Een handleiding voor EazyStock’s Key Performance Indicators

ABC analyse cruciaal bij voorraadoptimalisatie

2020 belooft wederom een spannend jaar te worden voor de groothandel. In haar Cijfers & Trends voorspelt de Rabobank nog een volumegroei van 3% voor 2019 maar een slechts groei van 2.6% voor 2020. Groei in de groothandel is dus niet zonder uitdagingen. De schaalvergroting, de veranderende supply chain en het stijgende belang van e-commerce, dwingen ondernemingen om te professionaliseren. Uitdagingen die ook hogere eisen stellen aan de organisatie en een optimale afstelling vraag en aaanbod. De Rabobank noemt hier enkele interessante kansen: ‘Financiering van de supply chain komt steeds vaker bij de groothandel te liggen’ en ‘Verzamelen van data en hiermee gedrag van klanten kunnen voorspellen’. Uitdagingen en kansen waarbij een ABC‑analyse u kan helpen.

Wat is een ABC analyse?

Het antwoord op deze vraag komt vanuit vele bronnen. Het kennisnetwerk NEVI beschrijft de ABC analyse als een techniek die ondernemingen in staat stelt om artikelen of leveranciers in te delen in drie categorieën: categorie A, categorie B en categorie C. Aan de hand van gekozen variabelen vormt de ABC analyse een lijst met leveranciers of producten, afgewogen tegen de jaarlijkse omzet. Vilfredo Pareto heeft ooit ontdekt dat de uitkomsten van de ABC analyse in de praktijk een ‘vast’ gegeven zijn. De ABC analyse wordt daarom ook de Pareto‑analyse genoemd. In de praktijk blijkt namelijk dat 20% van de leveranciers/producten verantwoordelijk is voor 80% van de omzet. Informatie die van grote waarde kan zijn bij een optimale voorraadstrategie.

Wat doet de ABC analyse?

De ABC analyse verdeelt de leveranciers of producten in drie groepen. Het geeft de verdeling weer waar de omzet vandaan komt. – Groep A bestaat uit 20% leveranciers/producten die verantwoordelijk is voor 80% van de omzet. – Groep B bestaat uit 30% leveranciers/producten die verantwoordelijk is voor 15% van de omzet. – Groep C bestaat uit 50% leveranciers/producten die verantwoordelijk is voor 5% van de omzet. Data uit de ABC‑groepen laten zien welke leveranciers of producten voor een hoge omzet zorgen. Daar kan de onderneming vervolgens haar strategie op aanpassen.

Waarom een ABC analyse?

Waarom zou u een ABC analyse betrekken bij uw bedrijfsstrategie? De analyse geeft u inzicht in de verdeling van de omzet. Omgekeerd krijgt u zicht op uw kosten. De analyse brengt de belangrijkste leveranciers aan het licht die voor een groot deel bijdragen aan de omzet.

ABC Analysis GraphDeze kennis is noodzakelijk om effectief te kunnen besparen. U kunt namelijk veel voordeel behalen binnen deze groep met bijvoorbeeld inkoopvoordeel. Aan de andere kant zult u misschien ontdekken dat 35% van uw producten verantwoordelijk is voor slechts 8% van de omzet. Binnen deze productgroep is het misschien wel raadzaam om enkele producten uit het assortiment te schrappen. De mogelijkheden van de ABC‑analyse voor uw bedrijf zijn afhankelijk van de input. De ABC analyse is een bruikbare tool in voorraadbeheersoftware mits u de juiste gegevens invoert.

Aandachtspunten ABC analyse

– Baseer de ABC analyse op juiste gegevens. – Weeg de uitkomsten van een ABC analyse altijd af ter voorkoming van uitzonderingsgevallen. – Een ABC analyse dient periodiek uitgevoerd te worden om wijzigingen te signaleren. Een ABC analyse zou weleens van cruciaal belang kunnen zijn voor uw voorraadbeheersing. ABC‑analysesoftware stelt u in staat om de juiste beslissingen te nemen met het oog op kostenbesparingen, waardoor u een optimale voorraadstrategie kunt bepalen.

Wat doet ABC‑analysesoftware voor uw bedrijf?

ABC‑analysesoftware is een variant op voorraadbeheersoftware. Het geeft belangrijke inzichten in de verdeling van de voorraad die nodig is voor een effectief voorraadbeheer. Handmatig een ABC analyse maken is voor de leek niet te doen. Met ABC‑analysesoftware krijgt u eenvoudig de kennis en de tools om gedegen onderzoek te doen. De software analyseert de verdeling van de producten naar omloopsnelheid binnen uw voorraad. Die gegevens kunnen vervolgens weer gekoppeld worden aan uw andere softwarepakketten, wat het mogelijk maakt om uw voorraad te optimaliseren.

Voordelen van ABC‑analysesoftware

ABC‑analysesoftware toont u de bijdrage die elke productgroep levert aan uw omzet. Kennis van de voorraad alleen is niet voldoende. Inzicht in de omloopsnelheid van uw voorraad en de mate waarin producten bijdragen aan de omzet, is cruciaal. Hiermee beschikt u over noodzakelijke kennis voor een optimaal voorraadbeheer. Het brengt namelijk mogelijke besparingen in beeld.

ABC Analysis Warehouse Floor Plan
Met die inzichten weet u in welke voorraad van productgroepen u kunt snijden. U kent de producten die weinig bijdragen aan uw omzet. Ook kunt u op basis van de informatie uit de softwarepakketten betere leveringsvoordelen bespreken met leveranciers voor producten die een grote bijdrage aan uw omzet leveren. Staat uw magazijn op springen? Wilt u ook weten welke productgroepen u beter kunt laten vallen of waar u juist meer van moet inkopen? Welke productgroepen leveren het grootste voordeel? U krijgt zicht op uw voorraad met een gedegen ABC analyse.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van EazyStock? Wij geven u graag een live demo!

Een handleiding voor EazyStock’s Key Performance Indicators

Manual hydraulic lift in the foreground of an image of warehouse with shelving units behind slightly blurry
Blog

Hoe je voorraadtekorten kunt tegengaan met beter voorraadbeheer

De huidige oorzaken van voorraadtekorten Als gevolg van het coronavirus hebben bedrijven over de hele wereld te kampen met voorraadproblemen....

A row of red flags blowing in the wind with a sun set in the background with white clouds and some blue patches to show warnings
Blog

Voorraadanalyse: Een hoge of lage voorraad?

Een goed beheer van de voorraad is de basis van ieder bedrijf. Toch hebben veel bedrijven geen goed beeld van...

Orange bar chart on a laptop Waarom het berekenen van voorraaddagen eigenlijk waardeloos is; de opkomst van serviceniveau-statistieken
Blog

Waarom het berekenen van voorraaddagen eigenlijk waardeloos is; de opkomst van serviceniveau-statistieken

Voorraadhoudende bedrijven hebben jarenlang voorraaddagen gebruikt om na te gaan of ze de juiste hoeveelheid producten op voorraad hebben. Hieronder...