Kund case: TerraSana

Home / Kundcase / TerraSana går från Excel till optimerade inköp med EazyStock

TerraSana går från Excel till optimerade inköp med EazyStock

I takt med att företaget växte blev även vårt lager allt större. Och det blev för komplext att hantera med hjälp av enbart affärssystem och Excel. Vi insåg snart att vi behövde bättre kontroll och styrning av vårt lager. Och när vi började leverera till större och mer professionella livsmedelskedjor ökade även förväntningarna på snabba och pålitliga leveranser. Så det var även viktigt att hitta ett system som kunde automatisera så mycket som möjligt...

- Wouter van der Zwaan, Finans & IT Manager på TerraSana

TerraSana är en nederländsk återförsäljare av ekologiska livsmedel. Sortimentet, som säljs i nischade ekobutiker i över 40 länder runtom Europa, består av över 400 hälsosamma produkter så som till exempel olika typer av nötsmör, lönnsirap, bröd, müsli, bär, nötter och orientaliska livsmedel.

✓ Utmaningen: En snabb ökande efterfrågan på ekologiska produkter

Den snabba tillväxt som skett inom ekologiska livsmedel gjorde att TerraSana ställdes inför en rad nya utmaningar och ett behov av att automatisera sina inköpsprocesser. Containerbrist gör även att TerraSana riskerar få brist på varor som man inte kunnat skeppa i tid.

✓ Lösningen: Mer effektiva inköp med EazyStock

TerraSana beslutade sig för att implementera EazyStock för lageroptimering och dagliga optimerade inköpsförslag.

En annan populär funktionalitet i EazyStock är ’order fill-up’, som hjälper TerraSana möta leverantörernas krav på minsta beställningskvantiteter, värden, volymer och vikter. Funktionen kan även användas för att fylla upp containrar på ett så effektivt sätt som möjligt.

Läs mer i kundcaset.