Case Study: Leenders

Home / Kundcase / Leenders automatiserar sina inköpsprocesser och frigör tid för strategi och innovation

Leenders automatiserar sina inköpsprocesser och frigör tid för strategi och innovation

Vi kände direkt att arbetssättet med EazyStock var perfekt för oss och skulle hjälpa oss att arbeta mer effektivt, reducera manuellt arbete och lägga mindre tid på prognostisering och efterfrågehantering. Vi påbörjade implementeringen för att minimera våra lagernivåer och maximera leveranshastigheten och märkte snabbt hur mycket enklare vi kunde säkerställa att vi beställde rätt mängd lagerartiklar vid rätt tidpunkt

- Bart Leenders, VD på Leenders

Leenders är ett holländskt familjeföretag som designar och producerar högkvalitativa braskaminer och eldstäder. Företaget grundades 1979 av makarna Margriet och Harrie Leenders när de öppnande sin första fabrik och idag drivs det vidare av deras son Bart Leenders.

 

✓ Utmaningen: Skapa en förutsägbar produktion genom att nå servicegradsmål och minska lagerhållning

Leenders använder sig främst av lokala leverantörer som delar samma filosofi för hållbar design och kvalitet vid tillverkning av komponenter till braskaminerna. Trots att många leverantörer finns i samma region så såg Leenders ett behov av att ytterligare optimera sina processer för inköp och lagerhantering för att täcka en ökad efterfrågan och behov av snabbare produktion.

✓ Lösningen: Sömnlös koppling mellan affärssystemet och lageroptimering med EazyStock

Genom rekommendationer så kom Leenders i kontakt med SucceedIT, en EazyStockpartner. SucceedIT introducerade Leenders till EazyStock för att automatisera deras inköpsprocesser och optimera deras lagerhållning. Genom automatiska orderförslag så kan Leenders välja att hantera de antingen i EazyStock eller i sitt affärssystem, vilket gör att de arbetar flexibelt och agilt med sina orderläggningar och kan frigöra mer tid åt design och kvalitetsutveckling.