Säkerhetslager eller buffertlager är det lager som hålls för att undvika bristsituationer och restorder. Bristsituationer kan bland annat uppstå gå grund av fluktuerande efterfrågan, prognosfel och variation i leverantörers ledtider. Säkerhetslager är avsett att täcka upp osäkerheter i tillgångar och behov under återanskaffningstiden.

I detta whitepaper presenteras följande:

  1. Anledningar till att säkerhetslager behövs
  2. Metoder för dimensionering
  3. Statistisk beräkning, formler och exempel
  4. Dynamiskt säkerhetslager
  5. Variabler och terminologi

Varför är det viktigt att arbeta med sitt säkerhetslager?

Säkerhetslager används för att hantera osäkerhet i tillgång och efterfrågan och därigenom gardera sig mot störningar i materialflöden. Eftersom lager medför kapitalbindning finns det stor anledning att beräkna nivån av sitt säkerhetslager så noggrant som möjligt. Målet är att minimera antalet bristsituationer och störningar till minsta möjliga kapitalbindning.

Därför är det viktigt HUR vi beräknar säkerhetslagret. Ju fler påverkande faktorer och variabler vi kan förstå och ta med i beräkningen, desto effektivare kan vi styra säkerhetslagerpengarna dit de gör mest nytta.

Share