Virtual Warehouse: Wat Is Warehousing

Tegenwoordig is de grootste uitdaging bij supplychain‑management hoe de producten met de beste service tegen minimale kosten bij de klanten terechtkomen. De concurrentie op de markt neemt toe door het toenemende gebruik van webwinkels, waardoor er verhoogde customerservice‑eisen ontstaan. Tevens is het geografisch gebied waarin geleverd kan worden vergroot door de uitbreiding van de Europese Unie. Het is noodzakelijk om het voorraadbeheer te optimaliseren en de gehele supplychain efficiënter te laten samenwerken, zodat kan worden voldaan aan de hoge serviceverwachtingen. Virtual warehousing is een logistiek concept dat op deze uitdaging inspeelt.

Wat is Virtual warehousing?

Virtual warehousingVirtual warehousing beschouwt alle lokale distributiecentra van een bedrijf als een netwerk waaruit geput kan worden. Het is met name geschikt om ‘dunne’ goederenstromen (kleine orders) te verwerken en via multi-locatieplanning de goederen zo efficiënt en goedkoop mogelijk te leveren aan de klanten. Het uitgangspunt hierbij is dat het niet meer noodzakelijk is om alle producten op elke locatie op voorraad te hebben. De verschillende distributiecentra van een bedrijf worden als ‘poolend resources’ gezien die verbonden zijn in een virtual warehouse. Het gaat hierbij niet alleen om voorraadoptimalisatie, maar ook om transportefficiëntie en daarbij om kostenreductie en serviceoptimalisatie.

Voordelen van Virtual warehousing

Voordelen virtual warehousingVirtual warehousing kan erg goed gebruikt worden in combinatie met een multi-echelon planning. Hierbij worden alle stages in een supplychain holistisch benaderd en als geheel geanalyseerd en gemanaged. Het is vaak moeilijk om op een effectieve manier gebruik te maken van alle onafhankelijke warehousemanagementsystemen die de verschillende distributiecentra hanteren. Virtual warehousing probeert alle informatie te bundelen en toegankelijk te maken vanuit elke stage in de supplychain. Informatie over het voorraadbeheer, de voorraadkosten en de orderpatronen van elk afzonderlijk distributiecentrum is zo toegankelijk in de hele organisatie. Een bijkomend voordeel van optimaal voorraadbeheer is dat de verschillende onderdelen van een order gemakkelijk samengevoegd kunnen worden vanuit de verschillende distributiecentra op een vestiging in de buurt van het afleveradres (merge-in-transit).

Daarnaast biedt virtual warehousing ook meer inzicht in transportmanagement. Het zorgt voor snellere communicatie onderling tussen de distributiecentra, en voor een vermindering van de lead-time variabele (de tijd die nodig is voor een product van productie tot beschikbaarheid in het distributiecentrum). Door het effectief beheren van het transportsysteem kunnen de kosten gereduceerd worden, de doorlooptijd aanzienlijk verkort en de servicetijden verbeterd. De transporten moeten zoveel mogelijk vol zitten en soms vindt hierdoor cross-docking plaats. Goederen worden niet opgeslagen, maar gelijk na levering doorgestuurd voor verzending.

Implementatie

Om virtual warehousing te kunnen realiseren en implementeren moet het bedrijf een aantal stappen doorlopen. Ten eerste dienen de gewenste servicelevels bepaald te worden en moeten deze in overeenstemming zijn met de productie­­‑, de distributie‑ en de transportmogelijkheden. Het gewenste servicelevel is het uitgangspunt voor het hele virtual‑warehousingsysteem. Vervolgens is het belangrijk dat er zowel een nieuwe ketenstructuur als een distributiestrategie ontworpen wordt en er een kosten-en‑batenanalyse plaatsvindt.

Daarna moeten de verschillende veranderingen op het gebied van distributie, beheer, ICT en transport bepaald worden. Het is van belang dat de verschillende informatiesystemen worden gekoppeld voor een goed inzicht in de gehele goederenstroom. Het databeheer is essentieel. Ondersteunende software is nodig voor planning, analyse en beheer. Het databeheer moet snellere communicatie tussen de verschillende centra mogelijk maken. Bij virtual warehousing is snelle en effectieve communicatie noodzakelijk om orders zo snel en flexibel mogelijk te kunnen aanbieden aan klanten.

Conclusie

Virtual warehousing is uitermate geschikt voor het verwerken van kleine orders met een korte levertijd in een uitbreidende markt. De verschillende distributiecentra worden gezien als een netwerk. Het doel is om de voorraden te minimaliseren in de distributiecentra en zo de kosten te drukken terwijl de service verbetert en versnelt. Tegelijkertijd zal vanuit een overzichtelijk beheersysteem de informatie over klandizie, productie, orderstatus en transporttijden gebundeld zijn. Elk distributiecentrum heeft zijn eigen capaciteit en werkdruk. Orders kunnen worden samengesteld met geleverde onderdelen vanuit verschillende centra en uiteindelijk in een vestiging vlak bij het leveradres worden samengevoegd. Niet alle voorraad hoeft dus in elk distributiecentrum aanwezig te zijn. Virtual warehousing maakt een heel flexibele en efficiënte supplychain mogelijk en daarmee hogere servicelevels.

Meer weten over de mogelijkheden van EazyStock? Wij geven je graag een live demo!

Bar charts and line charts on paper Voorraadbeheersysteem: grip op de voorraad
Blog

Voorraadbeheersysteem: grip op de voorraad

Iedere ondernemer, of dat nu een bedrijf, een retailer, een restaurant of een online winkel betreft, moet een goed overzicht...

Forklift loading boxes into a lorry Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie
Blog

Voorraadherverdeling, de basis van voorraadoptimalisatie

‘Verdeel en heers’ is een oude politieke strategie die – als het om voorraadherverdeling gaat – verrassend actueel en bruikbaar is. Want...

Pins connected with strong with one out in front Wat is multi-echelon planning?
Blog

Wat is multi-echelon planning?

In het huidig economische klimaat is een efficiënt voorraadmanagement en een effectieve planning van groot belang. Door de concurrentie op...