Sänk lagernivåerna och minska kapitalbindningen med 30 %

Optimerad lagerstyrning är den mest effektiva metoden för att minska kapitalbindningen.

Reduced-inventory-levels

Sätt ditt mål

EazyStock stödjer ert strategiska mål att minska kapitalbindningen i lager – ni kan nå era servicenivåmål med lägsta möjliga kapitalinvestering. Alternativt kan ni sätta era mål för kapitalbindning och EazyStock ser till att ni uppnår högsta möjliga servicenivå för den investeringen.

För enskilda platser eller flera nätverk

Metoden användas för att optimera kapitalbindningen i hela er försörjningskedja, så oavsett om ni har ett eller flera lager är det möjligt att reducera er kapitalbindning.

Eliminera överskott och föråldrad inventering

Dessutom, tack vare EazyStocks avancerade metoder för prognostisering, lagerpåfyllnad och lageroptimering kan ni signifikant reducera era kostnader som är relaterade till expressorder samt eliminera nedskrivningar och avskrivningar av inkuranser.

Behöver du hjälp med att sänka kapitalbindningen?

Företag som använder EazyStock som ett tillägg till sitt affärssystem sänker sin kapitalbindning i lager med ca 30 % samtidigt som servicegraden ökas eller bibehålls.

Book a Personal Demo
Benefits of reducing inventory value

  • Increases inventory turnover
  • Frees up capital tied in stock
  • Fewer losses due to expired or discontinued merchandise