Ergofast ökar servicegraden markant med EazyStock

EazyStock har hjälpt oss att öka servicegraden till våra kunder avsevärt och minskat vårt överlager.

– Maria Candetoft, Inköps- och logistikchef på Ergofast

 

 

Utmaning

Ergofast AB, leverantör av högkvalitativa infästningsprodukter för den professionella byggindustrin, hade en stor utmaning med sin inköpsprocess. Beslut kring inköp baserades nästan enbart på prognoser från säljkåren och deras förväntade försäljning.

Den manuella processen som tillämpades var mycket tidskrävande och resulterade i alltför stora lager, undermåliga prognoser och otillfredsställande servicenivåer. De hade svårigheter att ta faktabaserade beslut på strategisk och operativ nivå för att kontrollera lagret.

Resultat

Övergången till molnbaserade EazyStock gick snabbt och fördelarna var uppenbara snart efter införandet. Servicenivån har ökat med 10 procentenheter på bara sex månader. Ergofast har nu uppnått betydande förbättringar i form av:

  • Ökad servicenivå med 12 procentenheter.
  • Minskning av det totala lagret med 22 %.
  • Reducerat överlager med 35 % på aktiva produkter.
  • Minskat resursbehovet inom lagerplaneringen

Maria Candetoft, Inköps- och logistikchef på Ergofast säger:
”EazyStock har hjälpt oss att öka servicegraden till våra kunder avsevärt och minskat vår överlager. Med hjälp av EazyStock är vår personal mer effektiv och kvalitén i den dagliga lagerstyrningen har ökat.”

EazyStock Ergofast Case Study