EazyStock release 17.1: nieuwe functionaliteiten

Met de release van versie 17.1 introduceert EazyStock nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste lichten wij voor u uit.

Inkoopvoorstel optimalisaties

Er is een nieuw ‘Recommended orders’ scherm beschikbaar. Dit scherm vervangt het ‘Pending orders’ en het ‘Confirmed orders’ scherm en voegt de functionaliteiten van deze schermen samen. Handmatige orders kunnen nu tevens eenvoudig worden toegevoegd vanaf verschillende plekken binnen EazyStock. Er is een ‘Quick add’ functie gecreëerd op het Recommended orders’ scherm, de ‘Worksheet’ en het ‘Order schedule’ scherm. Zo kunnen eenvoudig extra ordersregels worden toegevoegd.

Uitgebreidere bestelfunctionaliteiten

Uitgebreidere bestelfunctionaliteitenIndien uw organisatie speciale inkoopverzoeken moet behandelen, zoals seizoen inkopen of voor verkoopcampagnes, is er de mogelijkheid om een nieuwe ‘custom order reason’ toe te laten voegen. ‘Custom’ en ‘Manual’ ordervoorstellen kunnen nu ook de status draft krijgen. Draft voorstellen worden niet dagelijks opnieuw berekend, waar dat bij normale voorstelen wel het geval is. Dit biedt de mogelijkheid om specifieke beslissingen uit te stellen. Een andere nieuwe toevoeging is dat u inkoopvoorstellen kunt negeren, ze verdwijnen dan als ‘pending order’ totdat ze weer opnieuw worden voorgesteld.

Een andere vernieuwing is het ‘Placed order’ rapport. Het bevat gedetailleerde informatie over orders die buiten EazyStock om zijn geplaatst, zoals orders uit het ERP-systeem. U kunt dit rapport gebruiken om overtollige bestelhoeveelheden te identificeren en vervolgens de juiste acties te ondernemen. Ook kunt u hier de leveranciersperformance inzien.

Automatische berekening voorraadveelvoud

Automatische berekening voorraadveelvoudVoorraadveelvoud is een parameter die door EazyStock wordt gebruikt om de aanvulnauwkeurigheid te optimaliseren. Het is een veelvoud van de hoeveelheid die normaal door de klant wordt gekocht, bijvoorbeeld in batches van 10. Tot nu toe werd voorraadveelvoud niet berekend, maar samen met de andere artikelgegevens uit externe systemen verkregen of handmatig door een gebruiker toegevoegd. Als het niet werd verstrekt, werd verondersteld dat items per stuk door klanten werden gekocht. Versie 17.1 van EazyStock introduceert een optie om automatisch voorraadveelvouden te bereken, gebaseerd op transactionele data.

Met deze nieuwe functionaliteit worden transacties geanalyseerd op inkoopaantallen en, afhankelijk van de instellingen, wordt er getoetst of deze bestelaantallen als incidenteel of geldig moeten worden beschouwd. Wanneer deze geldig zijn wordt de standaard voorraadveelvoud aangepast en gebruikt om de nauwkeurigheid van de aanvulling te optimaliseren.

Verbeterde Worksheet

Verbeterde WorksheetRelease 17.1 biedt vele verbeteringen wat betreft gebruiksgemak. Dit is vooral zichtbaar op de Worksheet, een van de belangrijkste

schermen voor voorraadbeheer. Deze is opnieuw ontworpen, zo zijn de labels nu langer en ook beter leesbaar. Worksheets zijn nu ook door de gebruiker zelf in te stellen. U kunt de velden binnen de tabbladen zelf aan- of uitzetten. Zo kunt u alleen die informatie zichtbaar maken die voor u relevant is.

Een andere functionaliteit die toegevoegd is aan de Worksheet is het ‘Anual demand’ tabblad. U kunt hier onder andere orders voor het aankomende jaar zien, de verkoop aantallen van de afgelopen 12 maanden en het aantal orders tot precies een jaar terug. De meest interessante functie van dit tabblad is het diagram waar u de vraag voor meerdere jaren kunt zien.

Forecast nauwkeurigheidscontroles

De nauwkeurigheid van de forecast wordt nu beoordeeld op artikelniveau met behulp van aanvullende controles, zoals MAE en MASE, beide industrie standaarden, die rekening houden met bijkomende factoren als seizoensinvloeden. Resultaten worden opgeslagen en vervolgens visueel of numeriek gepresenteerd op verschillende plaatsen binnen EazyStock. Het forecast rapport is ook uitgebreid en opnieuw ontworpen om deze informatie op een duidelijke manier weer te geven.

Diverse andere ontwikkelingen

  • Buffervoorraad kan nu dynamisch worden aangepast.
  • Target servicelevel-berekeningen zijn geoptimaliseerd.
  • Het Excess stock rapport en het Risk of run out rapport hebben nieuwe filteropties en extra kolommen.