Vad är molntjänster och SaaS?

Vad är molntjänster?

clouds

En molnlösning är en Internetbaserad tjänst som innebär att all IT-utrustning så som applikationer, datalagring, serverkapacitet etc. levereras över Internet.

Hastighet, ”time-to-market”, flexibilitet och skalbarhet är egenskaper som blir allt viktigare i dagens affärsklimat – och det där molnet kommer in. Definitionerna av vad som är en molntjänst varierar men i princip kan sägas att det är en tjänst som inte kräver en lokal installation på en klient (d.v.s. dator). Molntjänster eliminerar kundens behov av att sköta servrar, lagring av data och andra IT-relaterade bekymmer. En molntjänst är en teknik med stora skalbara resurser vilket gör det möjligt för företag att endast betala för de resurserna som behövs för tillfället.

 

Vad är SaaS?

SaaS, är en förkortning av det engelska begreppet ”Software-as-a-Service”, vilket är själva mjukvarukomponenten i en molnlösning, eller enklare beskrivet mjukvara som tjänst.  Det är ett sätt att leverera applikationer till användare över Internet via en webbläsare, mjukvara som tjänst helt enkelt. SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader och att kostnader för drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i priset. Några välkända exempel på SaaS är: Salesforce.com, Googles Gmail och Skype.

 

Top 6 reasons for switching to SaaS

Accessible Anywhere

Save Time

Increase Productivity

Reduce Costs

Increase Security

Continual Upgrading

Fördelar

Historiskt sett har företag varit tvungna att köpa, bygga och underhålla sin IT-infrastruktur vilket har varit en stor kostnadspost för verksamheten. SaaS och molntjänster ger företagen nya möjligheter. Nu kan användare enkelt koppla in och prenumerera på tjänster via Internet som bygger på gemensam infrastruktur. Molntjänster har blomstrat under de senaste åren tack vare de många fördelar dessa typer av lösningar erbjuder för företag av alla storlekar. Här är vad som driver kunderna att dra nytta av molnlösningar:

  • Användarvänligt och hög spridning 
    Molnlösningar är tillgängliga från vilken dator eller mobilenhet som helst– när som helst, var som helst. De flesta människor är väldigt bekanta med processen och därför tenderar mjukvara som en tjänst att ha en hög användaracceptans.
  • Lägre initialkostnader 
    Eftersom SaaS-tjänster är prenumerations baserade finns det inga licensavgifter. Detta innebär lägre initiala kostnader för slutanvändarna. Då leverantören av molntjänsten hanterar IT-miljön innebär det lägre IT-kostnader för servrar, programvara och driften för att hantera det hela.
  • Smärtfria uppgraderingar 
    Eftersom SaaS-leverantör hanterar alla uppdateringar och uppgraderingar, behöver inte kunden ladda ner och installera nya versioner eller ”underhålls-releaser”. Leverantören av molntjänsten hanterar också tillgänglighet så kunderna behöver inte köpa till ny hårdvara eller olika programvaror eller nätverkskapacitet om installationen växer.