Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op

Zo ontwerp je een effectieve supply chain strategie

Wat is een supply chain strategie?

Een supply chain strategie bepaalt de manier waarop een bedrijf goederen wilt ontvangen en ze zo goed mogelijk bij de klanten wilt afleveren. De strategie houdt rekening met elk stadium van de toeleveringsketen, zoals de aankoop van goederen, logistiek en levering. Ze optimaliseert de bedrijfsvoering zodat de kosten dalen en de winst gemaximaliseerd wordt.

Supply chain strategieën zijn de laatste tijd volop in de belangstelling gekomen, aangezien de veranderlijke vraag en de complexe internationale markten de bevoorradingsketens nog ingewikkelder hebben gemaakt. Het is voor bedrijven van levensbelang om over robuuste bevoorradingsprocessen te beschikken waarmee ze elke verstoring het hoofd kunnen bieden.

Helaas bestaan er geen kant-en-klare supply chain strategieën. Je strategie moet volledig afgestemd zijn op je bedrijf, de sector en de bedrijfsdoelstellingen. In dit artikel bespreken we enkele aspecten die je nodig hebt om je strategie te ontwikkelen.

Waarom heb je een supply chain strategie nodig?

Een goede supply chain strategie omvat inspelen op de vraag, meerwaarde creëren voor de klant, verhogen van de reactiesnelheid, bevorderen van financieel succes netwerk opbouwen. Snellere levering, hogere efficiëntie en een versnelde cash flow, dat zijn de primaire doelstellingen voor een efficiënte ketenbeheer.

Een robuuste supply chain strategie kan ook de risico’s beperken en de impact van verstoringen verkleinen. Dankzij processen en systemen die je helpen om beter in te spelen op obstakels bouw en behoud je een voorsprong op de concurrentie.

Wat is het kernpunt van je supply chain strategie?

Er zijn twee grote krachtlijnen waarop je de supply chain strategie kunt richten:

 • Een bevoorradingsketen die zich richt op efficiëntie. Dit is geschikt voor sectoren waar producten ofwel weinig kosten, ofwel veel opbrengen – of allebei. Daartoe behoren onder meer cement, staal, papier, grondstoffen en goedkope mode.
 • Een bevoorradingsketen die zich richt op reactievermogen. Dit werkt het beste voor sectoren waar er grote onzekerheid is over de vraag en de behoeften van de klant of onzekerheid over de snel veranderende markt.Maschine Supply Chain

Een doeltreffende supply chain strategie opstellen

Bij het opstellen van een supply chain strategie komen 3 fasen aan bod:

 • Het ontwerp van de supply chain strategie – in dit stadium moet je de strategische doelstellingen en de KPI’s van je bedrijf bepalen. Je moet ook leveranciers evalueren en, beslissen waar je de magazijnen vestigt en of je de software over de hele bevoorradingsketen gaat toepassen.
 • De planning van de supply chain strategie – als je eenmaal je strategische doelstellingen begrijpt, kun je plannen hoe je vraag en aanbod in balans gaat brengen. Hiermee zorg je ervoor dat je de juiste goederen op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar hebt. Zo kun je optimaal inspelen op de vraag van de klant.
 • De uitvoering van de supply chain strategie – Hier beheren de teams de hele bevoorradingsketen en de voorraadniveaus. Zo zorgen ze ervoor dat het bedrijf kan inspelen op de vraag van de klant.

Het ontwerp van een supply chain strategie

Om je bevoorradingsketen te optimaliseren moet je eerst je huidige bevoorradingsketen begrijpen. Waar werkt het goed? Waar zitten de knelpunten?

Elk onderdeel van de bevoorradingsketen is met elkaar verbonden, wat betekent dat een probleem in één zone het hele wereldwijde netwerk in gevaar kan brengen.

Supply Chain strategie

Gebruik, indien mogelijk, real-time gegevens en big data om dieper in te gaan op elk onderdeel van je bevoorradingsketen. Hiermee krijg je een optimale analyse en een duidelijk inzicht in je huidige configuratie en wordt de planning van de verkoop en de activiteiten bevorderd.

Door de aandachtspunten te signaleren kun je ze eenvoudiger repareren. Bijvoorbeeld nauwkeurigere vraagvoorspellingen, de automatisering van het magazijn, de spreiding van je leveranciersnetwerk of het inschakelen van nieuwe technologieën die je real-time gegevens verschaffen.

Jouw strategieën moeten back-up plannen bevatten, met back-up plannen voor je back-up plannen!

Het plannen van een supply chain strategie

Dit zijn de vier aanbevolen elementen van supply chain planning:

 • Integratie en afdelingscommunicatie
  Voor een optimale coördinatie, metingen en beheer is het van cruciaal belang dat je in gehele bedrijf over één duidelijk overzicht met nauwkeurige en betrouwbare informatie beschikt. Zo ziet iedereen in het bedrijf dezelfde informatie en is men goed op de hoogte van de huidige voorraden. Dankzij een volledig geïntegreerd systeem dat real-time gegevens verzamelt kun je beter inspelen op verstoringen in de bevoorrading.
 • Dagelijks bedrijfsbeheer
  Ook hier heb je real-time en duidelijke gegevens nodig om de bevoorrading te beheren. Als je de vraag begrijpt en weet hoe je moet inspelen op schommelingen in de vraag, kun je je processen efficiënter maken. Efficiënte processen verlagen de kosten en zorgen voor een vlotte afhandeling. Door de voorraadniveaus op peil te houden met buffer- of veiligheidsvoorraden kan men de gevolgen van verstoringen in de bevoorradingsketen tot een minimum beperken.
 • Inkoop
  Nauwkeurige vraagvoorspellingen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bevoorrading tegemoet komt aan de vraag en dat over- of onder bevoorrading vermeden wordt. Software die de vraag voorspelt verschaft betrouwbaarder informatie dan spreadsheets. Ook kan het je herbevoorrading automatiseren, de kosten en doorlooptijden van leveranciers controleren en waarschuwen voor wijzigingen die van invloed zijn op je uitgaven.
 • Distributie en logistiek
  Op vlak van distributie en logistiek zijn er talloze uitdagingen. Niet alleen moet je de kosten proberen te drukken, maar dien je ook aandacht te besteden aan duurzaamheid, personeel, processen en alternatieven bij verstoringen. De systemen moeten ook de bestellingen van klanten coördineren met leveringsschema’s, facturen, en verzending. Als de toevoer naar de klanten niet betrouwbaar of efficiënt is, bestaat het gevaar dat ontevreden klanten vertrekken.

De uitvoering van een supply chain strategie

Supply chain management (SCM) is de wijze waarop je je supply chain strategie uitvoert. Het omvat de coördinatie van leveranciers, logistiek, magazijnen en bestellingen over de gehele internationale bevoorradingsketen, waarmee je continu de vraag van de klant tegemoet kunt komen.

De uitvoering van een supply chain strategie

Door de bevoorradingsketen doeltreffend te beheren kan men eventuele reputatieschade van het bedrijf vermijden en ervoor zorgen dat het niet alleen zijn bedrijfsdoelstellingen bereikt, maar ook een voorsprong heeft op de concurrentie. Als je de efficiëntie wilt behouden of verbeteren, moet je de uitvoering van je ketenbeheer continu evalueren. Zo breng je eventuele inefficiënties of gebreken aan het licht. Blijf voortdurend op de hoogte van trends in vraag en aanbod, en eventuele seizoensgebonden schommelingen.

Als je de trends in de bevoorradingsketen en nieuwe technologieën begrijpt, kun je ook beter nagaan wat de aandachtspunten in je strategie en processen zijn.

Software voor de uitvoering van een supply chain strategie

Een doeltreffende supply chain strategie is alleen mogelijk met de juiste technologie en software. De juiste software zal je helpen om tijd te besparen en efficiënter te werk te gaan. Het kan je ook helpen om de risico’s te beperken en de op zich al krappe winsten kunt beschermen.

Voorbeelden van dergelijke software zijn:

 • Systemen voor magazijnbeheer. Een moderne database biedt real-time inzichten waarmee je meer zicht krijgt op de voorraad en de magazijnprocessen stroomlijnt. Het kan met bestaande ERP’s of bedrijfssystemen worden verbonden om de flexibiliteit, het reactievermogen, de veiligheid, de beveiliging en de klantenservice van het magazijn te verbeteren.
 • Technologieën voor orderpicking. Geautomatiseerde software en hardware voor orderpicking, zoals Pick to Light of Voice, geven de meest efficiënte pickroute aan en versnellen alle bijbehorende processen.
 • Voorraadoptimalisatie. Met gespecialiseerde tools voor voorraadoptimalisatie is het niet meer nodig om de voorraadbehoefte te berekenen met spreadsheets of elementaire berekeningen. Ze leveren snel nauwkeurige en betrouwbare gegevens waarmee je beter kunt inspelen op de wisselende vraag of de grillige bevoorradingsketen. Zo verminder je het risico op voorraadtekorten.

Afhankelijk van de bedrijfsdoelstellingen kunnen ook meer geavanceerde systemen, zoals automatisch geleide voertuigen, robots, drones en kunstmatige intelligentie, de supply chain strategieën ondersteunen.

Als je je supply chain strategie wilt bespreken en wilt ontdekken hoe EazyStock je voorraadbeheer kan verbeteren, neem dan contact op met één van onze medewerkers om een demo aan te vragen.

Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes
Blog

Just-in-case voorraadbeheer implementeren

In het begin van de jaren ’80 ontstond just-in-time ketenbeheer. Bedrijven konden zo hun voorraden beperken en alleen artikelen in...

A variety of colourful shipping containers stacked in a shipping yard five high and at different heights with blue sky and white clouds
Blog

De schaarste aan zeecontainers en hoe je je voorraad beter kunt beheren

Huidige toestand De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor de internationale toeleveringsketens. Vooral de scheepvaart is getroffen, omdat de verschuivingen...

A table covered in charts with a person's hand, a calculator and a pen Het belang van optimale inkoopplanning
Blog

Het belang van optimale inkoopplanning

Er is letterlijk een wereld te winnen door goed inkoopmanagement. De hamvraag is daarbij niet: hoe kopen we zo goedkoop...