Optimaliseer uw inkoopstrategie

Optimaliseer uw inkoopstrategie

Leestijd: 3 min


Sommige bedrijven concentreren zich bij voorkeur op hun ‘topline’ – de omzet van het bedrijf – en de mogelijkheden om die te verhogen. Begrijpelijk, meer omzet is vaak de sleutel naar meer winst. Toch is het zinvol om tegelijkertijd kritisch op de kosten te blijven. Met name uw inkoopstrategie kan daarin een groot verschil maken. Waarbij het er niet alleen om gaat wat er wordt ingekocht – wat is uw assortiment en bij wie koopt u in – maar net zo goed hoe er wordt ingekocht. In deze blog kijken we verder naar de inkoopstrategie, de keuzes die daarin zijn te maken en de meerwaarde die een goed voorraadbeheersysteem erin kan hebben.

Uw inkoopstrategie begint met assortimentsbeheer

Uw assortiment is sterk bepalend voor het rendement. De winstgevendheid is per product anders en uiteraard bent u er zich als ondernemer steeds van bewust dat alle onderdelen van uw portfolio een eigen levenscyclus doorlopen, waarin zowel omzetvolumes als marges gedurende die cyclus veranderen. Van een succesvol product dat kort na de introductie nog tegen hoge marges kan worden verkocht tot producten die tegen uitfasering aanzitten met nog maar een beperkte marge. Uw assortiments-analyse is daarom een strategische activiteit en het startpunt voor uw inkoopstrategie.

Leverancierskeuze, de leverancierskwaliteit en inkoopprijzen

Belangrijk in uw inkoopstrategie zijn natuurlijk de keuzes die u maakt voor leveranciers, de kwaliteit van die leveranciers en de inkoopprijs van hun producten. Fouten tijdens de leveranciers-analyse zijn bijna niet te compenseren met een efficiëntere bedrijfsvoering, hoe scherp u daarop ook stuurt. Goede inkopers zijn dan ook cruciaal voor uw winstgevendheid. Het is echter een gemiste kans als bij het bepalen van de inkoopstrategie alleen naar de producten en prijzen wordt gekeken. Want bij een optimale inkoopstrategie gaat het nadrukkelijk om meer.

Voorraadmanagement en vraagvoorspelling

inkoopstrategieUw kosten zitten immers niet alleen in de kale inkoopprijs. Ook de verdere inkoopkosten voor onder andere transport en opslag hebben direct invloed op uw winstpercentage. Hoewel deze kosten vaak lastig zijn te vertalen naar individuele producten, kan hun bijdrage aanzienlijk zijn. Door perfect te analyseren hoe goederen door het bedrijf ‘stromen’ en die informatie te combineren met een nauwkeurige vraagvoorspelling, kunt u uw inkoopstrategie verder optimaliseren.

Worden er wekelijks kleinere bestellingen geplaatst (met een kleinere voorraadhoogte als gevolg) of is het beter om maandelijks één grotere order te plaatsen (minder handling en transport maar wel een grotere voorraad)? Wat is de invloed van de gehanteerde inkoopstrategie op onze leverbetrouwbaarheid? Wat zijn daarvoor de Key Performance Indicators en voldoen we daar aan? Is een ‘out-of-stack’ geen optie of accepteren we van een bepaald product dat er af en toe wordt ‘misgegrepen’. En zo nee, wat is dan de financiële impact van tussentijdse nabestellingen en spoedorders? Is het wellicht beter toch een hogere veiligheidsvoorraad te hanteren? En houdt u bij inkoop rekening met de geografische spreiding van uw magazijnen?

Het belang van voorraadinformatie en vraagvoorspelling

Uw voorraadmanagement en vraagvoorspelling leveren belangrijke informatie voor deze vraagstukken. Door een helder inzicht in de goederenstromen binnen uw bedrijf en de ontwikkeling van de klantvraag, kunt u de juiste keuzes maken bij het bepalen van uw bevoorradingsstrategie. Dat is niet alleen relevant voor het aansturen van uw bestaande leveranciers, het bepaalt ook mede de keuze van nieuwe leveranciers. Zo kan een leverancier met een hogere kostprijs maar flexibelere leveringsvoorwaarden de voorkeur krijgen boven een leverancier met het laagste prijsaanbod maar een starre supply chain. Met de juiste informatiesystemen beschikt u over alle informatie om daarvoor de juiste keuzes te maken.

Optimale inkoopstrategie, mede dankzij uw voorraadmanagement

inkoopstrategieBij het verbeteren van uw winstgevendheid is niet alleen een strakke aansturing van uw leveranciers van belang, maar ook een geoptimaliseerd voorraadmanagement. De juiste informatie uit uw voorraadmanagement en een accurate vraagvoorspelling helpen zowel bij de voorraadoptimalisatie als bij het bepalen van de optimale inkoopstrategie. We gaan dan ook graag met u in gesprek over de mogelijkheid om onze voorraadbeheer oplossingen in te zetten bij het optimaliseren van uw inkoopmanagement.
 


Whitepaper - Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Share

Leestijd: 3 min

Schrijf je in voor de EazyStock Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het Laatste Nieuws, Trends, Tips en Best Practices voor Supply Chain Management, Voorraadoptimalisatie, Vraagvoorspelling en Geautomatiseerde Inkoop.