Araco rapporterar vinster med EazyStock redan efter tre månader

Araco rapporterar stora vinster med EazyStock. ”Vi har redan reducerat vårt lager med 12% och räknar med ytterligare lagerbesparningar på 25-30% inom ett år efter implementationen.”

– Erwin van der Wouden, Supply Chain Manager på Araco

Utmaningen

Med stora säsongsvariationer, många produktions- och lagerställen och långa ledtider från producenter i Asien stötte företaget på utmaningar med tillväxt. Microsoft Dynamics NAV var inte tillräckligt och företaget behövde mer sofistikerad funktionalitet för lageroptimering och prognostisering.

Resultatet

EazyStock hjälpte Araco att få bättre kontroll över säsongsvariationer och gjorde det enkelt att följa efterfrågetrender på alla produkter. Sex månader efter implementationen kunde man rapportera en reduktion av lagret med 12% och man räknar med att ytterligare kunna sänka lagernivåerna med 25-30% inom ett år efter implementeringen.

Araco Case Study Cover
Läs kundcaset