Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Wat is een warehouse management systeem?

We merken in onze gesprekken nogal eens dat mensen de relatie proberen te leggen tussen een warehouse management systeem (WMS) en onze voorraadoptimalisatietools. ‘We hebben al voorraadoptimalisatie want dat doet ons WMS’ wordt dan gesteld of ze vragen zich juist af of voorraadoptimalisatie en warehouse management wel goed samenwerken. In deze blog gaan we iets dieper in op warehouse management – of magazijnbeheer in gewoon Nederlands – en de relatie met voorraadbeheer en voorraadoptimalisatie.

Wat is warehouse management?

Warehouse management is het dagelijkse operationele beheer van een magazijn of meerdere magazijnen. Een warehouse management systeem beheert de volledige voorraadregistratie en de voorraadprocessen binnen het magazijn, waaronder:

  • De inslag van goederen: Bij de goederenontvangst en het bepalen van de opslagplaats in het magazijn wordt onder andere rekening gehouden met de verwachte doorloopsnelheid. De fastmovers moeten vanzelfsprekend sneller bereikbaar zijn dan de slowmovers. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de verwachte orderomvang en mogelijke combinaties van producten die vaak gezamenlijk in één order het magazijn verlaten. Het uiteindelijke doel van de warehouse manager is het combineren van minimale handling en minimale afstanden met een maximale opslagdichtheid.
  • De opslag van goederen: Gedurende de hele tijd dat goederen zijn opgeslagen in het magazijn beheert het warehouse systeem de exact locatie van de goederen. Uiteraard kunnen goederen gedurende de opslagperiode intern worden verplaatst om de opslag verder te optimaliseren. En uiteraard kan worden bijgehouden of er bijvoorbeeld breuk is of de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  • De uitslag van goederen: Bij het uitleveren van goederen richting de externe of interne klanten verzorgt het WMS het gehele proces vanaf de order tot en met het orderpicking proces en de uitlevering van de goederen.

Tools voor warehouse management

Naast intelligente planningsalgoritmes maken warehouse management systemen gebruik van geavanceerde technologie om het operationele magazijnbeheer te ondersteunen en vereenvoudigen:

  • RFID, barcodes en scanning systemen vormen waarschijnlijk de belangrijkste hulpmiddelen bij warehouse management. Door goederen bij binnenkomst, bij eventuele tussentijdse handelingen en bij de uiteindelijke uitlevering te scannen, wordt de goederenstroom binnen het bedrijf continu gevolgd en gecontroleerd. Er kan geen voorraad ‘kwijt’ zijn, en zowel rapportages als specifieke analyses kunnen snel worden samengesteld.
  • Een andere belangrijke tool in warehouse management systemen is spraaktechnologie. De medewerkers zijn bij zowel order picking als putaway werkzaamheden uitgerust met VDW (Voice Directed Warehousing). De orderpicker heeft een koptelefoon met microfoon en krijgt vanuit het warehouse management systeem de opdrachten via tekst-to-speech technologie direct te horen. De medewerker zelf kan informatie naar het systeem terugkoppelen via korte spraakcommando’s die de spraakherkenning module van het WMS kan verwerken. Bijvoorbeeld het commando ‘klaar’ als teken dat de order picker een volgende opdracht kan verwerken.

RFID, barcodes en scanning systemen

Zorgt een warehouse management systeem ook voor voorraadoptimalisatie?

Nee. Een WMS draagt bij aan een goed voorraadbeheer maar er is meer nodig om uw voorraad te optimaliseren. Bij het voorraadbeheer met behulp van ERP-oplossingen en de voorraadoptimalisatie software houden we ons steeds bezig met de vraag hoeveel voorraad van een bepaald stock item er op ieder moment in de magazijnen moet liggen. Daarbij gaat het erom de voorraadkosten zoveel mogelijk te minimaliseren maar tegelijkertijd wel de dienstverlening op het afgesproken peil te houden.

Daarvoor moeten we uiteraard een goed inzicht hebben in de beschikbare capaciteit van de magazijnen. Maar we moeten ook rekening houden met factoren die buiten het zicht van een warehouse managementoplossing liggen, zoals forecasting, seizoentrends, inkoopbeleid en levertijden. Warehouse management systemen optimaliseren vervolgens binnen de magazijnen de opslag en verdere afhandeling van de goederen.

De combinatie van enerzijds voorraadoptimalisatiesoftware en anderzijds warehouse management functionaliteit zorgt samen dan ook voor volledig geoptimaliseerde logistieke processen binnen je bedrijf.

Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Brown boxes with small white labels in the top left corner all stacked on top of each other so you can only see boxes safety stock why safety stock is important
Blog

Veiligheidsvoorraden, de buffer naar besparing

Veiligheidsvoorraden, ook wel buffervoorraden genoemd, is een term die gebruikt wordt door voorraad- en logistiek managers om een extra hoeveelheid...

Arms of a woman wearing a yellow jumper holding a gold credit card buying something using her phone while a man in a blue/grey jumper sits next to her and has his hand resting on the one that's holding the phone. There's an iPad on a dark wooden table in front of them how to optimise inventory management for ecommerce
Blog

Trends in logistiek en voorraadbeheer in 2022

De afgelopen jaren zijn er enorme uitdagingen geweest voor de toeleveringsketens, als gevolg van COVID-19, Brexit. Naarmate 2022 vordert, komen...

Coins piled and scattered on a table Maak werkkapitaal vrij door voorraadoptimalisatie
Blog

Maak werkkapitaal vrij door voorraadoptimalisatie

Landen over de hele wereld reageren op verschillende manieren op COVID-19, waardoor de vraag en het aanbod van goederen enorm...