Ökad servicegrad

Du vill ha rätt varor på rätt plats i rätt tid och i rätt kvantitet för att kunna nå dina mål för servicegrad genom hela värdekedjan.

 

Högre servicegrad med mindre lager

EazyStock gör det lätt att uppnå maximal lönsamhet. Du kan öka och bibehålla en servicegrad på upp till 99% med lägre lagernivåer och mindre kapital uppbundet i lager.

Med multi-echelon-optimering har du möjlighet att sätta och uppnå strategiska mål för servicegrad för alla givna lagerställen i ditt nätverk, vilket get dig optimala servicenivåer över hela värdekedjan.

Improved-Service-Levels

En skalbar lösning som passar din verksamhet

EazyStock finns i tre olika paketeringar för att optimera lagerplanering och inköpsprocesser för både små och medelstora distribuerande företag.

Så oavsett om du har en eller flera lagerställen kan EazyStock hjälpa dig uppnå önskade servicegrader med en effektiv supply-chainprocess och därmed maximera lönsamheten.

Behöver du hjälp med att öka din servicegrad?

Företag som använder EazyStock som ett tillägg till sitt affärssystem sänker sin kapitalbindning i lager med ca 30 % samtidigt som servicegraden ökas eller bibehålls.

Book a Personal Demo
Fördelar med ökade servicenivåer

  • Öka försäljningen och behåll din konkurrenskraft
  • Minimera förlorad försäljning pga stock-outs
  • Minimera nertid och förbättra fix-rate

What makes EazyStock different?