Många företag uppler att det är svårt att tackla utmaningarna vad gäller lagerstyrning och planering av försörjningskedjan. Vi har insett att ledande befattningshavare ofta förlitar sig på externa riktvärden för en systematisk jämförelse av den egna verksamheten. Tyvärr är det svårt att få fram data från företag som liknar den egna verksamheten tillräckligt mycket. Det är därför inte ovanligt att data feltolkas vilket resulterar i att felaktiga slutsatser dras.

För att skapa dig en bättre bild av situationen, ta lite tid för att granska och svara på frågorna i e-boken. Dessa frågor är utformade för att utvärdera effektiviteten av lagerplanerings-och lagerstyrningsprocesserna. De avslöjar hur sofistikerat och omfattande ert nuvarande arbetssätt är samt indikerar förbättringsåtgärder som hjälper er att öka servicegraden till era kunder, minska bundet kapital och lagerrelaterade kostnader.

Svaren, eller brist på svar, kan vara en viktig tankeställare.

Share