Kundcase: Region Jönköpings Län

Home / Kundcase / Region Jönköpings län sänker lagervärdet och ökar servicegraden

Region Jönköpings län sänker lagervärdet och ökar servicegraden

Det bästa med EazyStock är att vi kan lita på att rätt artiklar nu lagerförs, vilket påverkar lagervärde och omsättningshastigheten positivt. ABC-klassificeringen är superb, likaså prognoserna och rapporterna.

- Lennart Johansson, Områdeschef

Region Jönköpings Län är en av Sveriges 21 regioner som ansvarar för länets hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling. Avdelningen för materialförsörjning lagerför och distribuerar förbrukningsmaterial till regionens alla verksamheter, samt vårdgivare som har avtal med regionen inom vårdval.

✓ Utmaningen:

Med höga krav på leveranssäkerhet behövde man ett verktyg som inte bara optimerar lagret, utan även automatiserar inköp och påfyllnad för att komma bort ifrån tidsödande, manuella processer.

✓ Lösningen:

Med EazyStock som komplement till Jeeves ERP kan Region Jönköpings län nu låta systemet sköta inköp av optimala kvantiteter för att levererar den högsta möjliga servicegraden till dess kunder.

Servicegraden har förbättrats avsevärt samtidigt som har sänkt lagernivåerna och sparat mycket tid som kan användas till värdeskapande aktiviteter.

Läs mer i kundcaset här intill!