Bepalen van een gezond voorraadniveau

Voorraadbeheer met de formule van Camp

Iedere ondernemer weet dat het aanhouden van voorraden geld kost. Hoe groter de voorraden, hoe hoger de kosten. Om die kosten te drukken lijkt het verstandig om de voorraad zo klein mogelijk te houden. Maar hier zit wel een addertje onder het gras. Omdat u steeds opnieuw bestellingen moet plaatsen, krijgt u te maken met een andere kostenpost: de bestelkosten. Wat is nu de optimale omvang van de bestellingen waarbij het totaal van de bestelkosten én de voorraadkosten zo laag mogelijk uitpakt? U kunt het eenvoudig uitrekenen met behulp van de formule van Camp.

Wat is de formule van Camp?

Hoewel de formule van Camp ruim 100 jaar geleden is ontwikkeld, is hij nog steeds actueel en onder bepaalde voorwaarden goed bruikbaar. Maar eerst een korte uitleg over wat de formule is. Deze formule is een wiskundige formule: Q = √(2DF/hP) Het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar dat valt mee. Zeker als u weet waar de letters voor staan: Q: seriegrootte (Quantity), d.w.z. de optimale omvang van de bestelling per keer D: de vraag naar het product per jaar (Demand) F: de bestelkosten (Fixed Costs), dus de kosten die de leverancier rekent per bestelling h: de kosten van het in voorraad houden als percentage van de prijs P: de prijs van het product.

KPIs en Rapportages

Met de formule van Camp berekenen hoe groot uw bestelling moet zijn.

Het voorgaande wordt een stuk duidelijker met een eenvoudig voorbeeld. Stel, u handelt in basketballen. U verwacht elk jaar 1200 ballen (D) te verkopen tegen een prijs van 20 euro per stuk (P). U koopt de ballen in tegen een prijs van 10 euro per bal. Elke keer dat u een bestelling plaatst, vraagt de leverancier 90 euro aan bestelkosten. Het maakt niet uit of u 10 of 250 ballen bestelt, u betaalt een vast bedrag aan bestelkosten (F). Als u in één keer 1200 ballen bestelt, betaalt u dus maar één keer 90 euro en dat lijkt heel gunstig. Maar is het dat ook? U moet al die basketballen namelijk wel ergens opslaan. Laten we ervan uitgaan dat de voorraadkosten 25% van de vraagprijs bedragen. U betaalt dan 5 euro per bal aan voorraadkosten. Als we deze gegevens invullen in de formule, krijgen we de volgende berekening: Q = √ (2 x 1200 x €90) / (25% x €20) = √ (216.000 / 5) = √ 43.200 = 207,8 (afgerond 208) Dus als u 208 basketballen per keer inkoopt, is het totaal van de bestelkosten plus de voorraadkosten zo laag mogelijk.

Calculating Safety Stock

Voorwaarden voor het gebruik van de formule van Camp bij de inkoop

De formule is een klassieker: al 100 jaar in gebruik en nog steeds even actueel. Maar u moet wel alert zijn op een aantal zaken. Alleen onder de volgende voorwaarden is de formule goed bruikbaar: – De vraag naar het product is bekend en redelijk constant – De levertijden zijn eveneens bekend en ook constant – De bestel- en voorraadkosten zijn bekend en blijven constant – De leveringen worden in één keer afgeleverd Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, dan is de formule van Camp minder geschikt.

Welke nadelen heeft deze formule?

De formule van Camp is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Een paar beperkingen zijn dan ook onvermijdelijk. Zo houdt de formule geen rekening met bijvoorbeeld een variabele vraag of schommelende kosten. Ook is er geen ruimte voor het verwerken van kwantumkortingen die een leverancier soms aanbiedt. Voorraden kunnen gedurende het jaar in waarde stijgen, of juist dalen, terwijl de formule ervan uitgaat dat deze waarde contant blijft. Sommige producten moeten worden afgenomen in minimale hoeveelheden. En het komt voor dat het aanhouden van voorraden juist leidt tot meer vraag naar het product, terwijl de formule uitgaat van een constante vraag. Dat de formule van Camp met deze factoren geen rekening houdt, is een beperking. Maar het betekent niet dat de formule onbruikbaar is.

Waarom toch de formule gebruiken?

Zoals eerder opgemerkt is de formule van Camp een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En dat maakt hem juist zo charmant. Hij is voor iedereen begrijpelijk en makkelijk toepasbaar, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Maar ook al is dat niet zo, wat is er op tegen om de formule van Camp los te laten op uw inkoop- en voorraadbeheer? U loopt alleen het risico dat de optimale bestelomvang niet helemaal klopt. Maar een kleine afwijking is ook geen ramp. Want, om terug te komen op het voorbeeld, welke ondernemer bestelt nu 208 basketballen? Dan liever maar een mooi rond aantal van 200 of juist 250. Kortom, gebruik rustig deze prachtige, klassieke formule. Het biedt u in elk geval enig inzicht in de mogelijkheden om op uw inkoopbeleid te besparen.

Whitepaper: Bepalen van een gezond voorraadniveau

Om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van je vooraden en om te zien waar je verbeteringen kunt doorvoeren download dan u onze whitepaper. Stel een diagnose op basis van 12 gedetailleerde vragen.

Bepalen van een gezond voorraadniveau

Boxes in a warehouse Overtollige voorraad voorkomen en kosten verlagen met goed voorraadbeheer
Blog

Overtollige voorraad voorkomen en kosten verlagen met goed voorraadbeheer

Een belangrijke kostenpost binnen een onderneming is de aanwezige voorraad aan goederen, halffabricaten en producten. Niet alleen neemt deze voorraad...

Coin piles with a light shining behind Voorraadmanagement: Minder kosten meer winst
Blog

Voorraadmanagement: Minder kosten meer winst

Winst maken is een medaille met een keerzijde, zoals elke ondernemer weet. Enerzijds gaat het om het verkopen van zoveel...

Calculator, pen and spreadsheet Voorraadkosten berekenen en verlagen
Blog

Voorraadkosten berekenen en verlagen

Voorraadkosten berekenen en verlagen Voorraadbeheersoftware helpt om je voorraadkosten te verlagen, maar wat zijn voorraadkosten en hoe moet je eigenlijk...