Case study: Dehaco

Home / Kundcase / Dehaco sparar tid och pengar med EazyStock

Dehaco sparar tid och pengar med EazyStock

Med EazyStock har vi nu full insikt och mycket bättre kontroll. Orderförslag genereras automatiskt baserat på parametrar som alltid är uppdaterade. Vi har alltid färska rapporter till hands som visar lagervärdet klart och tydligt och låter oss veta om vi riskerar överlager eller inkurans.

- Albert Zuiderduin, Inköpschef på Dehaco

Dehaco är en distributör till rivnings-, återvinnings- och saniteringsbranscherna, och marknadsledare i rivnings- och asbestsaneringssektorn. Företaget är ett av Hollands snabbast växande företag med ett starkt återförsäljarnätverk över hela Europa.

✓ Utmaningen

Som ett snabbväxande företag upplevde Dehaco begränsningar i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV gällande lagerhantering. De flesta affärssystemen har stöd för lagerhantering men för att optimera lagret och prognostisera efterfrågan är standardlösningarna i regel långt ifrån tillräckliga.

✓ Resultatet

Dehaco har nu använt EazyStock i ett år med väldigt goda resultat. Integrationen med Dynamics NAV fungerar klockrent och implementationen gick smidigt. Med EazyStock har lagret reducerats och optimerats. Kapital som varit bundet i överlager har friats upp och kan användas för tillväxt och internationell expansion.