Voorraadbeheer hoort thuis in de cloud

Artificial Intelligence heeft de toekomst, ook in supply chain management

Artificial Intelligence, afgekort AI, omvat machines en computers die precies denken zoals mensen en systemen en die in staat zijn om op een flexibele en behendige manier te handelen volgens het menselijke aanpassingsvermogen. De huidige en met name de toekomstige ontwikkelingen in AI hebben grote gevolgen voor hoe u de supply chain kunt managen. In dit blog leest u hoe Artificial Intelligence u helpt om uw supply chain efficiënter te maken.

Amazon.com als voorbeeld hoe AI wordt toegepast

Nog niet alle systemen zijn al in staat om te denken en handelen als mensen. Echter, de toegevoegde waarde van AI zit hem op dit moment in interfaces die intuïtief zijn en zich kunnen aanpassen aan variaties in omstandigheden. Dit is bereikt met de ontwikkeling van machine learning (ML). Bij ML worden verschillende datasets in de loop van de tijd geanalyseerd om de interface in staat te stellen zich aan te passen.

Amazon.com is een goed voorbeeld van toegepaste AI. De volledig geautomatiseerde klanteninterface bij Amazon volgt de koopgewoonten van klanten. Vervolgens gebruikt het deze informatie om aanbevelingen te doen voor andere producten die voor deze persoon van belang kunnen zijn. Maar ook om hun persoonlijke informatie op te slaan en herhaaltransacties mogelijk te maken. Dit heeft geholpen om het proces te personaliseren en aanbevelingen aan te passen aan de individuele smaak. Hierdoor zijn klanten meer producten gaan kopen en zijn de omzet en winst gestegen.

Artificial Intelligence in supply chain management

Binnen supply chain management wordt AI inmiddels ook op diverse gebieden toegepast:

Supply Chain Planning
AI kan worden gebruikt om enorme datasets te analyseren. Alsook diepgaande analyses te maken van trends in vraag en aanbod om het inkoopproces efficiënter te kunnen maken. Doordat het systeem een analyse van seizoensgebonden en ad-hoc veranderingen in vraag en aanbod toepast en hiervoor de juiste inkoop bepaalt, worden de juiste producten ingekocht. Menselijk handelen, met een hoger risico op fouten, is niet meer nodig. Hierdoor hebben supply chain managers tijd over. Dit kunnen zij dan besteden aan het maken van strategische beslissingen.

Magazijnbeheer
Het is onmogelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen zonder nauwkeurig voorraadbeheer. Artificial Intelligence wordt gebruikt om elk artikel in het magazijn bij te houden en ervoor te zorgen dat voorraadniveaus worden geoptimaliseerd voor vraag en aanbod. Overtollige voorraad kan ook gemakkelijk worden verplaatst naar locaties waar een te kort is. Hierdoor is de verdeling optimaal en kan een hoge uitleveringsgraad gegarandeerd worden.

Leveranciersmanagement
LeveranciersmanagementLeveranciersprijzen en -risico’s kunnen een succesvolle supply chain maken of breken. AI kan in realtime potentiële en actuele leveranciersgegevens analyseren en controleren om ervoor te zorgen dat de supply chain altijd profiteert van een geoptimaliseerd inkoopproces.

Amazon is wederom een perfect voorbeeld van AI in actie, waarbij inkoopinformatie direct met de hele organisatie wordt gedeeld. Het analyseert nauwkeurig de vraag en bepaalt inkoopbeslissingen met de best beschikbare informatie. De AI van Amazon zorgt ervoor dat de gegenereerde gegevens de toeleveringsketen met de grootste efficiëntie in beweging houden.

Ook voor het MKB zijn AI-producten beschikbaar

Bedrijfsanalisten van McKinsey schatten dat technologiereuzen per jaar 20 tot 30 miljard dollar uitgeven aan de ontwikkeling en aanschaf van AI-producten. Echter, voor MKB-bedrijven is het niet mogelijk om zelf onderzoek te doen en systemen te ontwikkelen. Dus voor MKB-bedrijven lijken de kosten voor het het implementeren van AI-toepassingen misschien onbetaalbaar, maar ook voor deze groep bedrijven zijn er inmiddels betaalbare AI-producten beschikbaar. Want inmiddels zijn er veel organisaties die standaard supply chain management AI-producten tegen betaalbare prijzen produceren.

AI heeft de toekomst

Het menselijke element in de toeleveringsketen is snel verleden tijd en dit zal distributienetwerken in staat stellen heel efficiënt te werk te gaan, zonder risico’s op fouten door menselijk handelen. Omdat veel bestaande ERP-systemen compatibel zijn met de AI van de opkomende supply chain toepassingen, zal AI binnenkort de norm worden in de distributiesector. Hierdoor heeft u tijd over voor zaken, zoals het nemen van strategische beslissingen. Hierdoor kunnen MKB-bedrijven ook niet meer om geautomatiseerd voorraadbeheer heen.

Whitepaper: Voorraadbeheer hoort thuis in de cloud

Naast Artificial Intelligence heeft het beheren van uw voorraden in de cloud ook de toekomst. Want u dient altijd en overal op de hoogte te zijn van de status van uw voorraden, snel beslissing te kunnen nemen en beter verbonden te zijn met uw klanten en leveranciers. Alleen op deze manier kunt u overleven. De voorraadoptimaliseringssoftware van EazyStock is ook een cloud gebaseerde toepassing. Wilt u meer weten over de voordelen die u realiseert met voorraadoptimalisatie in de cloud? Lees dan de whitepaper Voorraadbeheer hoort thuis in de cloud.

Voorraadbeheer hoort thuis in de cloud

the letters XYZ in cream card on a moss green paper background De XYZ-analyse voor de optimale voorraad
Blog

De XYZ-analyse voor de optimale voorraad

BIj optimaal voorraadbeheer heb je op ieder moment het juiste aantal artikelen in voorraad. In deze ideale situatie ben je...

Pile of four wooden blocks with ticks De omloopsnelheid als belangrijke KPI
Blog

De omloopsnelheid als belangrijke KPI

Het meten van Key Performance Indicators (KPI’s) van uw voorraad is essentieel om uw voorraad- en magazijnprestaties te beheersen. Maar...

lines of binary data on a screen in different shades of blue and white
Blog

Big Data – 4 manieren waarop voorraadbeheer verandert

Big Data is de term die gebruikt wordt om een enorme hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data te beschrijven die te...