Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Vraag- en voorraadprognose: waar bestaan die uit

Of u nu een fabrikant, groothandelaar of retailer bent, het voorspellen van de vraag en de benodigde voorraad is voor uw bedrijf ontzettend belangrijk. Eén foute voorraadprognose kan grote gevolgen hebben. Als er veel werkkapitaal ‘vast zit’ in de voorraad, kunt u te maken krijgen met cashflowproblemen. Terwijl een te kleine voorraad kan leiden tot stockouts, ontevreden klanten en reputatieschade.

Het voorspellen van toekomstige verkopen of bestellingen is een logisch startpunt voor alle bedrijfsplanningen waaronder ook de inkoop. Als u de toekomstige vraag nauwkeurig kunt voorspellen, kunt u uw voorraadinkoopprocessen optimaliseren en de transportkosten verlagen, wat uiteindelijk van invloed is op uw winst.

Er zijn twee prognosemodellen voor het berekenen van de vraag: de kwantitatieve en de kwalitatieve prognose.

Wat is een kwantitatieve prognose?

Een kwantitatieve prognosemethode maakt gebruik van historische vraaggegevens en combineert deze met een wiskundige formule om de toekomstige vraag te voorspellen. Vaak wordt hier gebruik gemaakt van eerdere verkoopcijfers om de toekomstige vraag te voorspellen. Datasets kunnen tientallen jaren teruggaan of beperkt blijven tot het laatste kalenderjaar. Maar hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe nauwkeuriger de voorspelling.

VoorraadprognoseKwantitatieve voorspellingstechnieken houden rekening met factoren zoals vraagtrends en seizoensgebondenheid om de voorspellingen nauwkeuriger te maken.

Voor kwantitatieve voorraadprognoses moet u beschikken over voldoende en goede gegevens om een redelijke beoordeling te kunnen maken. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, zoals voor nieuwe producten, is het simpelweg onmogelijk om deze methode vanaf dag één toe te passen.

Wat is een kwalitatieve prognose?

Kwalitatieve voorspellingstechnieken zijn veel subjectiever dan hun kwantitatieve tegenhangers. Deze methoden zijn gebaseerd op beredeneerde deducties in plaats van het verwerken van cijfers.

De vraag wordt voorspeld op basis van ervaring en kennis van de markt. Deze expertise kan van één persoon komen, of vanuit meerdere opinies en inzichten.

De methodes voor kwalitatieve prognose kunnen als kunst worden opgevat. Een kunst die inkopers en voorraadbeheerders vaak pas na jarenlang oefenen beheersen. Daarnaast kan kwalitatieve prognose onder meer bestaan uit het voorspellen van de impact van een nieuwe promotieactie, het inschatten van het effect van een nieuwe technologie op de markt of inschatten van de invloed van sociale trends op toekomstig koopgedrag.

Kwalitatieve voorraadprognose is echter gebaseerd op kennis van de markt en het risico bestaat altijd dat er te veel expertise bij één persoon ligt.

Welk prognosemodel is het beste?

Slimme inkopers en voorraadplanners kiezen ervoor om zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorspellingstechnieken te gebruiken om de toekomstige vraag te berekenen. Fabrikanten van barbecues kunnen bijvoorbeeld historische gegevens gebruiken om hun prognose van de basisvraag naar hun gas-barbecues vast te stellen (een kwantitatieve prognose). Maar als uit consumentenonderzoek blijkt dat elektrische barbecues in het komende jaar in populariteit zullen toenemen, kunnen zij de prognose- en voorraadniveaus overeenkomstig aanpassen met behulp van een kwalitatieve benadering.

Lange- en kortetermijnprognosemodellen voor voorraad

Bedrijven doen er goed aan om de tijd te nemen voor het opstellen van zowel lange- als kortetermijnprognoses van de vraag, Beide zijn om verschillende redenen noodzakelijk:

Vraagprognoses op korte termijn
Kortetermijnprognoses, bijvoorbeeld tot een jaar, moeten gegevens opleveren voor de planning van de voorraad, voorraadaanvulling en inkoopactiviteiten.

Kortetermijnprognoses zullen onderhevig zijn aan vele variabelen, waaronder schommelingen in de vraag, zoals seizoensgebondenheid, en afwijkingen in de doorlooptijd van leveranciers. Beide kunnen van invloed zijn op bestelpunten en veiligheidsvoorraden. De prognoses moeten daarom gedetailleerd zijn en voortdurend worden herzien en bijgewerkt om zo rekening te houden met de voortdurende veranderingen.

Vraagprognoses op lange termijn
Langetermijnprognoses zijn nuttig om gegevens te leveren voor belangrijke strategische en investeringsbeslissingen.

Langetermijnprognoses bepalen de productplanning, zoals het voorspellen wanneer sommige productlijnen ten einde lopen, of het voorspellen van nieuwe markttrends die nieuwe ideeën en innovatie vereisen. Dergelijke beslissingen zijn van invloed op de productieplanning, die vaak vele maanden voor de marktintroductie van producten moet worden gepland.

Effectieve langetermijnprognoses vereisen meer dan een momentopname van de huidige gang van zaken, Het vereist een grondige kennis van de markt.

Als u de vraagvoorspelling en voorraadprognose een uitdaging vindt, neem dan vandaag nog contact op met het EazyStock-team. Onze voorraadprognosesoftware biedt u geavanceerde voorraadbeheersmogelijkheden die u kunt gebruiken om de dagelijkse bedrijfsvoering snel te verbeteren. Of vraag ons gratis ebook ‘Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie’ aan.

Van voorraadoptimalisatie tot werkkapitaalinnovatie

Blog

Nieuw: EazyStock GO, eindelijk grip op je voorraad

Voorraad lijkt soms ongrijpbaar en onbeheersbaar. Zeker in tijden waarin de vraag sterk toe- of afneemt. Daarnaast zijn er verschillende...

Safety net Vier redenen voor het aanhouden van een veiligheidsvoorraad
Blog

Vier redenen voor het aanhouden van een veiligheidsvoorraad

Je bent fabrikant en werkt aan een order wanneer je je realiseert dat je één noodzakelijk onderdeel mist vanwege een...

A white pole with a white arrow road sign pointing left, just under a white arrow road sign pointing right. The left-facing arrow is on a red background, and the right-facing arrow is on a blue background. What's better? You ERP system or inventory optimisation software?
Blog

EazyStock versus je ERP: Wie wint de strijd?

De meestgestelde vraag die wij krijgen is: “Waarom hebben we EazyStock nodig als we al een ERP-module voor voorraadbeheer in...