min

Voordelen van een snelle voorraadrotatie

    Share

Een cruciale parameter bij het ontwikkelen van uw voorraadmanagementstrategie is de zogeheten voorraadrotatie. Die geeft een indicatie van de snelheid waarmee uw voorraad door uw organisatie beweegt, van het moment van aflevering door de leverancier tot het moment van transport richting de afnemer. De voorraadrotatie berekent u door de kostprijs van uw omzet te delen door de kostprijs van uw voorraad. Des te hoger deze factor is, des te vaker ‘roteert’ per jaar uw volledige voorraad. Waarom is een hogere voorraadrotatie over het algemeen beter, en hoe kunt u deze factor optimaliseren? We kijken er in deze blog verder naar.

Snelle voorraadrotatie verlaagt investeringen

voorraadrotatieUw bedrijf voegt waarde toe. U koopt eindproducten in, of halffabricaten. Door die producten zelf weer te verkopen aan bijvoorbeeld retailers of eindklanten – of door de halffabricaten te gebruiken in uw eigen producten – creëert u een aanbod dat meer oplevert dan het heeft gekost. U creëert toegevoegde waarde. Maar daarvoor moeten uw ingekochte producten wel eerst gebruikt of uitgeleverd worden. Zolang producten opgeslagen liggen in uw magazijn vertegenwoordigen ze slechts ongebruikt kapitaal. U heeft in deze voorraad geïnvesteerd zonder dat het op zijn beurt direct iets oplevert. Hoe langer de voorraad blijft liggen, hoe slechter dat is voor uw rendement. U wilt dus dat uw voorraad zo kort mogelijk in uw magazijnen staat of ligt. Idealiter worden aangekochte producten direct verwerkt of doorverkocht. Dat is uiteraard een utopie, maar uw voorraadmanagers werken constant aan het verkorten van de opslagtijd in het magazijn.

Snelle voorraadrotatie verlaagt kosten

Los van de investering in voorraad, is er ook nog een kostenaspect. Iedere dag dat voorraden opgeslagen worden in uw magazijn, kosten ze geld. Niet alleen zijn er faciliteiten nodig voor de opslag, van schapruimte tot klimaatbeheersing. Maar ook bestaat iedere dag de kans dat u te maken krijgt met diefstal, breuk of andere problemen. En bij voorraden die bederfelijk zijn of snel verouderen, loopt u bovendien het risico dat u daadwerkelijk delen van de voorraad moet afschrijven. Een snelle voorraadrotatie is dan ook niet alleen van belang om uw investeringen in voorraden te beperken, maar ook om voorraad gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren.

Het bepalen van uw optimale voorraadrotatie

In het algemeen geldt dus dat we naar een voorraadrotatie toewerken die zo hoog mogelijk ligt. Nieuw ingekochte voorraad moet zo kort mogelijk op voorraad liggen in de magazijnen voordat ze wordt uitgeleverd richting klanten. Dat is het uitgangspunt, maar voorzichtigheid is op zijn plaats. Want als bedrijf heeft u niet alleen te maken met investeringen in de voorraad en kosten van de opslag. Ook transport draagt bijvoorbeeld bij aan de overall kosten van uw logistieke keten. Wat als u uw voorraadmanagement zo strak inregelt dat u regelmatig out-of-stock bent en nee moet verkopen? Hoe groot is dan de reputatieschade? En als out-of-stock inderdaad geen optie is, hoeveel duurder zijn dan ongeplande nabestellingen van kleine partijen ten opzichte van de reguliere bevoorrading? Zulke overwegingen moeten in uw voorraadmanagement worden meegenomen. In hoeverre bent u in staat om uw toeleveranciers te managen en just-in-time te laten leveren? Met al deze informatie streeft u uiteindelijk naar een geoptimaliseerde voorraadrotatie. Dat is dus niet altijd de hoogst mogelijke voorraadrotatie, ook andere factoren tellen mee.

Voorraadrotatie van uw eigen productie

voorraadrotatieAls u zelf producten fabriceert, heeft u niet alleen te maken met de voorraadrotatie van ingekochte producten. U produceert ook zelf producten die u op hun beurt weer moet opslaan voor u ze kunt uitleveren. In dat geval betreft uw voorraadrotatie niet alleen een externe aanvoer, maar ook een intern productieproces. Een productieproces waar soortgelijke keuzes gemaakt moeten worden. Hoe groot zijn uw productiebatches? Wat is de financiële afweging tussen enerzijds extra voorraden van het gereed product en de zekerheid dat er kan worden geleverd, en anderzijds de impact van een vertraagde levering of extra tussentijdse productiebatches?

Manage uw optimale voorraadrotatie met Eazystock

Om uw voorraadrotatie te optimaliseren, kijkt EazyStock met een helicopterview naar uw voorraadmanagement. Uiteraard hanteren we een classificatie van uw producten, afhankelijk van de productwaarde, verkoopfrequentie en het commerciële belang van het product bij klanten. Ook optimaliseert EazyStock de vraagvoorspelling waarin niet alleen historische verkoopdata maar ook seizoensinvloeden, de product lifecycle en verdere markttrends worden meegenomen. En vanzelfsprekend wordt alle informatie met betrekking tot het lever- en bevoorradingsproces in de rekenmodellen verwerkt. Door tenslotte ook de gewenste service levels in de calculaties op te nemen, is de EazyStock voorraadmanagementoplossing steeds in staat de optimale voorraadrotatie te realiseren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van EazyStock? Wij zorgen er graag voor dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen die voor ú relevant zijn. Praktisch en in heldere taal, zodat u meteen aan de slag kunt.
 


Whitepaper - 7 manieren om uw voorraadomloopsnelheid te verbeteren

Share

Leestijd: 3 min

Schrijf je in voor de EazyStock Nieuwsbrief

De laatste inzichten     1 maal per maand     Altijd opzegbaar