Feature Authors

Kristi Roper

Different coloured coins balancing in a pile with others scattered on a table.

De Impact van Rentestijging en Inflatie op Toeleveringsketens

Supply chainmanagers en professionals in voorraadbeheer worden voortdurend geconfronteerd met een constante stroom van supply chain crisissen, waarbij er altijd...

Four wooden cogs of different sizes on a wooden table to show supply chain resilience and optimisation

Supply chain optimalisatie

Wat houdt supply chain optimalisatie in? Supply chain optimalisatie houdt simpelweg in dat je met behulp van technologie de voorraden...

A variety of colourful shipping containers stacked in a shipping yard five high and at different heights with blue sky and white clouds

De schaarste aan zeecontainers en hoe je je voorraad beter kunt beheren

Huidige toestand De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor de internationale toeleveringsketens. Vooral de scheepvaart is getroffen, omdat de verschuivingen...