Wat, Wanneer en Hoeveel - De 3 uitdagingen van voorraadaanvulling

Waarom COVID-19 de nieuwe drijvende kracht is achter de digitalisering van de supplychain

Fabrikanten, leveranciers en groothandels worden gedwongen na te denken over nieuwe manieren van werken. Werken op sociale afstand van elkaar en vaak met minder capaciteit. Tegelijkertijd hebben bedrijven te maken met grillig klantgedrag en ernstig verstoorde supplychains. Als antwoord op de veranderende economische en sociale omstandigheden zoeken bedrijven naar manieren om flexibeler en veerkrachtiger te worden.

Waarom COVID-19 de digitalisering van de toeleveringsketen stimuleert

Veel bedrijven gebruiken nu technologieën als virtuele streaming- en online-samenwerkingstools.  Bedrijven die willen overleven, transformeren. In 2019 publiceerden MHI en Deloitte hun rapport ‘Elevating Supply Chain Digital Consciousness‘. Daarin onderzochten zij tussen 2015 en 2019 de acceptatie van belangrijke supplychain-technologieën door bedrijven over de hele wereld:

Digitalisation adoption trends

Het gebrek aan investeringen in digitalisering is teleurstellend, maar niet verrassend. Zoals veel managers weten, spelen er veel obstakels bij het digitaliseren. Dat varieert van interne bureaucratie tot simpelweg angst om de huidige manier van werken te veranderen.

Deze obstakels worden nu opzijgeschoven omdat bedrijven moeten zien te overleven. Bedrijven die verandering ‘uitstelden’, omarmen het nu. Vooral supplychain-managers gebruiken het digitaliseren van processen als een manier om om te gaan met de veranderende omgeving.

Bevindingen uit hetzelfde rapport suggereren dat bedrijven zelfs op basis van voorspellingen uit 2019 de goede kant opgaan.

 

Predicted digitalisation adoption trends

De coronapandemie gaat de digitale transformatie versnellen. Helaas weet niemand wat de toekomst brengt. Maar bedrijven die juist nu investeren in digitalisering, zullen veel beter voorbereid zijn op de uitdagingen die voor ons liggen.

De voordelen van digitalisering van de supplychain

Er is steeds meer empirisch bewijs dat digitalisering bedrijven helpt in tijden van economische onzekerheid, zoals tijdens een recessie. Een studie uit 2010, gepubliceerd in Harvard Business Review (HBR) onderzocht 4700 beursgenoteerde bedrijven in de VS voor, tijdens en na de recessies van 1980, 1990 en 2000 en bekeek de prestaties van elk van deze bedrijven. Het bleek dat 9% van de bedrijven floreerde na de recessie. Ze hadden allemaal een vergelijkbare strategische aanpak:

 • Ze verlaagden de kosten door verbeteringen in de operationele efficiëntie.
 • Ze investeerden in activa als technologie, machines en installaties.
 • Ze investeerden in R&D en marketing.

Hierdoor konden ze hun concurrenten met ten minste 10% overtreffen in termen van omzet- en winstgroei.

In een recenter HBR-artikel gaf Katy George, senior partner bij McKinsey, vier belangrijke redenen waarom investeren in digitalisering cruciaal is voor bedrijven die willen overleven/groeien in economisch moeilijke tijden:

 • Het helpt de operationele kosten te verlagen en de productiviteit te verbeteren.
 • Het zorgt voor transparantie tussen de bedrijfsvoering en de supplychain.
 • Het biedt de gegevens en analysemogelijkheden die bedrijven nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen en verbeterpunten en kansen te identificeren.
 • Het maakt supplychains flexibeler en stelt bedrijven in staat sneller te reageren op de veranderingen die gepaard gaan met een recessie en de daaropvolgende groeiperiode.

Corona 6-punten-plan McKinsey

Onlangs heeft McKinsey een 6-punten-plan gepubliceerd om supplychain-managers te helpen het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Zij definieerden zes punten waar supplychain-managers extra aandacht aan zouden moeten besteden:

 1. Creëer transparante supplychains: Identificeer welke voorraadartikelen cruciaal zijn in de supplychain. Dit zijn artikelen waarvan de levering het grootste risico loopt op onderbreking. Zorg voor alternatieve leveringsbronnen voor deze artikelen.
 2. Lokaliseer beschikbare voorraad in de supplychain: Identificeer waar reserve-voorraadcapaciteit is om de productie draaiende te houden (voor fabrikanten) of belangrijke bestellingen uit te voeren (voor leveranciers).
 3. Beoordeel de klantvraag: Zoek naar realistische vraagsignalen die verborgen zitten achter grillig klantgedrag. Zorg dat de voorraadniveaus het nieuwe gedrag weerspiegelen.
 4. Aanpassen van de productie- en distributiecapaciteit: Begrijp de nieuwe operationele capaciteitslimieten, terwijl de veiligheid van medewerkers (o.a. sociaal distancing) en klanten gegarandeerd blijft.
 5. Identificeer en borg de logistieke capaciteit: Wees flexibel in vervoerswijzen en zorg dat je kan schakelen wanneer dat nodig is.
 6. Beheer liquide middelen en het netto-werkkapitaal: Voer stresstests uit om te begrijpen op welke plek problemen in de toeleveringsketen, financiële gevolgen gaan veroorzaken.

Dit 6-punten-plan kan supplychain-managers helpen bij het identificeren van de risico’s, om zo verstoringen tot een minimum te beperken. McKinsey wijst erop dat digitalisering van de supplychain daarbij een onmisbare sleutel is.

Coronavirus inventory management
Digitaliseer je supplychain door software voor voorraadoptimalisatie te introduceren

Een tool voor voorraadoptimalisatie, zoals EazyStock, is een manier waarop technologie supplychain‑managers kan ondersteunen bij hun huidige voorraadbeheerproblemen. Hier zijn enkele voorbeelden hoe:

Software voor voorraadoptimalisatie automatiseert de vraagvoorspelling. Hiervoor worden statistische algoritmen gebruikt om basisvoorspellingen te genereren die veel nauwkeuriger zijn dan de gemiddelde berekening in Excel of in een ERP-systeem. Ook kwalitatieve prognosegegevens kunnen toegevoegd worden, zoals feedback van klanten en marktformatie. Het systeem volgt de vraagtrends, zodat voorspellingen zo nauwkeurig mogelijk zijn en blijven.

EazyStock biedt functionaliteit voor het beheren van de bewegelijkheid van vraag en aanbod. Zo is er een risk-of-run-out-rapport waarin de artikelen staan die het risico lopen uit de voorraad te raken. De huidige vraag wordt voortdurend afgezet tegen de werkelijke vraag gedurende de prognoseperiode. Wanneer deze aanzienlijk afwijkt van de projecties, volgt een waarschuwing. Aan het einde van een prognoseperiode worden vraag-uitschieters (afwijkingen) gemarkeerd, zodat je kunt beslissen of de dip/verhoging realistisch is en of het systeem deze uitschieters in toekomstige prognoses moet meenemen.

EazyStock-gebruikers hebben compleet inzicht in hun voorraad, in termen van naar welke artikelen de meeste vraag is, welke het meest grillige verkooppatroon hebben en welke de meeste verkoopkosten veroorzaken. Gewapend met deze gegevens kan je je concentreren op die artikelen die het meeste opleveren en de levering van de belangrijkste voorraadartikelen veiligstellen.

Met de functionaliteit om de doorlooptijden van leveranciers te volgen, past EazyStock de bestelhoeveelheden dienovereenkomstig aan. Dus als de doorlooptijden toenemen, stijgen de bestelhoeveelheden. Vervolgens zullen de hoeveelheden, naarmate de doorlooptijden verbeteren, opnieuw worden aangepast om een ​​opeenhoping van voorraad te voorkomen.

Door de vraagvoorspelling en het aanvullen van producten te automatiseren, kunnen inkopers eenvoudig inkoopvoorstellen controleren en ter verwerking direct naar hun ERP verzenden. Zo hebben zij veel meer tijd om andere of dringende zaken aan te pakken. Ook het bepalen van belangrijke parameters, zoals bestelhoeveelheden en veiligheidsvoorraadniveaus, berekent EazyStock automatisch en worden constant bijgesteld. Dus verspil geen tijd meer aan ingewikkelde berekeningen en het steeds herberekenen van deze parameters.

Meer weten over de mogelijkheden van EazyStock?  Neem dan contact met ons op.

Wat, Wanneer en Hoeveel - De 3 uitdagingen van voorraadaanvulling

Coins piled and scattered on a table Maak werkkapitaal vrij door voorraadoptimalisatie
Blog

Maak werkkapitaal vrij door voorraadoptimalisatie

Landen over de hele wereld reageren op verschillende manieren op COVID-19, waardoor de vraag en het aanbod van goederen enorm...

Blog

Nieuw: EazyStock GO, eindelijk grip op je voorraad

Voorraad lijkt soms ongrijpbaar en onbeheersbaar. Zeker in tijden waarin de vraag sterk toe- of afneemt. Daarnaast zijn er verschillende...

Industry news 3
Blog

Productnieuws update: mei 2020

EazyStock streeft naar het continu verbeteren van haar producten. Onze ontwikkelaars werken hard om te zorgen dat EazyStock aan de...