EazyStock är medlem i logistikförbundet BVL

18 juni 2015 av Daniel Fritsch

Düsseldorf/Stockholm 18 juni 2015 – EazyStock, en division inom Syncron, är nu medlem i det tyska logistikförbundet BVL International.

BVL är en plattform för aktivt yrkesverksamma inom supply chain management och logistik. Målet för BVL är att skapa ett nätverk som stöder en effektiv global ekonomi och förmedlar vikten av logistik och supply chain management. De nuvarande 10 000 medlemmarna representerar olika områden, till exempel politik, ekonomi och vetenskap, med det gemensamma intresset att skapa plattformar och förutsättningar för en ökad tillväxt. Organisationen har idag mer än 30 regionala grupper runt om i världen och 250 frivilliga tjänstemän som aktivt bidrar till nätverkandet.

Logistikförbundet BVL International är en ideell organisation som arrangerar konferenser, stödjer forskning, erbjuder utbildningar via sina egna utbildningscentra runt om i världen, samt uppmärksammar logistikprojekt. Många internationella företag, såsom Unilever och Adidas stödjer föreningen och närvarar vid olika evenemang. Detta resulterar i att medlemmarna enkelt kan ta del av marknadskunskap, aktuell forskning, trender och praktisk erfarenhet. Medlemmarna har tillgång till både den akademiska världen och ett stort företagsnätverk.

Logistikföreningen kommer framöver att arrangera flera evenemang men arbetar också aktivt med att stärka det internationella nätverket. Syftet med internationaliseringsarbetet är att stärka logistikbranschens globala försörjningsnätverk och integrera inte bara ekonomin utan också samhället. Dessutom finansieras forskning och utveckling som möjliggör det att förutsäga den framtida utvecklingen inom logistik, systematiskt identifiera problemställningar, samt att utveckla tvärvetenskapliga och sektorsinriktade metoder och processer för att lösa dessa problem.

EazyStock som är en molnbaserad lösning för lageroptimering kommer att bidra till BVLs nätverk med exklusiv kunskap inom lagerstyrning och inköp, delta i lokala evenemang och konferenser, samt bidra med intressant innehåll till BVLs blogg.

Om BVL International

BVL International grundades 1978 och har som syfte att fungera som en neutral plattform för att främja en medvetenhet om vikten av logistik och supply chain management inom industri, vetenskap och den offentliga sektorn. För mer information, besök http://www.bvl.de/en/

För mer information, kontakta:
Ulrika Olsson, Marknadschef
Tel: +49 173 710 90 04
E-Mail: ulrika.olsson@eazystock.com