Case Study: HL Display

Home / Kundcase / HL Display förenklar inköp och sänker lagernivåer med hjälp av EazyStock

HL Display förenklar inköp och sänker lagernivåer med hjälp av EazyStock

Tack vare EazyStock har vi minskat våra lagernivåer och förenklat våra processer. Vi har också kunnat effektivisera arbetet i inköpsteamet genom att frigöra tid för att fokusera på andra projekt och uppgifter.

- Stephane Carrivain, Logistics Manager på HL Display

HL Display, en global lverantör av produkter för merchandising och kommunikation, minskar lagernivåerna och förenklar inköpen med EazyStock

 

✓ Utmaningen: Spenderade för många timmar på administrativa uppgifter

När HL Display utvärderade sina inköps- och lagerhanteringsprocesser insåg de att de spenderade alldeles för många timmar på manuella arbetsuppgifter, som att kontrollera och. korrigera lagerpolicys. Trots deras bästa ansträngningar var deras lagernivåer höga och de ville också förbättra deras servicegrader ytterligare.

✓ Lösningen: Automatiskt uppdaterade lagerpolicys med EazyStock

HL Display såg sig om efter en mjukvarulösning som enkelt kunde integreras med deras affärssystem, Jeeves ERP. Framför allt behövde de ett system som kunde sänka lagerkostnaderna, öka servicegraden och minska tiden som lades på administration.

✓ Resultatet: Minskade lagernivåer och tid för att utveckla verksamheten

HL Display började se resultat från deras investering omkring sex månader efter implementering. När Covid-19 pandemin slog till påverkades HL Displays verksamhet signifikant. Till exempel såg man en kraftigt ökad efterfrågan på hygienlösningar och pekskärmar. Genom att flagga kritiska
artiklar i  EazyStock kunde logistikteamet generera mer exakta efterfrågeprognoser, anpassade för det förändrade läget, och på så sätt säkerställa att de hade rätt produkter på lager förr att återhämta verksamheten snabbare.