By Rydéns väljer EazyStock för effektivare planering och styrning av leveranskedjan

22 oktober 2015 av Daniel Fritsch

Share
Stockholm 22 oktober 2015 – By Rydéns som säljer lampor och belysning både till hem och offentliga miljöer på en global marknad, har valt att implementera EazyStock.
Genom EazyStocks smarta prognostisering och orderoptimering vill By Rydéns öka servicegraden och lageromsättningen, samtidigt som de vill eliminera de manuella beställningsrutinerna.

By Rydéns behövde en systemleverantör som kunde följa företagets expandering och ökande marknadsposition. Idag ställer kunderna högre krav på tillgängligheten av produkterna som distribueras från centrallagret i Gnosjö. Systemleverantören behövde kunna reducera de manuella rutinerna för lagerplanering och inköp samt säkerställa att önskad servicegrad uppnås till minsta möjliga kostnad. By Rydéns valde EazyStock för att optimera företagets lager och leveranskedja.

Marie Martinsson som är inköpare på By Rydéns kommenterade valet: ”Efter den inledande dataanalysen blev det tydligt att det fanns en förbättringspotential. Med hjälp av EazyStocks effektiva planerings- och beställningsprocesser räknar vi med att kunna förbättra vår leveransförmåga samtidigt som vi hoppas kunna sänka våra lagernivåer.

Tack vare att EazyStock per automatik kommer att sköta om planeringen av alla våra artiklar, minimeras det manuella arbetet med beställningarna. Dessutom visade Syncron och EazyStock upp goda referenser samt att vi tyckte att systemet verkade enkelt att använda.”

Tack vare att EazyStock per automatik kommer att sköta om planeringen av alla våra artiklar, minimeras det manuella arbetet med beställningarna.

Genom att införa Eazystock räknar By Rydéns med att uppnå en effektivare planerings- och inköpsprocess. Vilket leder till ett bra balanserat lager där de har rätt produkter på hyllan och därigenom öka sin servicegrad till deras kunder. Målsättningen är att markant öka produktiviteten i lagerstyrningsprocessen samt och öka produkttillgängligheten för kunderna.

EazyStock kommer per automatik följa de olika produkternas livscykler och säsonger, för att generera noggranna prognoser, beställningspunkter och orderkvantiteter. Systemet ser till att By Rydéns lager kommer ha den optimala mängden produkter utan att det uppstår onödig kapitalbindning och lagerkostnader. Den automatiska genereringen av order för lagerpåfyllnad gör det också möjligt för inköparna att fokusera på mer värdefulla uppgifter och ägna tid åt de mer svårhanterade produkterna. Med hjälp av EazyStock kommer By Rydéns processer automatiseras och utvecklas för att öka försäljningen och lönsamheten.

“Vi förstår utmaningarna som företag liksom By Rydéns står inför, säger Daniel Martinsson affärsområdeschef för EazyStock. Vår lösning ger dem en möjlighet att verka effektivare, förbättra lönsamheten och framförallt se till att de har nöjdare kunder.”

Om By Rydéns

By Rydéns är ett familjeföretag som grundades i Gnosjö, där de fortfarande har sitt huvudkontor. De har även kontor i Hong Kong och Guangdong. De säljer lampor till både hem och offentliga miljöer på flera olika marknader världen över. https://www.byrydens.se