Book demo

Leveranciersselectie: Welke moet je kiezen?

Leveranciersselectie voor de groothandel

In de groothandelsdistributie van houdbare goederen is een winnende strategie cruciaal om de winstgevendheid van de operatie te waarborgen. In de hele leveringsketen moeten de kosten worden geminimaliseerd en de omzet worden gemaximaliseerd. Om ervoor te zorgen dat de inkoop- en opslagkosten laag blijven, is strategische leveranciersselectie een belangrijke overweging.

Wat te overwegen bij het kiezen van leveranciers

Prijs
De voornaamste overweging zijn de kosten van de goederen. Hoewel het essentieel is om de laagste eenheidsprijs te onderhandelen, zijn er andere kostenfactoren om te overwegen, zoals het leveren van bulkkortingen en de kosten van levering.

Service
Dit sluit aan bij de prijs. Er is een snel bewegende leveringsketen in de groothandel  en een betrouwbare levering van goederen is essentieel om voorraadtekorten uit te sluiten. Het is ook belangrijk om teveel voorraad te vermijden, zodat kortingen voor bulkorders moeten worden afgewogen tegen voorraadkostenvermindering om te vermijden dat de voordelen verdampen. Leveranciersbetrouwbaarheid is daarom van essentieel belang om bestelpunten te optimaliseren voor maximale winstgevendheid.

Kwaliteit
Dit mag nooit worden lijden onder de prijs en betrouwbaarheid. Slechte kwaliteit van producten zullen de reputatie van de groothandelaar schaden, waardoor de omzet wordt verminderd. Met strategische leveranciersselectie moet de organisatie in plaats daarvan waard voor haar geld verkrijgen.

Aansluiting
De keuze van de leveranciers moet aansluiten op de strategische doelstellingen van de organisatie – dat wil zeggen dat zij de goederen zodanig moeten kunnen leveren dat zij de benodigde benodigdheden van de operatie kunnen invullen. In groothandeldistributie is het van essentieel belang dat de leverancierscapaciteit de voorraadoptimalisatie vergemakkelijkt.

Risico
Een leveringsketen dat geoptimaliseerd is voor maximale efficiëntie is kwetsbaar voor storingen in het aanbod. Leveranciers die stoppen of worden opgenomen kunnen negatief effect hebben, dus mogelijke risico‘s zijn een belangrijk aspect bij het kiezen van een leverancier.

Het proces van leveranciersselectie

Stap 1: Analyse van bedrijfsbehoeften
Dit houdt rekening met aansluiten bij het bedrijf, het is essentieel om de criteria voor leveranciersselectie te kennen, en dit houdt in dat u de behoeften van het bedrijf moet kennen. In de eerste plaats moeten leveranciers de goederen leveren die de organisatie verkoopt. Andere overwegingen zijn de relatieve omzetschatting van verschillende artikelen, of er behoefte is aan bulkvoorraad, of er behoefte is aan op maat gemaakte of gespecialiseerde artikelen en of bepaalde items als eenheden moeten worden gekocht.

Stap 2: Aanvraag voor de offerte
De tweede fase betreft contact met leveranciers en bespreking van de criteria met hen om degenen aan te passen die voldoen aan de eisen van de organisatie. Leveranciers worden uitgenodigd om hun beste voorstellen te geven en, na het opstellen van een korte lijst van geschikte kandidaten, zullen er verdere discussies nodig zijn om ideale doorlooptijden vast te stellen en kortingen te onderhandelen.

Stock_000014879009Large

Stap 3: Leveranciersmanagement
Nadat ervoor is gezorgd dat de leveranciers zich afstemmen op de behoeften van de onderneming, moet een voortdurende evaluatie plaatsvinden om ervoor te zorgen dat zij de organisatie blijven helpen bij het bereiken van haar doelen.  Leveranciersmanagement kan ook het risico verminderen door de leveranciers aan te vinken die door veranderingen gaan die het effect negatief kunnen beïnvloeden. Naarmate de organisatie zich ontwikkelt en groeit, kan doorlopende evaluatie helpen om ervoor te zorgen dat de leveranciersbasis nog steeds goed past bij de bedrijfsstrategie.

Supplier Relationship Management – SRM

Meerdere leveranciers en meerdere productlijnen maken het bijhouden van leveranciers en hun prestaties moeilijk; dit is waar SRM-software essentieel kan blijken.  Leverancierssystemen kunnen helpen om een tweerichtingrelatie met leveranciers te handhaven, zodat ze kunnen groeien en zich aanpassen aan de veranderende organisatorische behoeften.

Een systeemoverzicht kan de organisatie in staat stellen om productlijnen en hun respectieve leveranciers te beoordelen volgens de Kraljic-matrix, die producten evalueert op basis van de kwetsbaarheid van het aanbod en de waarde voor uw bedrijf. Door uw voorraad te evalueren op basis van deze richtlijnen, kan het juiste leveranciersmanagement gestroomlijnd worden.

Kraljic-matrix voor leveranciersselectie

Kraljic-matrix voor leveranciersselectieLeverancierssystemen die zijn geoptimaliseerd voor deze matrix, kunnen de organisatie in staat stellen om een goede fit te maken tussen de behoeften van een groeiend winstbereik en leveranciers, terwijl de lopende relaties worden behouden. Effectieve SRM zal ook dienen om zowel leverancier als klant tevreden te houden met de verwachtingen die duidelijk zijn uiteengezet en processen die zijn gestroomlijnd.

Book demo

Presents stacked flat on a pale blue background to represent a Christmas tree seasonal sales seasonal forecasting
Blog

Inspelen op de veranderende vraag tijdens vakanties en feestdagen

De vraag naar producten rond vakantieperiodes en feestdagen wordt door veel detaillisten als een chaos ervaren. Maar ook distributeurs ervaren...

A white wooden background with a white u-bend and some gold and silver plumbing fixtures, a silver plug drain and a silver spanner to show bill of materials
Blog

Stuklijst of BOM ook voor de groothandel essentieel

Stuklijst of BOM ook voor de groothandel essentieel Wat is een stuklijst of BOM? Een stuklijst, ook wel bekend als...

Colorful wooden maze on a table with little wooden people 5 uitdagingen van goed voorraadbeheer
Blog

5 uitdagingen van goed voorraadbeheer

De behoefte aan voorraadoptimalisatie groeit. Dit is het gevolg van de hogere eisen en verwachtingen van klanten, de steeds grotere...