Prestanda, tillgänglighet och skalbarhet

Många frågor och orosmoment som uppstår avseende “Software-as-a-Service (SaaS)” lösningar är ofta kopplade till prestanda, tillgänglighet, säkerhet och integration till existerande ERP system innanför ett företags brandvägg.

EazyStock tillgänglighet och tillgång

SaaS-Performance

EazyStock´s datacenter är konfigurerat med högsta prestanda och redundans i åtanke. Våra system är byggda på en infrastruktur som ger säkerhet, prestanda och tillförlitlighet som normalt endast finns i de mest sofistikerade IT-avdelningar. Infrastrukturen är mycket robust och ger er 24/7 tillgänglighet till er data.

EazyStock redundans och backup

Internetanslutningar, brandväggar, interna nätverk och lagring är alla redundanta medan databaser och applikationsservrar körs i kluster med fail-over-funktionalitet för att minimera avbrott och stillestånd. Säkerhetskopior skickas dagligen till en annan fysisk och säker plats för att säkerställa korta återställningstider och minimal förlust av data.

EazyStock Skalbarhet

Vårat datacenter är utformat för att möjliggöra enkel uppskalning och nedskalning av prestanda såväl kapacitet för att säkerställa att alla EazyStock kunder har mer än tillräckligt med processorkraft och diskutrymme för att uppfylla kraven i deras växande verksamheter.