Multi-echelon planning

Home / Product / Multi Echelon Planning

Multi Echelon Planning

De juiste producten op voorraad hebben, lost niet alles op. U moet uw voorraad ook op de juiste locaties hebben om uw klanten de service te garanderen die ze verwachten.

Supply chains die uit meer dan één voorraadlocatie bestaan, kunnen lastig zijn om te beheren. Wanneer de echelons worden beheerd door verschillende partijen en soms met verschillende planningstools en -technologieën, heeft u een grote uitdaging. Het plannen van multi-echelons in een ERP of Excel maakt het moeilijk om een gesynchroniseerde weergave te krijgen, want voorraadlocaties worden vaak onafhankelijk van anderen gepland. Dit leidt meestal tot suboptimale voorraadniveaus. Dit kan resulteren in een te lage voorraad en dus een te lage uitleveringsgraad of overtollige voorraad met onnodig hoge kosten. Met EazyStock kunt u eenvoudig al uw voorraad over alle locaties beheren via slechts één enkel platform.

Herverdeling

De overdracht van voorradige artikelen tussen magazijnen wordt herverdeling genoemd. EazyStock suggereert automatisch herverdeling van overtollige voorraad van de ene naar de andere locatie, daar waar de vraag naar het product hoger is. Met de herverdelingsfunctionaliteit kunt u onnodige aankopen vermijden en uw magazijnruimte veel efficiënter gebruiken.

EazyStock-Multi-location Planning

Virtueel magazijn voor artikelen met een lage vraag

Soms is de vraag naar bepaalde artikelen op één bepaalde magazijnlocatie te laag om deze te bevoorraden. Als u echter naar de regio als geheel kijkt, ontdekt u mogelijk dat deze artikelen waardevol zijn en dus beschikbaar moeten zijn. Dit verwijst meestal naar artikelen met een zeer sporadische vraag, waaraan moet worden voldaan om een hoge uitleveringsgraad te garanderen, Echter, deze producten zijn te duur om in hoge voorraad aan te houden en traag in verkoop voor opslag in verschillende lokale magazijnen..

Met EazyStock’s Virtual Warehousing kunnen gebruikers de vraag van producten met een laag volume op meerdere voorraadlocaties verzamelen door technieken voor pooling toe te passen. Hierdoor werken meerdere fysieke lokale magazijnen in een regio samen als één virtueel magazijn. Deze techniek vermindert de voorraadniveaus in de supply chain terwijl aan de vraag kan worden voldaan voor de regio als geheel.

Plan een gratis demo in met een van onze experts en ontdek hoe u uw voorraad optimaal verdeelt over meerdere locaties

Boek een demo