Optimaliseer de inkoopstrategie

Sommige bedrijven concentreren zich bij voorkeur op hun ‘topline’ – de omzet van het bedrijf – en de mogelijkheden om die te verhogen. Begrijpelijk, meer omzet is vaak de sleutel naar meer winst. Toch is het zinvol om tegelijkertijd kritisch op de kosten te blijven. Met name uw inkoopstrategie kan daarin een groot verschil maken. Waarbij het er niet alleen om gaat wat er wordt ingekocht – wat is het assortiment en bij wie koopt je in – maar net zo goed hoe er wordt ingekocht. In deze blog kijken we verder naar de inkoopstrategie, de keuzes die daarin zijn te maken en de meerwaarde die een goed voorraadbeheersysteem erin kan hebben.

Een inkoopstrategie begint met assortimentsbeheer

Je assortiment is sterk bepalend voor het rendement. De winstgevendheid is per product anders en uiteraard bent je je als ondernemer steeds van bewust dat alle artikelen van je portfolio een eigen levenscyclus doorlopen, waarin zowel omzetvolumes als marges gedurende die cyclus veranderen. Van een succesvol product dat kort na de introductie nog tegen hoge marges kan worden verkocht tot producten die tegen de uitfasering aanzitten met nog maar een beperkte marge. Een assortiments-analyse is daarom een strategische activiteit en het startpunt voor je inkoopstrategie.

Leverancierskeuze, de leverancierskwaliteit en inkoopprijzen

Belangrijk in een inkoopstrategie zijn natuurlijk de keuzes die je maakt voor leveranciers, de kwaliteit van die leveranciers en de inkoopprijs van hun producten. Fouten tijdens de leveranciers-analyse zijn bijna niet te compenseren met een efficiëntere bedrijfsvoering, hoe scherp je daarop ook stuurt. Goede inkopers zijn dan ook cruciaal voor de winstgevendheid. Het is echter een gemiste kans als bij het bepalen van de inkoopstrategie alleen naar de producten en prijzen wordt gekeken. Want bij een optimale inkoopstrategie gaat het nadrukkelijk om veel meer.

Voorraadmanagement en vraagvoorspelling

Kosten zitten immers niet alleen in de kale inkoopprijs. Ook de verdere inkoopkosten voor onder andere transport en opslag hebben direct invloed op uw winstpercentage. Hoewel deze kosten vaak lastig zijn te vertalen naar individuele producten, kan hun bijdrage aanzienlijk zijn. Door perfect te analyseren hoe goederen door het bedrijf ‘stromen’ en die informatie te combineren met een nauwkeurige vraagvoorspelling, kan jej de inkoopstrategie verder optimaliseren.

inkoopstrategieWorden er wekelijks kleinere bestellingen geplaatst (met een kleinere voorraadhoogte als gevolg) of is het beter om maandelijks één grotere order te plaatsen (minder handling en transport maar wel een grotere voorraad)? Wat is de invloed van de gehanteerde inkoopstrategie op onze leverbetrouwbaarheid? Wat zijn daarvoor de Key Performance Indicators en voldoen we daar aan? Is een ‘out-of-stack’ geen optie of accepteren we van een bepaald product dat er af en toe wordt ‘misgegrepen’. En zo nee, wat is dan de financiële impact van tussentijdse nabestellingen en spoedorders? Is het wellicht beter toch een hogere veiligheidsvoorraad te hanteren? En denk je  bij inkoop ook aan de geografische spreiding van de magazijnen?

Het belang van voorraadinformatie en vraagvoorspelling

Voorraadmanagement en vraagvoorspelling leveren belangrijke informatie voor deze vraagstukken. Door een helder inzicht in de goederenstromen binnen je bedrijf en de ontwikkeling van de klantvraag, kan je de juiste keuzes maken bij het bepalen van de bevoorradingsstrategie. Dat is niet alleen relevant voor het aansturen van bestaande leveranciers, het bepaalt ook mede de keuze van nieuwe leveranciers. Zo kan een leverancier met een hogere kostprijs maar flexibelere leveringsvoorwaarden de voorkeur krijgen boven een leverancier met het laagste prijsaanbod maar een starre supply chain. Met de juiste informatiesystemen beschik je over alle informatie om daarvoor de juiste keuzes te maken.

Optimale inkoopstrategie, mede dankzij voorraadmanagement

Bij het verbeteren van de winstgevendheid is niet alleen een strakke aansturing van leveranciers van belang, maar ook een geoptimaliseerd voorraadmanagement. De juiste informatie uit voorraadmanagement en een accurate vraagvoorspelling helpen zowel bij de voorraadoptimalisatie als bij het bepalen van de optimale inkoopstrategie. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheiden om onze voorraadbeheeroplossing in te zetten bij het optimaliseren van het inkoopmanagement binnen jouw bedrijf.

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes
Blog

Just-in-case voorraadbeheer implementeren

In het begin van de jaren ’80 ontstond just-in-time ketenbeheer. Bedrijven konden zo hun voorraden beperken en alleen artikelen in...

green rope wrapped around orange carabiner Leverbetrouwbaarheid in veranderende tijden
Blog

Leverbetrouwbaarheid in veranderende tijden

De leverbetrouwbaarheid is een belangrijk aspect binnen de logistieke bedrijfsvoering. Klanten wensen hun producten in goede staat te ontvangen, maar...

3D Rendering of a binary tunnel with led leading light supply chain digitalisation
Blog

Supply Chain Digitalisering: De toekomst van SCM

De dagen van de Excel-spreadsheets zijn voorbij. Volgens het MHI-jaarverslag is 80 procent van managers in de toeleverings- en productie-industrie...