AxIndustries väljer EazyStock lagerstyrning program för optimerad lagerstyrning

8 september 2011 av Daniel Fritsch

AxIndustries är ett teknikhandelsbolag som utvecklar och säljer komponenter, system och kundanpassade lösningar till nordisk och baltisk industri. Deras fokus och kompetens ligger inom teknikområdena kullager & transmission samt tunga fordon med kunder inom såväl nytillverkning som eftermarknad.

AxIndustries har valt Syncrons lösning Cloud Global Inventory Management [EazyStock] för att eliminera överlager och för att införa en mer sofistikerad process för lageroptimering och lagerpåfyllnad inom distributionsnätverket. De kommer att börja använda molntjänsten på sju lager med ambitionen att addera ytterligare lagerställen inom de kommande 12 månaderna.

“Det var en ´no brainer´ att välja Syncron då de erbjöd den bästa och den mest kostnadseffektiva lösningen. Molntjänsten ger oss den lagerstyrningsfunktionalitet som vi vill ha utan att vi behöver investera ytterligare i IT resurser”, säger Svante Stenström, AxIndustries. Syncrons meritlista av att leverera lösningar för optimerad lagerstyrning var också en viktig faktor för beslutet att välja Syncron.

Många världsledande företag såsom Volvo, Mazda, BAE Systems och Atlas Copco förlitar sig dagligen på Syncrons lagerstyrning program för prognostisering och efterfrågeplanering samt lageroptimering och lagerpåfyllnad av både centrallager och distributörsnätverk.

Molntjänsten gör det möjligt för små och medelstora företag, som tidigare inte hade resurser eller medel till att investera i en traditionell installation, att via Internet erhålla bästa tillgängliga funktionalitet för lagerstyrning. Lagerstyrningen är en tjänst som företag prenumererar på där mjukvaran är lagrad i Syncrons datacenter med 24/7/365 övervakning och högsta säkerhet. Detta gör det möjligt för företag att snabbt och med låg risk kunna förbättra sin lagersituation utan dyra investeringar i teknik, mjukvara eller drift.

“Molntjänster öppnar nya dörrar för små och medelstora företag. De kan nu få tillgång till kostnadseffektiva lösningar som snabbt förbättrar prestandan i deras affärsprocesser. Via molntjänsten som levereras via Internet kan tillverkande och distribuerade företag nu snabbt transformera sin supply chain process, både genom att effektivt säkerställa sin servicegrad gentemot kunderna och samtidigt minska kapital bundet i lager“, avslutar Stefan Karlsson, Head of Cloud Solutions, Syncron International AB.