Automatisk lagerstyrning och optimering

Genom att automatisera Supply Chain Planning processen minskar tidsåtgång och kostnad för lagerplanering.

Automation för hög processeffektivitet

EazyStocks strömlinjeformar och automatiserar lagerstyrningen och har en effektiv process för hantering av avvikelser. En automatiserad ”manage by exception” process tar bort majoriteten av det planeringsarbete som tidigare utförts manuellt.

Beställning av varor tar onödigt mycket tid för de personer som egentligen bör syssla med försäljning och kundbetjäning. Att manuellt kontrollera och fastställa exakta orderkvantiteter för tusentals eller tiotusentals artiklar med hänsyn till artiklarnas olika egenskaper och efterfrågan, kräver mycket tid och resurser.

EazyStock kan automatiskt processera från 90 % upp till 99 % av dina artiklar baserat på dina lagerparmaterar och varna användarna på en daglig basis om avvikelser som kräver en manuell granskning och godkännande.

En automatiserad process där man som användare endast fokuserar på avvikelser är effektivare och skapar mervärde för organisationen då tid frigörs för värdeskapande aktiviteter såsom försäljning och kundservice.

Simplified procurement

Need help automating your inventory planning & replenishment?

Wholesalers and manufacturers that extend their ERP-system with EazyStock increase sales, improve on-shelf availability and decrease inventory value held in stock. Automation results in significant improved inventory and ordering efficiency, equivalent to 30-60% time saving.
Book a Personal Demo
Fördelar

  • En automatiserad lagerplaneringsprocess
  • En signifikant minskning av manuellt arbete med lagerplanering
  • En mer exakt prognostisering och återanskaffning av lagerfört material
  • Kostnadsbesparingar