Sänk lagernivåerna

Home / Varför EazyStock? / Sänkta lagernivåer

Sänk lagernivåerna

Att optimera lagret och eliminera överlager sparar dig inte bara pengar, du reducerar även risken att inte sälja slut och frigör kapital som kan investeras i värdeskapande aktiviteter.

Minska lagernivåerna med bibehållen eller ökad servicegrad

EazyStock hjälper dig minska lagernivåerna och samtidigt förbättra din servicegrad. Du bestämmer vilken servicegrad du önskar och EazyStock bestämmer hur mycket som behöver hållas i lager av varje produkt, för att nå dom. Systemet uppdaterar automatiskt efterfrågeprognoser allt eftersom att produkterna går igenom dess livscykler och ändrar efterfrågemönster. Säkerhetslager, säsongsvariationer och kampanjer sköts så att du kan minska dina överlager till ett minimum.

Planering av lagerställen

Med multi-echolon-planering ser EazyStock till att du kan optimera ditt lagernätverk och undvika överlager vid varje lagerställe. Du kommer att kunna leverera snabbare från alla lagerställen medan kapital frigörs som kan investeras i tillväxt eller andra värdeskapande aktiviteter.

Boka en gratis demo med en av våra experter för att lära dig mer om sänkta lagernivåer

BOKA DEMO