KUNDCASE: EGMONT PUBLISHING

Home / Kundcase / Egmont Publishing reducerar lagret med 15%

Egmont Publishing reducerar lagret med 15% och förbättrar efterfrågeprognoserna med hjälp av EazyStock

“EazyStock har förbättrat vår förmåga att trycka rätt kvantiteter av rätt titlar och möta marknadens efterfrågan. Samtidigt har vi optimerat våra lagernivåer och sett till att vi nu väldigt sällan får slut på våra storsäljare.

- James Bensberg, Director of Systems & Business Support Case Study Egmont

Egmont Publishing är Storbritanniens största barnboksförlag och ett av Sveriges största medieföretag. Förlaget specialiserar sig på böcker som uppmuntrar till läsning och över en miljon barn läser varje månad de runt 1200 titlar som trycks i Europa och mellanöstern. Böckerna lagerläggs hos tredjepartsdistributörer som levererar ut till butiker runtom i Storbritannien och andra delar av Europa.

✓ Utmaningen: Behov av bättre lagerkontroll för att hålla god lönsamhe

Företaget stod inför en rad utmaningar, vilka påverkade varandra. Lagerstyrningsteamet förlitade sig på en mängd olika rapporter som manuellt genererades från Access och Excel. Att ta fram och analysera dessa var väldigt tidskonsumerande, och rapporterna saknade i många fall relevant data baserade på uppdaterade siffor.

En annan utmaning var bokförlagsbranschens väldigt dynamiska natur. Kundernas köpmönster och trender förändras snabbt, vilket gör efterfrågeprognostisering till en ren mardröm.

“Vi insåg att vi behövde ett mer sofistikerat sätt att prognostisera efterfrågan och hantera våra lagernivåer. Försäljningen av vissa titlar kan vara väldigt oregelbunden och beroende på var vi trycker böckerna kan en leverans ta upp emot tre och en halv månad. Att kunna möta marknadens efterfrågan av våra nyckeltitlar är jätteviktigt, men samtidigt vill vi inte se att alltför höga lagernivåer, som underminerar lönsamheten, börjar byggas upp,” förklarar James Bensberg, Director of Systems & Business Support.

✓ Lösningen: EazyStock tajt integrerat med andra digitala plattformar

Teamet på EazyStock arbetade med Egmont på att bygga integrationer och överföra data från deras digitala plattformar. EazyStock konfigurerades för att importera data från Egmonts produktionssystem och regelbundet uppdatera printbeställningar, leverantörsledtider och inkommande orderkvantiteter. Systemet tar även emot data från leverantörernas WMS för att kolla av dagliga lagernivåer och rörelser.

✓ Resultatet: 15% reduktion av lagret, bättre efterfrågeprognoser och minskad risk

Efter redan tio månader hade man sett en dramatisk effekt på lagret och lagerstyrningen. EazyStock-genererade efterfrågeprognoser ligger nu till grund för alla lager- och inköpsdiskussioner.

”Tidigare beräknade vi säljprognoser baserat på uppskattningar och dessa användes för att bestämma vilka titlar vi skulle eftertrycka och vilka vi skulle hålla tillbaka. Nu är vi mycket mer säkra på att besluten fattas baserat på tillförlitlig data, sofistikerade prognoser och beräkningar med korrekt data.”