SYNCRONS SEKRETESSPOLICY

Din personliga integritet är viktig

Din personliga integritet är i högsta graden värdefull för oss och är verkligen viktig på Syncron. På grund av arten av de tjänster som vi erbjuder är behovet av att samla och behandla dina uppgifter, inklusive personuppgifter, begränsat till ett absolut minimum. Det beror på att våra programvarulösningar inte är baserade på personuppgifter utan på tekniska och numeriska produktrelaterade data.

Bolaget Syncron International AB och dess dotterbolag och närstående bolag, dvs. Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Services India Private Limited, Syncron Italy S.r.l., Syncron Poland sp. z o.o. (nedan kallade ”Syncron” eller ”vi”) presenterar denna Sekretesspolicy för att beskriva och förklara våra metoder för insamling, lagring och överföring av information samt de val som du kan göra när det gäller sättet på vilket vi samlar och använder information om dig.

I den utsträckning i vilken bolaget Syncron samlar in dina personuppgifter som en dataregisteransvarig, är Syncron International AB med säte i Stockholm, SE-111 20, Östra Järnvägsgatan 27, Sverige det bolag som kontrollerar dessa data. Alla Syncrons juridiska enheter kan behandla dina uppgifter för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

Alla uppgifter som behandlas på Syncron är lämpligt säkrade och används bara för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy. Omfattningen av insamlade data är alltid adekvat och proportionell till dessa ändamål.

Omfattning av uppgifter och metoder för deras insamling

Genom din interaktion med och användning av våra webbplatser (syncron.com och eazystock.com) eller användning av webbappar eller mobilappar (våra programvarutjänster) kan Syncron samla in personuppgifter som bör förstås som information som identifierar en individ eller avser en identifierbar individ. Personuppgifter kan innehålla bland annat förnamn och efternamn, fysisk adress, telefonnummer, arbetsplats och förknippade intressen. Syncron samlar normalt in andra uppgifter när du använder våra webbplatser eller webb- eller mobilappar, som inte avslöjar din specifika identitet och inte direkt avser någon individ. Sådana uppgifter kan innehålla bland annat webbläsar- och enhetsinformation, data som samlas in genom automatiserade elektroniska interaktioner, appanvändningsdata, geografisk information eller lokaliseringsinformation, statistiska eller aggregerade uppgifter. Syncron använder bästa åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är säkrade och att de behandlas enligt gällande lagstiftning.

Som en allmän regel kan alla fritt besöka Syncrons webbplatser och använda innehållet däri utan att avslöja några personuppgifter om sig själv. Tillgång till våra webb- och mobilappar (programvaruprodukter) ges endast till personer som är auktoriserade av våra kunder som har abonnemangsavtal med Syncron om våra programvarutjänster eller till partner som har partneravtal med Syncron. Underåriga personer bör dock inte vara berättigade att använda Syncrons webbplatser och vi ber om att inga uppgifter om sådana personer lämnas till oss.

Om inte annat överenskommits med Syncrons kund eller partner ska personuppgifter såsom förnamn och efternamn, adress och e-postadress samlas in bara om de frivilligt lämnats till oss (särskilt genom att fylla i formulär för kontakt/nyhetsbrevsprenumeration eller andra formulär som är tillgängliga på våra webbplatser eller görs tillgängliga av Syncron på ett annat sätt). Vi använder cookies för att hjälpa användare att navigera och använda webbplatser och mobilappar samt att förbättra användarnas erfarenhet med Syncron (se mer om användning av cookies nedan). Tekniska data, såsom detaljer om din enhet och IP-adress kan samlas in när du använder vissa Syncrons webb- eller mobilappar.

Syncron samlar uppgifter om dig på några sätt:

 • genom att fylla i formulär för nyhetsbrevsprenumeration/kontakt, registrering, enkäter och andra onlineformulär som finns tillgängliga på Syncrons webbplatser eller görs tillgängliga av Syncron på ett annat sätt;
 • inom den pågående försäljningsprocessen;
 • vid tillhandahållande av tekniska stödtjänster, konsultation, livechatt eller produktinformation;
 • som en del av processen för att implementera, underhålla och uppdatera våra produkter, särskilt när vissa personuppgifter är nödvändiga för att ge tillgång till våra produkter i form av webb- eller mobilappar;
 • via automatiserade medel såsom kommunikationsprotokoll, e-postkommunikation och cookies;
 • via mobilappar;
 • genom din användning av sociala kopplingar och områden för sociala nätverk;
 • genom ditt intresse för Syncrons annonser på tredje parts webbplatser;
 • genom att få dina kontaktuppgifter från tredjepartsleverantörer.

För att ge dig snabb information av hög kvalitet kan vi också be dig om att lämna till oss information om dina professionella intressen och erfarenheter av våra tjänster. Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter till oss.

Personuppgifter eller andra uppgifter som samlas online kan även kopplas till de uppgifter som du lämnar till oss via andra källor, såsom försäljningsmöten, marknadsföringssamtal eller i samband med sådana evenemang som utställningar, utbildningar, seminarier, webbseminarier och konferenser. De uppgifter som du lämnar till oss kan associeras med den relation som finns mellan Syncron och dig eller din organisation.

Användning av cookies

Vissa tekniker, som kallas cookie filer, kan användas för att tillhandahålla individuellt anpassad information på Syncrons webbplatser eller webb- eller mobilappar. En cookie är en datafil som en webbplats eller en webb- eller mobilapp kan skicka till din enhet eller webbläsare och som sedan kan lagras i ditt system. Vissa sidor på våra webbplatser, webb- och mobilappar använder cookies som hjälper att navigera och använda den aktuella webbplatsen eller appen, till exempel hjälper att få tillgång till säkrade områden. Cookies som används av Syncronär kopplade till den webbläsare eller enhet som du använder för att komma åt webben, inte med ditt förnamn eller efternamn. Vi bygger på konceptet av anonymiserad användare för att säkerställa att din integritet alltid är skyddad och oskadd.

Vänligen observera att cookies är viktiga för att webbplatser och applikationer ska fungera korrekt. Vi försäkrar att de inte är på något sätt avsedda för att kränka din integritet. De används emellertid för att underlätta och förbättra din erfarenhet av Syncron. I detta syfte använder Syncron cookies som möjliggör säker inloggning, insamling av statistisk data för att optimera funktionerna på webbplatser och i appar, samt för att tillhandahålla innehåll som är fullständigt anpassat till dina intressen och behov.

Genom att använda vår webbplats eller webb- eller mobilappar godkänner du användningen av cookies enligt nuvarande inställningarna i din webbläsare eller enhet. Om din webbläsare eller enhet tillåter det kan du när som helst avvisa användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren eller enheten (denna funktion finns vanligen i verktyget ”Internetinställningar”). Observera dock att om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på webbplatser eller applikationer vara begränsade och det kan försämra funktion av vissa verktyg.

Du bör vara medveten om att cookies kan även användas på våra webbplatser och i webb- och mobilappar för att spara vissa val du gör, som din geografiska region, användarnamn (användar-ID) eller andra anpassningar eller individuella inställningar. Vi använder dessa cookies för att förbättra användarupplevelsen, för att kunna bättre hjälpa dig när du använder våra produkter eller när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller webb- och mobilappar.

Dessutom kan Syncron använda cookies från tredje part för att tillhandahålla annonser och för marknadsföringsrelaterad verksamhet enligt denna Sekretesspolicy. Vi kan samarbeta med utvalda tredjepartspartner som ställer in cookies för att tillhandahålla Syncron-relaterat innehåll, inklusive annonser på egna webbplatser eller på andra ställen på Internet.

Google Analytics

Våra webbplatser, webb- och mobilappar kan använda Google Analytics-verktyget och vid användningen av detta verktyg kan Syncron skicka vissa av dina krypterade uppgifter till Google Inc. till servrar som tillhör Google Inc. och finns i USA. Data som används av Google Analytics-verktyget är anonymiserad och inte avsedd för att identifiera enskilda individer. Mer information om hur vi använder Google Analytics hittar du på Googles webbplats: ”Så här använder Google uppgifter om din användning av våra partners webbplatser eller appar” på www.google.com/policies/privacy/partners/.

Webbserverloggar

Inom ramen för administration av våra webb- eller mobilappar kan vi spåra deras användning via webbserverloggar. Webbserverloggar tillhandahåller information om vilka typer av webbläsare används av användarna för att besöka vår webbplats, vilka sidor besöks ofta, och när på dagen våra servrar är betydande belastade. Vi kan använda denna information för att förbättra funktioner som är relaterade till innehåll och navigering på vår webbplats. Dessa uppgifter kan i anonymiserad eller aggregerad form användas för att fastställa vilka egenskaper och funktioner behöver utvecklas för webbplatsen i framtiden samt för att förbättra kundservice. Eftersom vi bygger på konceptet av anonymiserad användare är din integritet alltid skyddad och oskadd.

Web Beacons (spårningspixlar)

Vi kan använda Web Beacons tillsammans med cookies för att sammanställa aggregerad statistisk data om användning av webbplatsen eller en given webb- eller mobilapplikation. När det gäller syftet med Web Beacons är det ganska likt syftet med cookies. Generellt sett hjälper de att tillhandahålla webbtjänster som är anpassade till dina behov och inte skadar din integritet. Web Beacon är en elektronisk bild som kallas för enskild pixel (1×1) eller klar GIF. Web Beacons kan känna igen vissa typer av information på en besökares dator, såsom besökarens cookienummer, tid och datum för besöket på webbsidan samt en beskrivning av den webbsida där Web Beacon är placerad. Vissa Web Beacons kan stängas av genom att avvisa de cookies som de är kopplade till. Eftersom vi bygger på konceptet av anonymiserad användare är din integritet alltid skyddad och oskadd.

Inbäddade URL

Ibland kan vi också skapa unika URL-länkar för vissa användare som besöker våra webbplatser. Om du besöker våra webbplatser kan du märka att vissa formulär är redan ifyllda med ditt (användar-)namn eller annan information som du tidigare angett intresse för baserat på den information som du tidigare lämnade till oss.

Vi kan också personifiera innehållet i nyhetsbrev, e-posterbjudanden, inbjudningar eller annonser av Syncron som tillhandahålls på webbplatser som tillhör våra tredjepartspartner baserat på de ämnen som du tidigare angett intresse för. Vi kan samla information om hur du använder denna typ av personifierad information för att kunna tillhandahålla annan information som är bättre anpassad till dina intressen. Genom att klicka på sådana personifierade URL-länkar godkänner du att Syncron samlar information om ditt besök och sammanställer sådan information med andra uppgifter om dig och din relation till Syncron. Om du inte vill att information om dig används på det här sättet, acceptera inte inbjudan att besöka sådana webbplatser.

Andra tekniker

Syncron kan också använda andra tekniker för att samla specifik information såsom tid för besök, din Internetprotokolladress (IP), systemkonfigurationer och systeminställningar för att stödja din användning av tekniker som är relaterade till Syncron, för att tillhandahålla dig relevant innehåll och för att hjälpa besvara de frågor som du kan ha angående våra produkter och tjänster.

Syncron kan också använda tredje parts tjänster för att administrera en begränsad uppsättning av Synsrons annonser på kanaler eller webbplatser som tillhör tredje part. Vi kan även använda annonseringstekniner och delta i nätverk för annonseringstekniker som samlar in information som inte utgör personuppgifter (från Syncrons webbplatser eller andra källor) för att visa Syncron-relaterade annonser för dig på webbplatser som tillhör tredje part.

Känsliga uppgifter

Vi samlar inga känsliga uppgifter, dvs. uppgifter som gäller ditt etniska ursprung eller ras, politiska åsikter, religion eller tro, hälsa, brottsbelastning eller tillhörighet till fackföreningar osv. Vi ber dig att inte skicka några sådana uppgifter till oss.

Syften med databehandlingen

Syncron kan använda dina personuppgifter för att:

 • fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal med våra kunder eller partner som du kan vara professionellt relaterad till – det vill säga att göra programvarutjänster tillgängliga på Internet samt att säkerställa tillgången till våra webb- och mobilappar endast för de personer som auktoriseras av vår kund eller partner;
 • underlätta användningen av webbplatsen och våra webb- och mobilappar samt anpassa dem efter våra kunders eller partners behov;
 • anpassa och välja innehåll utifrån kundernas eller partnernas huvudsakliga intressen;
 • meddela om nya programvarutjänster (produkter), uppdateringar och nya programversioner, frågor relaterade till tekniska stödtjänster, evenemang och specialerbjudanden som du kan vara intresserad i;
 • främja våra programvarutjänster, inklusive direkt marknadsföring av våra tjänster för potentiella och nuvarande kunder och partner;
 • skydda säkerheten och integriteten på de webbplatser och tjänster som vi erbjuder.

Vår närvaro i världen

Syncron är ett bolag med global närvaro och har dotterbolag och affärspartner i många länder samt tekniska system som går över gränserna. Våra sekretesspraxisar finns till för att skydda dina uppgifter, inklusive personuppgifter, över hela världen.

Vi kan överlämna de personuppgifter som du lämnar till oss till andra Syncron-enheter (inklusive våra enheter med säte utanför EU, dvs. Syncron US Inc., Syncron Services India Private Limited och Syncron Japan Corporation) och/eller våra affärspartner (bl. a. Apple Inc., Amazon.com Inc., Hubspot Inc., Microsoft Corporation och Google Inc.) för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa dina personligt identifierbara data till andra.

I den utsträckning som beskrivs ovan kan dina personuppgifter skickas över gränser för stater och länder samt han lagras eller behandlas i USA eller ett annat länd där bolaget Syncron, dess dotterbolag, dess närstående bolag eller affärspartner har anordningar för lagring, konsolidering och hantering av data. Det innebär att dina uppgifter kan fysisk befinna sig på servrar utanför EU, i synnerhet i USA.

Vi ser till att vi och våra affärspartner visar högsta aktsamhet för att säkerställa att dina uppgifter alltid förblir konfidentiella. Vi hanterar dina uppgifter på ett konsekvent och pålitligt sätt, även om lagbestämmelser i vissa länder kan ge mindre skydd för dina uppgifter. Inom ramen för dataöverföringar är dina uppgifter normalt anonymiserade eller krypterade.

Skyldighet att lämna ut uppgifter

Syncron kan lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lagstiftning, inklusive lagstiftning utanför ditt hemland; (b) för att fullgöra en rättslig process; (c) som svar på begäran eller förelägganden från offentliga, statliga eller rättsliga myndigheter, inklusive offentliga, statliga eller rättsliga myndigheter utanför ditt hemland.

Din rätt att välja och välja bort

Syncron erbjuder dig möjligheten att få olika sorters meddelanden och information om vårt bolag, våra produkter och våra tjänster. Du kan få e-nyhetsbrev (tillgängliga på vår webbplats) och/eller välja att få marknadsföringsmeddelanden och andra specialerbjudanden från oss via e-post eller direkt kontakt.

Du kan när som helst vända dig till oss för att begära information om dina personuppgifter som behandlas av Syncron-koncernen. Du har rätt att få tillgång till, granska, uppdatera, modifiera, korrigera och ta bort sådana uppgifter, samt att återkalla ditt samtycke till databehandling genom att kontakta Syncron på privacy@syncron.com. När det gäller nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden tillhandahåller vi avbeställningslänkar för din bekvämlighet.

Lagringsperiod för dina uppgifter

I den utsträckning i vilken Syncron behandlar dina personuppgifter kommer vi också att lagra dessa uppgifter så länge de behövs för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy; som nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, att lösa tvister och att fullgöra avtal med kunder eller partner; eller i den utsträckning som är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Efter lagringsperionen kommer Syncron att ta bort dina personuppgifter på ett sätt som omöjliggör att de rekonstrueras, uppsnappas eller läsas.

Datasäkerhet

Syncron bryr sig om säkerheten av dina uppgifter. För att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, förlust, ändring, missbruk, förstörelse av dina uppgifter, för att upprätthålla uppgifternas korrekthet och för att säkerställa korrekt användning av dessa uppgifter har vi infört rimliga fysiska, elektroniska, administrativa och förvaltningsrelaterade åtgärder för att säkra de uppgifter som vi samlar in. Vi använder säkerhetsprotokoll och krypteringsteknik när vi samlar in eller överför sådan data som användarnamn eller lösenord för att förhindra eventuella brott mot datasäkerhet.

Tredje parts webbplatser

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part, som du ibland kan påträffa på våra webbplatser, tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar, lämnar du Syncrons webbplats. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser. Därför ansvarar vi inte för någon av sådana webbplatser, deras innehåll eller den sekretesspolicy som gäller där. Vi ger inga garantier eller försäkringar angående sådana tredje parts webbplatser eller information, programvara eller andra produkter eller material som finns där, eller några resultat av användning av dessa.

Syncrons förbindelse enligt skölden för skydd av privatlivet – gäller endast för Syncrons kunder som använder programvara som en tjänst (SaaS)

Syncron förbinder sig att följa reglerna för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (webbplats – www.privacyshield.gov) när vi behandlar personuppgifter om de kunder som använder Syncrons programvaruprodukter i molnet, dvs. lösningar inom varulager för reservdelar, pris, order, lösningar för hantering av drifttid enligt de regler som anges i denna Policy. Personuppgifter som överförs inom ramen för skölden för skydd av privatlivet kan gälla uppgifter om konton tillhörande användarna av Syncrons programvara, dvs. förnamn, efternamn, kontaktinformation (e-post, adress, telefonnummer), IP-adress, befattning och användarroll. Användarna är bara skyldiga att ange de uppgifter som markerades som obligatoriska. Syftet med att behandla uppgifterna är att tillhandahålla molnbaserade programvaruprodukter till Syncrons kunder. EU-invånare har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att begränsa användning och avslöjande av sina personuppgifter.

Syncron vill uppnå och bevara kundernas förtroende. Att tillhandahålla ett stabilt system för säkerhet och integritet som tar noggrann hänsyn till datasäkerhetsfrågor är en integrerad del av detta uppdrag. Enligt EU-lagstiftning och nationell lagstiftning avser Syncron att säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter vid internationella dataöverföringar inom ramen för molnbaserade lösningar för kunderna och enligt deras instruktioner.

Syncron kan anlita ett begränsat antal av tredjeparts tjänsteleverantörer för att hjälpa med att tillhandahålla molnbaserade programvaruprodukter till kunderna. Sådana tredjeparts tjänsteleverantörer kan erbjuda kundservice, datalagringstjänster (datacenter) eller tekniska operationer. Sådana tredjeparts tjänsteleverantörer har rätt att komma åt, behandla eller lagra personuppgifter när de tillhandahåller sina tjänster.

I samband med vidareöverförelser av data ansvarar Syncron för att inom ramen för skölden för skydd av privatlivet behandla de personuppgifter som vi får, och sedan att överföra dem till tredje part som agerar som agent på våra vägnar. Syncron förblir ansvarig inom ramen för reglerna för skölden för skydd av privatlivet om Syncrons agent behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med dessa regler.

Syncron är skyldig att avslöja personuppgifter som svar på lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive i för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. Syncron förbinder sig att meddela sina kunder i händelse av informationsförfrågan angående kundernas personuppgifter.

Syncron är föremål för undersöknings- och verkställighetsbefogenheter av Federal Trade Commission (FTC). Syncron förbinder sig även att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (data protection authorities, DPA) när det gäller kundernas uppgifter som överförs från EU i samband med molnbaserade programvaruprodukter som tillhandahålls av Syncron.

Om du har några frågor angående integritet eller användning av data som inte besvaras på ett tillfredsställande sätt i denna Sekretesspolicy vänligen kontakta oss på nedan angivet sätt. Vi kommer att undersöka problemet och försöka lösa klagomål och tvister i enlighet med Policyn. Vi kommer att besvara ditt klagomål inom 45 dagar. Om vi inte kan föreslå någon lösning, Syncron förbinder sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) för att hitta en lämplig lösning för integritetsrelaterade frågor.

Om en tvist inte löses eller om man inte är nöjd med tvistlössningsprocessen har Syncrons kunder under vissa förutsättningar rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande enligt reglerna för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

Tvistlösning

Syncron förbinder sig i enlighet med reglerna för skölden för skydd av privatlivet att hantera klagomål angående vår insamling av dina personuppgifter. Medborgare i Europeiska unionen som har några frågor eller klagomål angående vår policy inom ramen för skölden för skydd av privatlivet bör i första hand kontakta Syncrons juridiska enhet på: privacy@syncron.com

Om du inte får någon bekräftelse att vi behandlat ditt klagomål i tid (inom 45 dagar) eller om vi inte behandlat ärendet på ett tillfredsställande sätt kan du också göra ett klagomål angående felaktig insamling eller användning av dina uppgifter direkt till relevanta datasykddsmyndigheter i EU (”DPA”). DPA kommer att skicka en kopia av ett sådant klagomål till det amerikanska handelsdepartamentet för att underlätta lösandet av ärendet.

Syncrons åtagande att följa Allmänn uppgiftsskyddsförordning (GDPR)

Allmän uppgiftsskyddsförordning (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) är en europeisk lag om integritet som träder i kraft den 25 maj 2018. Syncron ser denna förordning som ett viktigt steg för att förbättra konfidentialiteten av medborgarnas uppgifter och för att förbättra lagstiftningen om dataskydd inom hela EU. Syncron förbinder sig att följa GDPR när det gäller alla molnbaserade tjänster som företaget tillhandahåller när förordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Vi arbetar med förbättringsåtgärder i vår nuvarande operationell verksamhet, avtal och dokumentation för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i GDPR.

Ändringar

I händelse av några ändringar till denna Sekretesspolicy kommer vi att omgående presentera dess uppdaterade version för att alltid hålla dig informerad. Den reviderade Sekretesspolicyn kommer att träda i kraft när den presenteras.

Ditt samtycke

Genom att använda Syncrons webbplatser och webb- och mobilappar godkänner du denna Sekretesspolicy.

Kontakta oss

Om du har några problem, kommentarer eller frågor angående denna Sekretesspolicy kan du alltid kontakta oss genom att maila oss på: privacy@syncron.com. Vi kommer att svara på ditt meddelande inom en rimligt kort tid. Medan de flesta frågor angående dina uppgifter kan hanteras snabbt kan mer komplicerade förfrågningar ta mer handläggning och tid.

Även i händelse av några invändningar eller klagomål angående vår efterlevnad av denna Sekretesspolicy vänligen kontakta oss i första hand, då kommer vi att genomföra ett utredningsförfarande och göra vårt bästa för att lösa alla problem.

Du kan också kontakta oss via vanlig post genom att skriva till följande adress:

Syncron International AB

Subsidiary: Syncron Poland sp. z o.o.

ul. Twarda 4,

00-105 Warsaw, POLAND

ATTN: Legal Department

 

Senaste version: 1 september 2017