Uitdagingen voor de Supply Chain Manager in 2019

Leestijd: 2 min

Supply Chain Manager

    Share

  • Twitter-Icon
  • facebook-icon
  • linkedin-icon
  • atrate-icon

De rol van de Supply Chain Manager verandert steeds meer. Er worden meer eisen gesteld aan zijn of haar functioneren. Supply Chain Management wordt immers steeds belangrijker bij het verkrijgen van een concurrentievoordeel. Ook voor 2019 kent de Supply Chain Manager enkele uitdagingen. Graag lichten wij deze uitdagingen toe, zodat u goed voorbereid het nieuwe jaar in gaat.

Kostenreductie versus hoge uitleveringsgraad

De belangrijkste uitdaging voor de Supply Chain Manager ligt in het tevreden houden van de verschillende stakeholders en bedrijfsonderdelen. Deze hebben vaak tegengestelde belangen. Enerzijds is kostenreductie waarschijnlijk een hoge prioriteit van de Chief Financial Officer (CFO). Anderzijds willen de inkoopmanager en het hoofd van het magazijn kunnen waarborgen dat zij altijd genoeg op voorraad hebben om elke order uit te kunnen leveren. De uitdaging van de Supply Chain Manager is om deze twee tegengestelde belangen te verenigen. Dus een hoge uitleveringsgraad te kunnen garanderen, maar op een zo kostenefficiënt mogelijke manier.

Overschot aan data

Supply Chain Management BestandteileZoals gezegd gaat Supply Chain Management niet alleen om het verplaatsen van goederen, maar ook om alle data en datagerelateerde systemen die bij dit proces een rol spelen. De data die verzameld wordt bij Supply Chain Management kan gebruikt worden om op andere afdelingen processen te optimaliseren. Een voorbeeld: De planning van een productieafdeling is efficiënter als de Supply Chain Manager de levertijden of beschikbaarheid van elk binnen het productieproces benodigd onderdeel exact kan aangeven. Dit betekent dat verschillende bedrijfsonderdelen hoge verwachtingen hebben van de Supply Chain Manager en van de data die hij of zij beschikbaar heeft. Het is echter wel zaak om onderscheid te maken tussen de data. Niet alle data is relevant en dient geanalyseerd te worden. Het vooraf goed analyseren welke data wel belangrijk is, scheelt veel tijd.

Toenemende globalisering

Door de toenemende globalisatie wordt de rol van de Supply Chain Manager nog belangrijker. Supply chains worden steeds langer en complexer. Elke schakel in de keten moet perfect aansluiten op de volgende schakel. Als één schakel faalt, wordt de supply chain verstoord, met alle negatieve gevolgen van dien. Gevolgen die kunnen doorwerken op alle onderdelen van een organisatie en uiteindelijk de winstgevendheid van een onderneming kunnen drukken. Het is voor de Supply Chain Manager van 2019 dus essentieel om goede contacten te onderhouden met leveranciers en klanten. Ook ERP-systemen dienen op elkaar afgestemd te worden om zo voorraadoptimalisering te realiseren.

Voorraadniveaus en kosten verlagen

Het verlagen van de voorraadniveaus en de daarbij behorende kosten is essentieel voor een Supply Chain Manager die goed is voorbereid voor 2019. Organisaties dienen immers steeds flexibeler te worden. Meer lezen over een andere trend? Download onze gratis whitepaper over B2B E-commerce.

Het automatiseren van uw inkoopprocessen en voorraadbeheer

Share
time

Leestijd: 2 min

Schrijf je in voor de EazyStock Nieuwsbrief

De laatste inzichten     1 maal per maand     Altijd opzegbaar