Manieren voor fabrikanten

Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie

‘Verdeel en heers’ is een oude politieke strategie die – als het om voorraadherverdeling gaat – verrassend actueel en bruikbaar is. Want de voorraad is de kern van een bedrijf. Een goed beheerde voorraad is het verschil tussen winst en verlies. Het management hiervan is een belangrijk onderdeel van het succes van een onderneming. Hierbij is een goed systeem voor voorraadherverdeling bij het beheren van meerdere distributiecentra of magazijnen essentieel. ‘Verdeel efficiënt en beheers de voorraad’ is hierbij het motto.

Sleutel tot succes, voorraadbeheersing

Verkeerd voorraadbeheer is soms geld weggooien. Bijvoorbeeld als er niet op tijd aan de vraag voldaan kan worden, omdat producten niet op voorraad zijn. Of een bedrijf laat geld liggen door verkeerd ingeschatte verkoopverwachtingen en een voorraad die blijft liggen. De verwachte winst verandert dan in nutteloze producten die niet meer verkocht kunnen worden. Helemaal vervelend is het wanneer een verkeerde verdeling van de producten over de magazijnen of distributiecentra de oorzaak is. Het product was verkoopbaar, maar niet op de juiste plek op het juiste moment leverbaar. Dat is een misgelopen kans. Een goede bevoorradingsstrategie is belangrijk voor het functioneren van een bedrijf. Hiervoor is voorraadoptimalisatie-software van groot belang. Die geeft inzicht in de vraag en het aanbod van een product en een transparant beeld van de supply chain van een bedrijf. Een voorraadherverdeling of herdistributie maakt hier onderdeel van uit.

Onderdeel van multi-echelon planning en virtual warehousing, voorraadherverdeling

Een goed werkend bevoorradingsconcept is de multi-echelon planning. Bij deze strategie van voorraadplanning wordt de bevoorrading van de verschillende distributiecentra in een toeleveringsketen benaderd als een netwerk. Dit in tegenstelling tot traditionele voorraadmanagementsystemen waarbij elke voorraadlocatie als aparte unit wordt beschouwd. Voor hoogwaardige items waar incidenteel vraag naar is, is het virtual‑warehousingsysteem een oplossing. De items moeten wel op voorraad zijn, maar het is niet handig om op elke locatie deze producten voorradig te hebben. In het virtual‑warehousingsysteem worden de verschillende fysieke magazijnen samen beheerd als in een virtueel magazijn. Een efficiënte voorraadherverdeling is eenvoudiger en kan efficiënt ingezet worden als er een uniform systeem is, zoals bij multi-echelon planning en een virtual warehouse.

Voorraadherverdeling door distributie met interne leveranciers

Een voorbeeld van een succesvolle methode van voorraadherverdeling is om binnen een bedrijf een aantal voorraadpunten als interne leveranciers te benoemen. Aanvulling en herverdeling gebeurt vanuit deze centra als herverdeling goedkoper is dan inkopen. De interne leveranciers voorzien de gehele distributieketen van producten. Inkooporders veranderen zo in transferorders.

Voorraadherverdeling werkt automatisch en denkt mee

Een goed systeem voor voorraadherverdeling maakt ook gebruik van automatische herverdeling. Bij de invoer van producten wordt alles automatisch herverdeeld. Dit resulteert erin dat overtollige voorraad uit de supplychain wordt gehaald. Een goed softwaresysteem voor voorraadherverdeling denkt ook met het bedrijf mee. Het geeft suggesties om een voorraad te herverdelen, wanneer dat op basis van verwachtingen nodig is. Het systeem komt tot deze aanbevelingen door de gegevens voor de herverdeling van de voorraad te combineren met de berekening van de optimale aanvulorders.

Voorraadherverdeling is voorraadoptimalisatie

Een groot voordeel van een efficiënte voorraadherverdeling is de optimalisatie van de voorraad. Wat is de ideale voorraad om altijd aan de vraag te voldoen en ook nooit met overbevoorrading te zitten? Met een juist ingezette herverdeling staat het antwoord op de juiste plek in de juiste distributiecentra. Buffervoorraden worden optimaal gehouden. De diepte en breedte van het assortiment blijven constant afgestemd op de vraag. De servicelevels blijven zo op niveau en constant.

Winst door minder verlies

Een ander belangrijk voordeel van een efficiënte herverdeling is dat er geen onnodige bestellingen worden gedaan, wat tot minder nakosten leidt. Het verplaatsen van een product van de ene opslag naar de andere, is goedkoper dan opnieuw van buitenaf te bestellen. Met een systeem van interne leverancierspunten die de rest van de voorraadunits van de juiste producten voorzien, worden onnodige bestellingen voorkomen. De voorraadkosten worden zo veel lager. Een ander voordeel is een sterke afname van de naleveringen. Producten zijn op tijd bij de afnemer of consument. Er hoeven geen naleveringen meer te worden gedaan, omdat de producten op de juiste plek op voorraad zijn. De servicelevels gaan hierdoor omhoog.

Een succesverhaal over voorraadherverdeling

Ten slotte nog een voorbeeld uit de praktijk om de werking van een voorraadmanagementsysteem en de efficiëntie van voorraadherverdeling te illustreren. AxIndustries AB implementeerde het EazyStock‑systeem. AxIndustries is een bedrijf dat zware voertuigen, industriële lagers, transmissies en bijbehorende onderdelen levert. Producten zijn groot en soms lastig te vervoeren. Een voorraad die bij alle distributieplaatsen op goed niveau is, is dus van essentieel belang. Het bedrijf ging van een apart systeem voor elke unit over op een centraal systeem. Een herverdeling en slimmere inrichting van het bevoorradingssysteem maakte onderdeel uit van de implementatie van een centraal systeem. Producten met een lagere omloopsnelheid werden bijvoorbeeld in een centraal punt samengebracht. Zo was er op andere plekken genoeg ruimte voor een herverdeling van snel bewegende producten met een hoge marge. De implementatie van een efficiënt voorraadmanagementsysteem leverde een besparing van 1 miljoen euro op. Dit is een van de vele voorbeelden uit de praktijk over hoe een goede voorraadherverdeling scheelt in geld. Want een goede verdeel‑en‑(be)heerstactiek is essentieel voor voorraadoptimalisatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van EazyStock? Wij zorgen er graag voor dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen die voor ú relevant zijn. Praktisch en in heldere taal, zodat u meteen aan de slag kunt. Wij attenderen u daarom graag op onderstaand white paper.

 Manieren voor fabrikanten
Man holding an iPad in a warehouse Procesoptimalisatie van uw inkoop- en voorraadbeheer
Blog

Procesoptimalisatie van uw inkoop- en voorraadbeheer

Of je nu kantoorartikelen levert of keukentafels produceert, uiteindelijk wil je winst maken. Het verschil tussen verkoop en inkoop en...

Three blocks with plus signs on De voordelen van supply chain management
Blog

De voordelen van supply chain management

Toenemende handelsvrijheid, concurrentie door openheid van grenzen en het digitaliseren van de wereldmarkt vergen andere manieren van management. Als bedrijf...

Pins connected with strong with one out in front Wat is multi-echelon planning?
Blog

Wat is multi-echelon planning?

In het huidig economische klimaat is een efficiënt voorraadmanagement en een effectieve planning van groot belang. Door de concurrentie op...