Automatisera och effektivisera

Home / Varför EazyStock? / Automatisera och effektivisera

Automatisera inköp och lagerstyrning

Automatisering tillhör inte längre framtiden – det är här nu. Framgånsrika företag av alla storlekar i alla branscher automatiserar processer för att förbättra effektiviteten och frigöra tid för strategi och innovation.

Automatisera för bättre effektivitet

EazyStock automatiserar prognostisering och inköpsprocesser. Systemet strävar ständigt efter att nå uppsatt servicegradsmål till minsta möjliga lager.

EazyStock tar hänsyn till produktlivscykel och efterfrågemönster av varje SKU och omräknar säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter dynamiskt. Automatiska orderförslag genereras som du kan processa antingen i EazyStock eller ditt affärssystem.

Lagerhantering ”by exception”

Lagerhantering ”by exception” innebär att du inte behöver gå igenom varje order individuellt, utan fokusera på de artiklar som avviker från normen. EazyStock automatiserar din dagliga todo-lista och larmar när du behöver ta beslut. Du behöver alltså inte spendera tid på att gå igenom orderrader utan kan fokusera på det som är viktigt.

EazyStock automatiserar 90-99% av dina SKUer, baserat på dina definierade lagerparametrar och servicegradsmål, så det finns inga ursäkter för att stanna i det manuella förflutna när den automatiserade framtiden är här.

Boka en gratis demo med en av våra experter för att lära dig mer om automatisering

BOKA DEMO