Gothia Fästteknik väljer molntjänsten EazyStock för att optimera sina lager

11 september 2012 av Daniel Fritsch

Gothia Fastening Group väljer EazyStock från företaget Syncron och kastar därmed ut en traditionell lagerstyrningslösning. EazyStock är en molntjänst som kommer att ge mycket bättre lagerstyrningsmöjligheter av de fyra nordiska lagren samt att lagernivåerna och servicegraden optimeras samtidigt som kapitalbindningskostnaden minskas.

Gothia Fastening Group är en svensk leverantör av handverktyg och fästteknik till byggbranschen. EazyStock kommer möjliggöra en automatiserad, undantagsbaserad affärsprocess för att styra Gothias produktion, färdigvarulager och reservdelshantering.

“EazyStock erbjuder en betydligt effektivare lagerstyrning än våra tidigare lösningar som innebar mycket manuellt arbete”, säger Jan Hallgren på Gothia Fastening Group AB. “Vi blev imponerade av den avancerade funktionaliteten för lageroptimering i jämförelse med andra system. Detta, i kombination med hur enkel och snabb implementationen av lösningen är, var våra huvudanledningar att välja EazyStock.”

EazyStock är en molnbaserad lagerstyrningstjänst från Syncron som ger användaren avancerad funktionalitet för prognostisering och efterfrågeplanering samt lageroptimering och lagerpåfyllnadsplanering till en låg månadsavgift (Software-as-a-Service). EazyStock ger snabba resultat och möjliggör för tillverkande och distribuerande företag att sänka sin lagernivå och kapitalbindning samt förbättra servicegraden mot sina kunder vilket leder till en kort ROI. Systemet stödjer både enstaka lagerställen eller hela lagernätverk och kan integreras med alla affärssystem. Andra nya kunder som tillkommit är bl.a. Arla Plast och Elematic.

“Fler och fler företag drar nytta av molntjänster tack vare den snabba förbättringen som kan uppnås till så låga kostnader. Särskilt små och medelstora företag attraheras av molntjänster för processer som lagerstyrning då så avancerad funktionalitet tidigare bara var tillgänglig för stora koncerner med höga IT-budgetar” säger Erik Lindholm, produktutvecklingschef på Syncron.

Om Gothia Fastening Group AB

Gothia Fastening Group erbjuder byggbranschens mest sofistikerade handverktyg. I sortimentet finns spikpistoler, skruvdragare och infästningar som är anpassat för små och medelstora byggindustrikunder. Gothia Fastening Group AB är moderbolag för Gothia koncernen med dotterbolag i både Sverige och Norge där de även har sin kundbas. För mer information besök http://www.gothia.net