Syncrons sekretesspolicy

Din personliga integritet är viktig

Din personliga integritet är i högsta graden värdefull för oss och är verkligen viktig på Syncron. På grund av arten av de tjänster som vi erbjuder är behovet av att samla och behandla dina uppgifter, inklusive personuppgifter, begränsat till ett absolut minimum. Det beror på att våra programvarulösningar inte är baserade på personuppgifter utan på tekniska och numeriska produktrelaterade data.

Bolaget Syncron AB och dess dotterbolag och närstående bolag, dvs. Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Services India Private Limited, Syncron Italy S.r.l., Syncron Poland sp. z o.o. (nedan kallade ”Syncron” eller ”vi”) presenterar denna Sekretesspolicy för att beskriva och förklara våra metoder för insamling, lagring och överföring av information samt de val som du kan göra när det gäller sättet på vilket vi samlar och använder information om dig.

I den utsträckning i vilken bolaget Syncron samlar in dina personuppgifter som en dataregisteransvarig, är Syncron AB med säte i Stockholm, SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Sverige det bolag som kontrollerar denna data. Alla Syncrons juridiska enheter kan behandla dina uppgifter för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

Alla uppgifter som behandlas på Syncron är lämpligt säkrade och används bara för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy. Omfattningen av insamlade data är alltid adekvat och proportionell till dessa ändamål.

Omfattning av uppgifter och metoder för deras insamling

Genom din interaktion med och användning av våra webbplatser (syncron.com och eazystock.com) eller användning av webbappar eller mobilappar (våra programvarutjänster) kan Syncron samla in personuppgifter som bör förstås som information som identifierar en individ eller avser en identifierbar individ. Personuppgifter kan innehålla bland annat förnamn och efternamn, fysisk adress, telefonnummer, arbetsplats och förknippade intressen. Syncron samlar normalt in andra uppgifter när du använder våra webbplatser eller webb- eller mobilappar, som inte avslöjar din specifika identitet och inte direkt avser någon individ. Sådana uppgifter kan innehålla bland annat webbläsar- och enhetsinformation, data som samlas in genom automatiserade elektroniska interaktioner, appanvändningsdata, geografisk information eller lokaliseringsinformation, statistiska eller aggregerade uppgifter. Syncron använder bästa åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är säkrade och att de behandlas enligt gällande lagstiftning.

Som en allmän regel kan man fritt besöka Syncrons webbplatser och använda innehållet däri. Tillgång till våra webb- och mobilappar (programvaruprodukter) ges endast till personer som är auktoriserade av våra kunder som har abonnemangsavtal med Syncron om våra programvarutjänster, till partner som har partneravtal med Syncron eller till potentiella kunder som bad Syncron om att få en demoversion. Underåriga personer bör dock inte vara berättigade att använda Syncrons webbplatser och vi ber om att inga uppgifter om sådana personer lämnas till oss.

Om inte annat överenskommits med Syncrons kund, potentiella kund eller partner (såvitt det avser användning av Syncrons webb- och mobilappar) ska personuppgifter såsom förnamn och efternamn, adress och e-postadress samlas in bara om de frivilligt lämnats till oss (särskilt genom att fylla i formulär för kontakt/nyhetsbrevsprenumeration eller andra formulär som är tillgängliga på våra webbplatser eller görs tillgängliga av Syncron på ett annat sätt). Vi använder cookies för att hjälpa användare att navigera och använda webbplatser och mobilappar samt att förbättra användarnas upplevelse av Syncrons webbplatser (se mer om användning av cookies nedan). Tekniska data, såsom detaljer om din enhet och IP-adress kan samlas in när du använder vissa Syncrons webb- eller mobilappar.

Syncron kan samla uppgifter om dig på några sätt:

 • genom att fylla i formulär för nyhetsbrevsprenumeration/kontakt, registrering, enkäter och andra onlineformulär som finns tillgängliga på Syncrons webbplatser eller görs tillgängliga av Syncron på ett annat sätt;
 • genom jobbansökningar;
 • inom den pågående försäljningsprocessen;
 • vid tillhandahållande av tekniska stödtjänster, konsultation, livechatt eller produktinformation;
 • som en del av processen för att implementera, underhålla och uppdatera våra produkter, särskilt när vissa personuppgifter är nödvändiga för att ge tillgång till våra produkter i form av webb- eller mobilappar;
 • via automatiserade medel såsom kommunikationsprotokoll, e-postkommunikation och cookies;
 • genom användning av vår webbplats, webb- eller mobilappar;
 • genom din användning av sociala kopplingar och områden för sociala nätverk;
 • genom din intresse för Syncrons annonser på tredje parts webbplatser;
 • genom att lagligen få dina kontaktuppgifter från tredjepartsleverantörer.

För att ge dig snabb information av hög kvalitet kan vi också be dig om att lämna till oss information om dina professionella intressen och erfarenheter av våra tjänster. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter till oss.

Personuppgifter eller andra uppgifter som samlas online kan även kopplas till de uppgifter som du lämnar till oss via andra källor, såsom försäljningsmöten, marknadsföringssamtal eller i samband med sådana evenemang som utställningar, utbildningar, seminarier, webbseminarier och konferenser. De uppgifter som du lämnar till oss kan associeras med den relation som finns mellan Syncron och dig eller din organisation.

Syften med databehandlingen

Syncron kan använda dina personuppgifter för att:

 • fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal med våra kunder, potentialla kunder eller partner som du kan vara professionellt relaterad till – det vill säga att göra programvarutjänster tillgängliga på Internet samt att säkerställa tillgången till våra webb- och mobilappar endast för de personer som auktoriseras av vår kund, potentiella kund eller partner;
 • underlätta användningen av webbplatsen och våra webb- och mobilappar samt anpassa dem efter våra kunders, potentiella kunders eller partners behov;
 • anpassa och välja innehåll utifrån kundernas, potentiella kundernas eller partnernas huvudsakliga intressen;
 • meddela om nya programvarutjänster (produkter), uppdateringar och nya programversioner, frågor relaterade till tekniska stödtjänster, evenemang och specialerbjudanden som du kan vara intresserad i;
 • främja våra programvarutjänster, inklusive direkt marknadsföring av våra tjänster för potentiella och nuvarande kunder och partner;
 • skydda säkerheten och integriteten på de webbplatser och tjänster som vi erbjuder;
 • kontakta dig i samband med ett ämne som kräver vår handling (t.ex. som svar på dina frågor lämnade via kontaktformuläret, svar på jobbansökningar, eller skickande av nyhetsbrev om du prenumererade/gav ditt samtycke att få det);
 • lära från användarnas användning av vår webbplats, webb- eller mobilappar eller deras interaktioner med dem.

Vår närvaro i världen

Syncron är ett bolag med global närvaro och har dotterbolag och affärspartner i många länder samt tekniska system som går över gränserna. Våra sekretesspraxisar finns till för att skydda dina uppgifter, inklusive personuppgifter, över hela världen.

Vi kan överlämna de personuppgifter som du lämnar till oss till andra Syncron-enheter (inklusive våra enheter med säte utanför EU, dvs. Syncron US Inc., Syncron Services India Private Limited och Syncron Japan Corporation) och/eller våra affärspartner (bl. a. Apple Inc., Amazon.com Inc., Hubspot Inc., Microsoft Corporation och Google LLC) för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa din personligt identifierbara data till andra.

I den utsträckning som beskrivs ovan kan dina personuppgifter skickas över gränser för stater och länder samt han lagras eller behandlas i USA eller ett annat länd där bolaget Syncron, dess dotterbolag, dess närstående bolag eller affärspartner har anordningar för lagring, konsolidering och hantering av data. Det innebär att dina uppgifter kan fysisk befinna sig på servrar utanför EU, i synnerhet i USA.

Vi ser till att vi och våra affärspartner visar högsta aktsamhet för att säkerställa att dina uppgifter alltid förblir konfidentiella. Vi hanterar dina uppgifter på ett konsekvent och pålitligt sätt, även om lagbestämmelser i vissa länder kan ge mindre skydd för dina uppgifter. Inom ramen för dataöverföringar är dina uppgifter normalt anonymiserade eller krypterade.

För att främja dina integritetsrättigheter och följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och annan gällande lagstiftning är vi skyldiga att ge dig en del information om hur vi behandlar personuppgifter.

För mer information om detta se Allmän information om Syncrons webbplatsanvändares integritet.

Om du är arbetssökande till en av Syncrons EU-baserade juridiska enheter, läs Integritetsmeddelande för kandidater.

GDPR: ALLMÄN INFORMATION OM SYNCRONS WEBBPLATSANVÄNDARES INTEGRITETRead More

Registeransvarig. Den registeransvarige för www.syncron.com, www.eazystock.com och Syncrons webb- och mobilappar är företaget Syncron AB med säte i Stockholm, SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Sverige. Detta innebär att Syncron är ansvarigt för lagenlig behandling av alla personuppgifter som vi samlar.

Uppgiftsskyddsombud. Du kan kontakta Syncron-koncernens Uppgiftsskyddsombud här.

Vad gör Syncron med mina personuppgifter? Syncron kommer att behandla dina personuppgifter endast i enlighet med denna Sekretesspolicy. Nedan följer mer information om rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter. Syncron har rätt att behandla dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 1. Ingående och genomförande av avtal. Om du ingår ett direkt avtal med Syncron (som en privatperson) kommer Syncron att använda dina personuppgifter som du angett i avtalet eller beställningen eller lämnat till oss i syfte att upprätta ett avtal eller beställning, dvs. vanligen (en undergrupp av uppgifter som omfattar) förnamn och efternamn, adress (e-postadress), telefonnummer, företagsnamn- och adress, befattning och roll samt betalningsuppgifter (såsom bankkonto) som är nödvändiga endast för ingående och genomförande av avtalsförpliktelser. Det kan omfatta vidtagande av nödvändiga åtgärder inför ingående av ett avtal, besvarande av dina frågor i detta avseende, lämnande av information beträffande fakturering, återkoppling, samt uppfyllande av våra avtalsförpliktelser osv. Det kan även omfatta data avseende konversationer i e-postmeddelanden eller som lämnats per telefon eller genom andra kommunikationskanaler. Vi kan använda din e-postadress för att skicka meddelanden om betalningar, information om ändringar i våra produkter eller tjänster, information beträffande ditt samarbete med Syncron, eller meddelanden och annat information när det krävs enligt lag. Om du deltar i Syncrons seminarier, webb-seminarier eller utbildningar behöver Syncron dina kontaktuppgifter för att göra det möjligt för dig att delta i den aktuella utbildningstjänsten.

  I regel kan du inte avstå från att få meddelanden som inte är relaterade till marknadsföring som krävs endast för att upprätthålla det aktuella affärsförhållandet. När det gäller marknadsföringsmeddelanden (dvs. e-postmeddelanden och telefonsamtal) kommer Syncron att ge dig möjlighet att avstå från sådana om du inte längre vill få sådan kommunikation från oss. Du kan när som helst avstå genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här.

 2. Vårt rättmätiga intresse. Var och en av nedanstående fall utgör Syncrons rättmätiga intresse som möjliggör behandling eller användning av personuppgifter. Om du inte instämmer med detta tillvägagångssätt kan du göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter enligt det som följer nedan.
  När du representerar vår kund, vår potentiella kund eller partner. Om du representerar vår potentiella kund, partner eller kund inför ingående av ett avtal mes Syncron eller under ett affärsförhållande mellan Syncron och den juridiska person du representerar kan vi behandla dina grundläggande kontaktuppgifter (t.ex. ditt förnamn, efternamn, befattning, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer) såvitt det krävs för att genomföra samarbetet. Frågeformulär och enkäter. Syncron kan bjuda in dig att delta i frågeformulär och enkäter. Sådana frågeformulär och enkäter kommer generellt att utformas på så sätt att de kan besvaras utan att vara tvungen att lämna personuppgifter. Om du ändå anger några personuppgifter i ett frågeformulär eller en enkät kan vi använda dem för att förbättra våra produkter och tjänster.

  Aggregerade datasamlingar. Syncron kan anonymisera (vissa) personuppgifter i syfte att skapa anonyma aggregerade datasamlingar som kommer sedan att användas för att förbättra våra produkter och tjänster.

  Inspelning. Vid telefonsamtal eller chattsessioner kan Syncron spela in sådana samtal (efter att ha underrättat dig om detta under samtalet och innan inspelningen startar) eller sessioner för att förbättra våra produkter och tjänster.

  Befintligt affärsförhållande – fortlöpande uppdateringar. Inom ramen för ett befintligt affärsförhållande mellan dig (eller det företag du representerar) och Syncron kan Syncron meddela dig, om detta tillåts enligt gällande lagstiftning, om sina produkter eller tjänster, webbseminarier, seminarier eller evenemang som liknar eller är relaterade till dessa av Syncrons produkter och tjänster som har redan köpts/prenumererats på av dig (eller det företag du representerar) eller Syncrons produkter och tjänster som du använder eller deltar i. Vi kan till exempel skicka viss marknadsföringsinformation i samband med utökande av ditt företags befintliga tjänstepaket eller nytt produktutbud. Dessutom, om du deltog i Syncrons webbseminarium, seminarium eller evenemang eller du (eller det företag som du representerar) prenumererade på Syncrons produkter eller tjänster kan vi kontakta dig för att få återkoppling beträffande förbättring av det aktuella webbseminariet, produkten eller tjänsten.

  Du har rätt att göra invändningar mot Syncrons användning av dina personuppgifter i ovanstående ändamål genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här. I sådan situation kommer Syncron att upphöra att använda dina personuppgifter i ovanstående ändamål (dvs. enligt det ovan angivna rättmätiga intresse) och kommer att ta dem bort från sina system, såvida Syncron inte har rätt att använda dem i ett annat syfte som fastställs i denna Sekretesspolicy eller fastställer och bekräftar ett övertygande rättmätigt intresse för att fortsätta att behandla dina personuppgifter.

 3. Ditt samtycke I vissa fall kommer Syncron att be om ditt samtycke inför vi börjar behandla dina personuppgifter, i synnerhet: Marknadsföring av Syncrons tjänster

  Trots att Syncrons Tjänster riktar sig till juridiska personer (och inte privatpersoner) vill vi be dig om att ge ditt samtycke till behandling av personuppgifter i marknadsföringsändamål så att vi kan skicka marknadsföringsmaterial beträffande Syncrons erbjudande och kontakta dig direkt. Om du lämnar dina personuppgifter (såsom förnamn och efternamn, e-post, telefonnummer) på våra webbsidor (under förutsättning att du inte representerar vår befintliga kund eller partner), ge vänligen ditt samtycke genom att markera kryssrutan.

  När det gäller marknadsföringskommunikationer (dvs. e-postmeddelanden och telefonsamtal) kommer Syncron att ge dig möjlighet att avstå från sådana om du inte längre vill få sådana meddelanden från oss. Du kan när som helst avstå genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här.

  Undersökning och analys av användarupplevelse

  Om du är en slutanvändare av Syncrons webb- eller mobilapp ber vi om ditt samtycke innan vi frågar dig om dina upplevelser i samband med användning av Syncrons webb- eller mobilappar.

  Kandidater

  I våra jobberbjudanden ber vi om samtycke till behandling av personuppgifter som du lämnar när du söker jobb hos oss för nuvarande och framtida rekryteringsändamål. Samtycke till behandling av personuppgifter för framtida rekrytering krävs inte för att genomföra den nuvarande rekryteringsprocessen.

  Cookies och andra tekniker

  Enligt det som fastställs i denna Sekretesspolicy använder Syncron cookies och andra tekniker särskilt för att säkerställa att våra webbplatser fungerar korrekt, för att förbättra användarupplevelse, för att möjliggöra inloggning till våra webb- eller mobilappar samt för att analysera nättrafik. Enligt kraven i gällande lagstiftning ber vi om ditt samtycke till användning av cookies (genom en cookie popup-banner). Du kan enkelt konfigurera dina preferenser för cookies i webbläsarens inställningar.

  Återkallande av samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du beviljat Syncron genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här. När det gäller marknadsföringsnyhetsbrev är det möjligt att avprenumerera. I fall av återkallande kommer Syncron inte längre att behandla sådana personuppgifter som omfattas av detta samtycke, såvida denna behandling inte krävs enligt lagen. Om Syncron är tvungen att behålla dina personuppgifter av rättsliga skäl kommer sådana uppgifter inte att behandlas vidare och de ska lagras endast under den period som krävs enligt lagen. Återkallande av samtycke kommer dock inte att påverka Syncrons tidigare behandling av personuppgifter fram till återkallande av samtycke.

 4. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den registeransvarige. För att utöva den registrerades rätt till integritet kan du kontakta oss via det säkra systemet för meddelandeutbyte genom att använda det formuläret som finns tillgängligt här. För att kunna korrekt behandla din förfrågan behöver vi samla dina grundläggande kontaktuppgifter samt ber dig om att beskriva din förfrågan. Om din förfrågan avser Syncrons tjänster, meddela oss vilka tjänster som du använder.

Slutanvändare av webb- och mobilappar

Om du är en slutanvändare av Syncrons webb- och mobilappar kan grundläggande information om ditt slutanvändarkonto (dvs. förnamn, efternamn, användarnamn osv.) som behandlas i våra webb- eller mobilappar betraktas som personuppgifter som behandlas enligt kundens instruktioner (för kundens räkning). Baserat på detta antagande är Syncron registeransvarig för dina slutanvändares personuppgifter, och vår kund (din arbetsgivare/partner) är registeransvarig, såvida vi tillhandahåller implementeringstjänster och supporttjänster vilket ger oss tillgång till kundernas databaser med slutanvändarnas personuppgifter. För att fastställa en rättslig ram för Syncrons behandling av slutanvändarnas personuppgifter uppmanar vi alla våra kunder att teckna Syncrons standarddatabehandlingstillägg (Data Processing Addendum, DPA) som överensstämmer med bestämmelserna i GDPR och är fördelaktigt för våra kunder. Om du ännu inte har fått en DPA skicka vänligen en skriftlig ansökan genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här. Syncron kan anlita underleverantörer under genomförandet av sina tjänster.

Period för personuppgiftsbehandling. När Syncron behandlar och använder dina personuppgifter enligt vad som är tillåtet enligt lagstiftning eller baserat på ditt samtycke kommer vi att lagra dem (i) endast så länge det behövs för att uppfylla de syften som anges nedan, eller (ii) fram till dess att vi tar emot din invändning mot Syncrons användning av dina personuppgifter (då Syncron har ett rättmätigt intresse att använda personuppgifter), eller (iii) fram till dess att du återkallar ditt samtycke (om du gav ditt samtycke till Syncrons behandling av dina personuppgifter). Om emellertid Syncron är förpliktat av gällande lagstiftning att behålla personuppgifter under en längre period eller behöver personuppgifterna i syfte att bekräfta eller försvara sig mot rättsliga anspråk kommer Syncron att behålla sådana personuppgifter fram till dess att den relevanta perioden för deras lagring är slut eller fram till dess att det aktuella anspråket avgörs.

Varför är jag skyldig att lämna mina personuppgifter? Som en allmän princip är det helt frivilligt att ge samtycke och överlämna personuppgifter enligt denna Sekretesspolicy. Generellt finns det inte några skadliga effekter när du väljer att inte ge ditt samtycke eller inte lämna dina personuppgifter. Det finns dock omständigheter då Syncron inte kan vidta åtgärder utan vissa personuppgifter, till exempel när personuppgifterna behövs i samband med att skicka erbjudanden eller nyhetsbrev. I dessa fall kan Syncron tyvärr inte lämna ut den information som du begär utan att få relevanta personuppgifter.

Var kommer mina personuppgifter att behandlas? Som en del av en global företagsgrupp har Syncron filial och oberoende tjänsteleverantörer inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Följaktligen kan Syncron varje gång vi använder eller behandlar dina personuppgifter på något annat sätt i syften som fastställs i denna Sekretesspolicy överföra dina personuppgifter till länder utanför EES, inklusive sådana länder där nivån för lagstadgat dataskydd är inte jämförbar med dataskyddsnivå inom EES. Varje gång en sådan överföring sker är den baserad på standardavtalsklausuler (enligt EU-kommissionens beslut 87/2010/EG eller ett dokument som eventuellt ersätter den i framtiden) för att avtalsmässigt säkerställa personuppgiftsskydd på samma nivå som gäller i EES. Syncron kan överföra dina personuppgifter till andra enheter inom Syncron-koncernen vid behov i ett relevant berättigat syfte. Dataöverföring inom Syncron-koncernen styrs vidare av Syncrons Interna Avtal om Databehandling och Syncrons Interna Sekretessförbindelse. Personuppgifter kan också göras tillgängliga för Syncrons pålitliga partner som kan bedriva marknadsföringsverksamhet åt Syncron-koncernen, eller kan införas i pålitliga tredjepartsmolnverktyg för analytiska, affärsmässiga eller marknadsföringsändamål. Vi kan fylla i eller be dig att fylla i dina grundläggande personuppgifter i pålitliga kommunikationsverktyg som används för träningsändamål, utbildningsändamål, för användarupplevelseanalys, för marknadsföringsändamål, för kontakt eller andra affärsändamål (till exempel GoToMeeting, GoToWebinar lub Skype).

Dina rättigheter. Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter Syncron behandlar om dig och begära att de rättas eller tas bort. Syncron kan ta bort dina personuppgifter endast när det inte finns någon lagstadgad skyldighet eller övervägande rättigheter att behålla dem. Om du är en slutanvändare av Syncrons webb- eller mobilapp kommer din begäran om att få dina personuppgifter borttagna från våra appar att överföras till Syncrons kund som prenumererar på våra tjänster (till exempel din arbetsgivare, tillverkare osv.), Syncrons potentiella kund som begärde en demoversion av programvara eller partner som beviljades tillgång till Syncrons tjänster, eftersom Syncron handlar som registerförare i förhållande till dina personuppgifter som behandlas inom ramen för våra tjänster. Vi kommer att samarbeta med din registeransvarig för att utöva dessa rättigheter.

Om Syncron använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller genomför ett avtal som ingåtts med dig kan du begära en kopia på de personuppgifter som du lämnat till Syncron. För att göra det, kontakta oss och ange vilken information eller vilka databehandlingsåtgärder din förfrågan gäller, det begärda informationsformatet och sättet på vilket den ska skickas till dig eller en annan mottagare. Syncron kommer att noggrant hantera din begäran.

Dessutom kan du ansöka om att Syncron begränsar framtida behandling av dina personuppgifter, särskilt i följande situationer: (i) du konstaterar att de personuppgifter som Syncron har om dig är felaktiga, (ii) Syncron saknar rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter och du begär att vi begränsar framtida behandling av dina personuppgifter, eller (iii) du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter av oss (om denna behandling är grundad på Syncrons rättmätiga intresse), såvida Syncron inte har ett övervägande intresse eller lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Alla ansökningar ska skickas via det formulär som finns tillgängligt här.

Rätt att lämna klagomål. Om du tror att Syncron inte behandlar dina personuppgifter lagenligt kan du när som helst göra ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet i det EES-land du bor i eller hos en dataskyddsmyndighet i ett land eller stat där Syncron har ett registrerat säte.

Användning av denna webbplats av barn. Denna webbplats är inte avsedd för personer under 16 år. Om du är yngre än 16 år bör du inte använda denna webbplats.

Profilering. Dina personuppgifter kommer inte att utgöra föremål för automatiserade beslut, inklusive profilering.

Länkar till andra webbplatser. Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till tredje parts webbplatser (dvs. sådana som inte tillhör till Syncron-koncernen). Syncron ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på webbplatser utanför Syncron-koncernen. Därför rekommenderar vi att du läser noggrant förklaringar om integritet på sådana tredje parts webbplatser.

GDPR: INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR KANDIDATERRead More

Om du söker jobb hos Syncron läs även denna information om integritet.

Syncron följer alla regler för dataskydd och behandlar personuppgifter med största omsorg. Enligt bestämmelser om dataskydd meddelar vi att:

 1. Dataregisteransvarig för dina personuppgifter är den landsspecifika Syncron-enheten i vilken du söker jobb (relevanta juridiska personer och deras fullständiga namn och kontorsadresser finns på: https://www.syncron.com/company/global-offices/). Detta innebär att Syncron är ansvarigt för lagenlig behandling av alla personuppgifter som vi samlar.
 2. Syncron-koncernens Uppgiftsskyddsombud kan nås här. Du kan skicka den registrerades begäran och utöva dina rättigheter helt enkelt genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här.
 3. Grunden för behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Personuppgifter kommer att behandlas i berättigade syften som anges i relevanta medgivanden. Dessutom kan vissa uppgifter behandlas av Syncron utifrån vår berättigade intresse som registeransvarig i allmänna statistiska och affärsmässiga syften (t.ex. hantering och analys av rekryteringsprocessen).
 4. Mottagare. Dina personuppgifter kommer att göras tillgängliga för Syncrons koncernenheter (se https://www.syncron.com/company/global-offices/) i den omfattning vilken krävs för ett lämpligt, motiverat ändamål. Dina uppgifter kommer också att behandlas i den molnbaserade lagringsappen som används under rekryteringsprocessen (Jobvite eller en annan app som kan ersätta den). Om det är nödvändigt i samband med rekryteringsprocessen kan vi göra dina grundläggande personuppgifter tillgängliga för pålitliga rekryteringsföretag som deltar i rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kan överföras utanför EU i den utsträckning som beskrivs i detta dokument.
 5. Karaktär. Det är frivilligt att lämna personuppgifter, men samtidigt är det nödvändigt för att vi skulle kunna genomföra rekryteringsprocessen. Underlåtenhet att lämna vissa personuppgifter kan göra det omöjligt för oss at genomföra den.
 6. Dina rättigheter. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att:
  i) få tillgång till dina personuppgifter, rätta och ta bort dina uppgifter, begränsa dess behandling, motsätta dig behandling av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet;
  ii) när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling;
  iii) klaga hos en tillsynsmyndighet.
 7. Profilering. Dina personuppgifter kommer inte att utgöra föremål för automatiserade beslut, inklusive profilering.
 8. Datalagring. Dina personuppgifter kommer att lagras endast så länge de behövs för att uppfylla det tillämpliga legitima syftet. Sedan kan personuppgifterna lagras endast under den tidsperiod som tillåts enligt lagen.

Användning av cookies, andra tekniker och dina preferenser

Vissa tekniker, som kallas cookie filer, kan användas för att tillhandahålla individuellt anpassad information på Syncrons webbplatser eller webb- eller mobilappar. En cookie är en datafil som en webbplats eller en webb- eller mobilapp kan skicka till din enhet eller webbläsare och som sedan kan lagras i ditt system. Vissa sidor på våra webbplatser, webb- och mobilappar använder cookies som hjälper att navigera och använda den aktuella webbplatsen eller appen, till exempel hjälper att få tillgång till säkrade områden. Cookies som används av Syncronär kopplade till den webbläsare eller enhet som du använder för att komma åt webben, inte med ditt förnamn eller efternamn. Vi bygger på konceptet av anonymiserad användare för att säkerställa att din integritet alltid är skyddad och oskadd.

Vänligen observera att cookies är viktiga för att webbplatser och applikationer på nätet och i mobil ska fungera korrekt. Vi försäkrar att de inte är på något sätt avsedda för att kränka din integritet. De används emellertid för att underlätta och förbättra din erfarenhet av Syncron. I detta syfte använder Syncron cookies som möjliggör säker inloggning (sessionscookies), insamling av statistisk data för att optimera funktionerna på webbplatser och i appar, samt för att tillhandahålla innehåll som är anpassade till dina intressen och behov (Google Analytics, Pardot).

Du bör vara medveten om att cookies kan även användas på våra webbplatser och i webb- och mobilappar för att spara vissa val du gör, som din geografiska region, användarnamn (användar-ID) eller andra anpassningar eller individuella inställningar. Vi använder dessa cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att kunna bättre hjälpa dig när du använder våra produkter eller när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller webb- och mobilappar.

Dessutom kan Syncron använda cookies från tredje part för att tillhandahålla annonser och för marknadsföringsrelaterad verksamhet enligt denna Sekretesspolicy. Vi kan samarbeta med utvalda tredjepartspartner som ställer in cookies för att tillhandahålla Syncron-relaterat innehåll, inklusive annonser på egna webbplatser eller på andra ställen på Internet. För att kontrollera nättrafik använder vi Pardot-filer (se detaljer på https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=0). Ibland kan vissa cookies/nätidentifierare kan användas för att säkerställa att vissa funktioner hos våra appar fungerar korrekt. Vi använder till exempel Google Maps för att säkerställa funktionaliteten hos Item Locator.

Genom att använda vår webbplats eller våra webb- eller mobilappar godkänner du användningen av cookies enligt de nuvarande inställningarna i din webbläsare eller enhet. Om det tillåts av din webbläsare eller enhet kan du när som helst avvisa användningen av cookies genom att ändra relevanta inställningar. Mer information om detta finns i användarinformation som tillhandahålls i din webbläsare eller enhet (vanligtvis i verktyget ”Internetinställningar”). Observera dock att om du blockerar cookies kan vissa funktioner hos webbplatser eller applikationer begränsas, vilket kan påverka vissa verktygs funktion. Om du är osäker hur du kan blockera (vissa) cookies, kontakta oss genom det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här.

Google Analytics

Våra webbplatser, webb- och mobilappar kan använda Google Analytics-verktyget och vid användningen av detta verktyg kan Syncron skicka vissa av dina krypterade uppgifter till Google LLC till servrar som tillhör Google LLC och finns i USA. Data som används av Google Analytics-verktyget är inte avsedd för att identifiera dig som en enskild individ. Det används i allmänna affärsrelaterade, statistiska, marknadsföringsrelaterade och analytiska syften. Mer information om hur vi använder Google Analytics hittar du på Googles webbplats: https://policies.google.com/privacy/update.

Webbserverloggar

Inom ramen för administration av våra webb- eller mobilappar kan vi spåra deras användning via webbserverloggar. Webbserverloggar tillhandahåller information om vilka typer av webbläsare används av användarna för att besöka vår webbplats, vilka sidor besöks ofta, och när på dagen våra servrar är betydande belastade. Vi kan använda denna information för att förbättra funktioner som är relaterade till innehåll och navigering på vår webbplats. Dessa uppgifter kan i anonymiserad eller aggregerad form användas för att fastställa vilka egenskaper och funktioner behöver utvecklas för webbplatsen i framtiden samt för att förbättra kundservice. Eftersom vi bygger på konceptet av anonymiserad användare är din integritet alltid skyddad och oskadd.

Web Beacons (spårningspixlar)

Vi kan använda Web Beacons tillsammans med cookies för att sammanställa aggregerad statistisk data om användning av webbplatsen eller en given webb- eller mobilapplikation. När det gäller syftet med Web Beacons är det ganska likt syftet med cookies. Generellt sett hjälper de att tillhandahålla webbtjänster som är anpassade till dina behov och inte skadar din integritet. Web Beacon är en elektronisk bild som kallas för enskild pixel/spårningspixel (1×1) eller klar GIF. Web Beacons kan känna igen vissa typer av information på en besökares dator, såsom besökarens cookienummer, tid och datum för besöket på webbsidan samt en beskrivning av den webbsida där Web Beacon är placerad. Vissa Web Beacons kan stängas av genom att avvisa de cookies som de är kopplade till.

Inbäddade URL

Ibland kan vi också skapa unika URL-länkar för vissa användare som besöker våra webbplatser. Om du besöker våra webbplatser kan du märka att vissa formulär är redan ifyllda med ditt (användar-)namn eller annan information som du tidigare angett intresse för baserat på den information som du tidigare lämnade till oss.

Vi kan också personifiera innehållet i nyhetsbrev, e-posterbjudanden, inbjudningar eller annonser av Syncron som tillhandahålls på webbplatser som tillhör våra tredjepartspartner baserat på de ämnen som du tidigare angett intresse för. Vi kan samla information om hur du använder denna typ av personifierad information för att kunna tillhandahålla annan information som är bättre anpassad till dina intressen. Genom att klicka på sådana personifierade URL-länkar godkänner du att Syncron samlar information om ditt besök och sammanställer sådan information med andra uppgifter om dig och din relation till Syncron. Om du inte vill att information om dig används på det här sättet, acceptera inte inbjudan att besöka sådana webbplatser.

Andra tekniker

Syncron kan också använda andra tekniker för att samla specifik information såsom tid för besök, din Internetprotokolladress (IP), systemkonfigurationer och systeminställningar för att stödja din användning av tekniker som är relaterade till Syncron, för att tillhandahålla dig relevant innehåll och för att hjälpa besvara de frågor som du kan ha angående våra produkter och tjänster.

Syncron kan också använda tredje parts tjänster för att administrera en begränsad uppsättning av Synsrons annonser på kanaler eller webbplatser som tillhör tredje part. Vi kan även använda annonseringstekniner och delta i nätverk för annonseringstekniker som samlar in information som inte utgör personuppgifter (från Syncrons webbplatser eller andra källor) för att visa Syncron-relaterade annonser för dig på webbplatser som tillhör tredje part.

Känsliga uppgifter

Vi samlar inga känsliga uppgifter, dvs. uppgifter som gäller din etniska ursprung eller ras, politiska åsikter, religion eller tro, hälsa, brottsbelastning eller tillhörighet till fackföreningar osv. Vi ber dig att inte skicka några sådana uppgifter till oss.

Skyldighet att lämna ut uppgifter

Syncron kan lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lagstiftning, inklusive lagstiftning utanför ditt hemland; (b) för att fullgöra en rättslig process; (c) som svar på begäran eller förelägganden från offentliga, statliga eller rättsliga myndigheter, inklusive offentliga, statliga eller rättsliga myndigheter utanför ditt hemland.

Din rätt att välja och välja bort

Syncron erbjuder dig möjligheten att få olika sorters meddelanden och information om vårt bolag, våra produkter och våra tjänster. Du kan få e-nyhetsbrev (tillgängliga på vår webbplats) och/eller välja att få marknadsföringsmeddelanden och andra specialerbjudanden från oss via e-post eller direkt kontakt.

Du kan när som helst vända dig till oss för att begära information om dina personuppgifter som behandlas av Syncron-koncernen. För att få tillgång till, granska, uppdatera, modifiera, korrigera och ta bort sådana uppgifter, samt att återkalla ditt samtycke till databehandling, använd det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här. När det gäller nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden tillhandahåller vi avbeställningslänkar för din bekvämlighet.

Lagringsperiod för dina uppgifter

I den utsträckning i vilken Syncron behandlar dina personuppgifter kommer vi också att lagra dessa uppgifter så länge de behövs för de berättigade ändamål som anges i denna Sekretesspolicy; som nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, att lösa tvister och att fullgöra avtal med kunder, potentiella kunder eller partner, eller i den utsträckning som är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Efter lagringsperionen kommer Syncron att ta bort dina personuppgifter på ett sätt som omöjliggör att de rekonstrueras, uppsnappas eller läsas.

Datasäkerhet

Syncron bryr sig om säkerheten av dina uppgifter. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, förlust, ändring, missbruk, förstörelse av dina uppgifter, för att upprätthålla uppgifternas korrekthet och för att säkerställa korrekt användning av dessa uppgifter har vi infört rimliga fysiska, elektroniska, administrativa och förvaltningsrelaterade åtgärder för att säkra de uppgifter som vi samlar in. Vi använder säkerhetsprotokoll och krypteringsteknik när vi samlar in eller överför sådan data som användarnamn eller lösenord för att förhindra eventuella brott mot datasäkerhet.

Tredje parts webbplatser

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part, som du kan ibland påträffa på våra webbplatser, tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar, lämnar du Syncrons webbplats. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser. Därför ansvarar vi inte för någon av sådana webbplatser, deras innehåll eller den sekretesspolicy som gäller där. Vi ger inga garantier eller försäkringar angående sådana tredje parts webbplatser eller information, programvara eller andra produkter eller material som finns där, eller några resultat av användning av dessa.

Syncrons förbindelse enligt skölden för skydd av privatlivet – gäller endast för Syncrons kunder som använder programvara som en tjänst (SaaS)

Syncron förbinder sig att följa reglerna för Europeiska unionens och Förenta staternas sköld för skydd av privatlivet (webbplats – www.privacyshield.gov) när vi behandlar personuppgifter om de kunder som använder Syncrons programvaruprodukter i molnet, dvs. lösningar inom varulager för reservdelar, pris, order, lösningar för hantering av drifttid enligt de regler som anges i denna Policy. Personuppgifter som överförs inom ramen för skölden för skydd av privatlivet kan gälla uppgifter om konton tillhörande användarna av Syncrons programvara, dvs. förnamn, efternamn, kontaktinformation (e-post, adress, telefonnummer), IP-adress, befattning och användarroll. Användarna är bara skyldiga att ange de uppgifter som markerades som obligatoriska. Syftet med att behandla uppgifterna är att tillhandahålla molnbaserade programvaruprodukter till Syncrons kunder. EU-invånare har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att begränsa användning och avslöjande av sina personuppgifter. Denna klausul gäller i förekommande fall för användare av demoversioner av Syncrons Tjänster.

Syncron vill uppnå och bevara kundernas förtroende. Att tillhandahålla ett stabilt system för säkerhet och integritet som tar noggrann hänsyn till datasäkerhetsfrågor är en integrerad del av detta uppdrag. Enligt EU-lagstiftning och nationell lagstiftning avser Syncron att säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter vid internationella dataöverföringar inom ramen för molnbaserade lösningar för kunderna och enligt deras instruktioner.

Syncron kan anlita ett begränsat antal av tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa med att tillhandahålla molnbaserade programvaruprodukter till kunderna. Sådana tredjeparts tjänsteleverantörer kan erbjuda kundservice, datalagringstjänster (datacenter) eller tekniska operationer. Sådana tredjeparts tjänsteleverantörer har rätt att komma åt, behandla eller lagra personuppgifter när de tillhandahåller sina tjänster.

I samband med vidareöverförelser av data ansvarar Syncron för att inom ramen för skölden för skydd av privatlivet behandla de personuppgifter som vi får, och sedan att överföra dem till tredje part som agerar som agent på våra vägnar. Syncron förblir ansvarig inom ramen för reglerna för skölden för skydd av privatlivet om Syncrons agent behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med dessa regler.

Syncron är skyldig att avslöja personuppgifter som svar på lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive i för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. Syncron förbinder sig att meddela sina kunder i händelse av informationsförfrågan angående kundernas personuppgifter.

Syncron är föremål för undersöknings- och verkställighetsbefogenheter av Federal Trade Commission (FTC). Syncron förbinder sig även att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (data protection authorities, DPA) när det gäller kundernas uppgifter som överförs från EU i samband med molnbaserade programvaruprodukter som tillhandahålls av Syncron.

Om du har några frågor angående integritet eller användning av data som inte besvaras på ett tillfredsställande sätt i denna Sekretesspolicy vänligen kontakta oss på nedan angivet sätt. Vi kommer att undersöka problemet och försöka lösa klagomål och tvister i enlighet med Policyn. Vi kommer att besvara ditt klagomål inom 45 dagar. Om vi kan inte föreslå någon lösning, Syncron förbinder sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) för att hitta en lämplig lösning för integritetsrelaterade frågor.

Om en tvist inte löses eller om man inte är nöjd med tvistlösningsprocessen har Syncrons kunder under vissa förutsättningar rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande enligt reglerna i Europeiska unionens och Förenta staternas sköld för skydd av privatlivet.

Tvistlösning

Enligt reglerna i skölden för skydd av privatlivet förbinder sig Syncron att handlägga klagomål som avser vår insamling av dina personuppgifter. Fysiska personer i Europeiska unionen som har några frågor eller klagomål beträffande vår Sekretesspolicy ska i första hand kontakta Syncrons rättsliga team genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här.

Om du inte får en bekräftelse från oss om att vi har behandlat ditt klagomål i rätt tid (inom 45 dagar) eller om vi inte behandlat ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt kan du också göra ett klagomål om felaktig insamling eller användning av dina personuppgifter direkt hos en relevant dataskyddsmyndighet inom EU (”DPA”). DPA kommer att överlämna en kopia av ett sådant klagomål till Förenta staternas handelsministerium för att underlätta avgörande av ärendet.

Syncrons förbindelse beträffande efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en europeisk lag som avser integritet vilken trädde i kraft den 25 maj 2018. Syncron anser att denna förordning är ett viktigt steg för att förbättra skyddet av sekretess för varje medborgares personuppgifter och att förbättra dataskyddslagstiftning inom hela EU. Syncron förbinder sig att följa GDPR när det gäller alla molntjänster som bolaget tillhandahåller. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att vår nuvarande affärsverksamhet, tjänster, avtal och dokumentation överensstämmer med GDPR.

Ändringar

I händelse av några ändringar till denna Sekretesspolicy kommer vi att omgående presentera dess uppdaterade version för att alltid hålla dig informerad. Den reviderade Sekretesspolicyn kommer att träda i kraft när den presenteras.

Ditt samtycke

Genom att använda Syncrons webbplatser och webb- och mobilappar godkänner du denna Sekretesspolicy.

Kontakta oss

Eventuella tvivel, kommentarer eller frågor angående denna Sekretesspolicy eller sättet på vilket Syncron behandlar dina personuppgifter kan du skicka till oss genom att använda det säkra systemet för meddelandeutbyte via det formulär som finns tillgängligt här. Vi kommer att svara på ditt meddelande inom en rimligt kort tid. Medan de flesta frågor angående dina uppgifter kan hanteras snabbt kan mer komplicerade förfrågningar ta mer handläggning och tid.

Även i händelse av några invändningar eller klagomål angående vår efterlevnad av denna Sekretesspolicy vänligen kontakta oss i första hand, då kommer vi att genomföra ett utredningsförfarande och göra vårt bästa för att lösa alla problem.

Du kan också kontakta oss via vanlig post genom att skriva till följande adress:

  Syncron AB
  Östra Järnvägsgatan 27, SE-111 20 Stockholm, Sverige

För kännedom: Uppgiftsskyddsombud
 
Senaste version: den 30 april 2019