Leverbetrouwbaarheid in veranderende tijden

De leverbetrouwbaarheid is een belangrijk aspect binnen de logistieke bedrijfsvoering. Klanten wensen hun producten in goede staat te ontvangen, maar stellen daarbij ook de eis dat deze zo spoedig mogelijk worden geleverd. Het is hierbij niet de bedoeling dat het bedrijf zorgen heeft over de levering. Hoe is het nu op de beste manier mogelijk om de levertijden te monitoren en ervoor te zorgen dat klanten snel en op de juiste manier hun bestellingen krijgen? En daarnaast: hoe kan je in de veranderende tijden ervoor zorgen dat de klanttevredenheid op niveau blijft met een transparant leveringssysteem?

Wat is leverbetrouwbaarheid?

Voor we bekijken hoe de leverbetrouwbaarheid kan worden verbeterd en hoe we op een transparante manier kunnen omgaan met leveringen, moet eerst duidelijk zijn wat er wordt bedoeld met leverbetrouwbaarheid.

Leverbetrouwbaarheid is een breed begrip en betekent voor de een wat anders dan voor de ander. De een zal melden dat het inhoudt dat de voorraad van de producten laag moet zijn, waarbij de bestellingen toch op tijd worden geleverd.

Een ander bedrijf zal aangeven dat het belangrijk is dat een bestelling direct de volgende dag wordt geleverd, zodat de klant profiteert van een snelle afhandeling en levering. Zij vinden een 24-uursconcept dus erg belangrijk. De klant plaatst een bestelling en moet ervan uit kunnen gaan dat hij deze bestelling binnen 24 uur ontvangt.Weer een ander bedrijf meldt dat het belangrijk is om rekening te houden met de vraag van klanten. Zo moet er een duidelijk beeld worden geschept over de trend van de vraag. Het kan dus zijn dat er in een bepaalde periode meer vraag is naar een product dan in een andere periode. Denk maar aan de kerstperiode en de vraag naar bepaalde voedingsmiddelen. Tot slot kunnen bedrijven aangeven dat ze het belangrijk vinden dat de producten altijd aanwezig zijn, omdat klanten ervan uitgaan dat het product altijd aanwezig is. Denk maar aan voedingsmiddelen zoals babyvoeding en medicijnen.

Leverbetrouwbaarheid - logistieke medewerkers
Maar hoe zit het met wat de klanten verstaan onder leverbetrouwbaarheid? Klanten zullen aangeven dat zij willen dat hun bestellingen volledig, snel en goed worden geleverd. Zij willen er niet nog extra moeite voor moeten doen als een bestelling niet compleet blijkt te zijn, of als zij contact op moeten nemen met de klantenservice omdat hun bestelling niet is aangekomen binnen de gestelde termijn. Klanten willen een combinatie van gemak en perfectie. Zij beschouwen de leverbetrouwbaarheid als een belangrijk aspect dat een belangrijke invloed heeft op het bepalen van hun cijfer voor een klanttevredenheidsonderzoek.

De visies van de klant en de bedrijven samenvattend, houdt leverbetrouwbaarheid in: de mate waarin de juiste aantallen op het juiste tijdstip geleverd worden (servicegraad). Daarbij rekening houdend met de wensen van de klanten en de mogelijkheden die het bedrijf te bieden heeft om in deze wensen te kunnen voorzien.

Hoe is de leverbetrouwbaarheid te verbeteren?

Zoals gezegd bestaan er verschillende opvattingen over de term leverbetrouwbaarheid. Maar hoe kan de leverbetrouwbaarheid worden verbeterd, zodat klanten tevreden zijn met de levering en dit haalbaar is voor het bedrijf zelf?

Ga uit van de klantwens

Bedrijven zijn geneigd om binnen hun eigen muren te blijven kijken. Hierdoor zien ze alleen wat er intern haalbaar is en wat voor hen ideaal is. Als er wordt uitgegaan van de klantwens, is het vaak ook makkelijker om te kijken en te denken in mogelijkheden. Het is natuurlijk onmogelijk om elke klantwens te kunnen vervullen, maar de meningen van klanten maken wel nieuwe ideeën los.

Geef de klant een transparante kijk op het proces, maar niet te veel

De grootste ideeën ontstaan na een heleboel miscommunicatie en interne discussies. De klant hoeft hier niets van mee te krijgen. Klanten zijn voornamelijk geïnteresseerd in het eindresultaat: een bestelling die op tijd en compleet geleverd wordt. Zij hebben geen boodschap aan het negatieve. Met discussiëren is overigens niets mis, het is nodig om tot een goedwerkende eindoplossing te komen. Waar de klanten wel een boodschap aan hebben is transparantie op het gebied van hun levering. Maak gebruik van traceersystemen waarmee klanten hun eigen bestellingen kunnen volgen.

Doe geen beloftes die je niet na kunt komen

Veel bedrijven zijn geneigd om beloftes te maken aan klanten omtrent hun levering om deze gerust te stellen of om moeilijke situaties uit de weg te gaan. Dit zijn vaak beloftes die zij niet na kunnen komen. Houd er rekening mee dat er vaak gebruik wordt gemaakt van postorderbedrijven die de levering van de bestellingen verzorgen. Ook hier kan het een en ander misgaan, communiceer dan ook een schappelijke en reële levertijd waar klanten op kunnen bouwen. Klanten gaan ervan uit dat de uiterlijke levertijd de datum is waarop de bestelling bij hen aankomt en niet dat de bestelling dan nog onderweg is!

Maak een forecast gebaseerd op de mogelijke klantvraag

Bij een goede planning behoort een stukje forecast. Hiermee wordt de mogelijke vraag van de klant in aantallen over een bepaalde periode geschat. Deze forecast is te baseren op een bepaalde trend (bijvoorbeeld op de cijfers die zijn ontstaan een jaar terug). Een forecast geeft een duidelijk beeld van wat de mogelijke vraag in aantallen kan zijn. Om een goeie forecast te kunnen gebruik je voorraad-optimalisatiesoftware.

De ontwikkeling van de leverbetrouwbaarheid

Mettertijd is de leverbetrouwbaarheid aardig ontwikkeld. Zo hebben klanten andere wensen gekregen omtrent de levering van hun bestellingen en hebben bedrijven mee moeten veren met deze wensen om deze enigszins te kunnen vervullen. Een goede leverbetrouwbaarheid begint al met interne communicatie, want als de afspraken intern duidelijk zijn kunnen deze ook extern duidelijk worden gemaakt.

eGuide: Bepalen van een gezond voorraadniveau

Een beter beeld krijgen van de huidige stand van je voorraad en zien waar je aanpassingen dient te maken? Lees dan ons whitepaper Bepalen van een gezondheid voorraadniveau. 

Brown boxes with small white labels in the top left corner all stacked on top of each other so you can only see boxes safety stock why safety stock is important
Blog

Veiligheidsvoorraden, de buffer naar besparing

Veiligheidsvoorraden, ook wel buffervoorraden genoemd, is een term die gebruikt wordt door voorraad- en logistiek managers om een extra hoeveelheid...

A variety of colourful shipping containers stacked in a shipping yard five high and at different heights with blue sky and white clouds
Blog

De schaarste aan zeecontainers en hoe je je voorraad beter kunt beheren

Huidige toestand De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor de internationale toeleveringsketens. Vooral de scheepvaart is getroffen, omdat de verschuivingen...

Silver stars on a red background Servicegraad: blije klanten en een exacte voorraad
Blog

Servicegraad: blije klanten en een exacte voorraad

In een perfecte wereld hoef je nooit nee te verkopen aan je klanten. Je hebt altijd alles op voorraad. Daarvoor...