Säkerhetslager Awareness LP - PPC - EazyStock

Säkerhetslager – lär dig de effektivaste metoderna

Ladda ner vår guide och lär du dig dimensionera ditt säkerhetslager. Hitta rätt balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet för att bli effektiv och konkurrenskraftig.

Om EazyStocks guide för dimensionering av säkerhetslager

Att fastställa lämpliga lagernivåer är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifter logistik-, lager- och inköpschefer står inför. Svårigheterna ligger ofta i att hitta balansen mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet.

En utmaning och viktig pusselbit för at nå rätt servicegrader är beräkningen av säkerhetslager. Ladda ner vår guide och lär dig metoder och formler för statistiska beräkningar av säkerhetslager.

Ladda ner vår eBook nu!Guiden går igenom:

  • Vad är säkerhetslager?
  • Varför behövs säkerhetslager?
  • Metoder för dimensionering
  • Statistisk beräkning, formler och exempel
  • Dynamiskt säkerhetslager
  • Variabler och terminologi

Vad är säkerhetslager?

Säkerhetslager används för att hantera osäkerheten i tillgång och efterfrågan och därigenom gardera sig mot störningar i materialflöden. Säkerhetslager, eller buffertlager som det även kallas, är det lager som hålls för att undvika bristsituationer och restorders.

Att bestämma lämpliga lagernivåer är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna för logistik-, lager- och inköpschefer. För mycket lager binder onödigt mycket kapital medan för lite lager innebär risk för förlorad försäljning om du har för lite produkter tillgängliga.Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet. En utmaning och viktig pusselbit för at nå önskad produkttillgänglighet är beräkningen av säkerhetslagret.

Tips att använda vid beräkningar av säkerhetslager

När du använder formler för säkerhetslager här är några viktiga saker att komma ihåg.

Välj beräkningen av ert säkerhetslager klokt!

Att köpa inventarier innebär att man binder upp kapital, så det är viktigt att beräkna säkerhetslagret så exakt som möjligt.

Kontrollera beräkningarna regelbundet.

Manuella beräkningar av statiska säkerhetslager kan resultera i överflödigt lager eller risk för utförsäljning.

Sikta på att använda en säkerhetslagerberäkning som innehåller servicenivåer och kombinera med er ABC -analys.

Du kan sedan ha olika säkerhetslager och servicenivåer baserat på fördelningen av ditt lager.

Fokusera inte för mycket på säkerhetslager

Försök att förbättra noggrannheten i efterfrågeprognoser och arbeta med leverantörer för att förbättra tillförlitligheten i era ledtider, så undviker ni behovet av att använda för höga marginaler för säkerhetslager.

Vill du lära dig mer? Ladda ner vår kostnadsfria guide nu!

Automatisera er uträkning av säkerhetslager med EazyStock

EazyStock är en mjukvara som sköter alla beräkningar åt dig – och optimerar och automatiserar era inköp och lager. För en mer sofistikerad och automatiserad hantering är ett verktyg som EazyStock ovärderligt och du kommer snabbt att se resultat på lagernivåer och servicegrader. Mjukvaran klarar av en mycket mer komplex analys av alla SKUer på lagret, som dessutom uppdateras dagligen.

EazyStock kompletterar ditt affärssystem och hjälper dig optimera lagernivåerna, öka dina servicegrader och
minimera överlager
. Resultatet blir mycket bättre kontroll, mer korrekta rapporter och snabbare hantering än du kan ha i ditt affärssystem.

Glöm ineffektiva manuella processer – frigör istället tid till värdeskapande aktiviteter. EazyStock kopplas enkelt samman med ditt affärssystem och returnerar optimerade inköpsordrar. Du behöver bara ingripa när systemet kallar på dig.

Välj EazyStock för ett optimerat lager och automatiserade inköp

Ensure stock availability

Säkerställ lagertillgänglighet

Se till att ni alltid har rätt produkter i rätt tid för att hålla hög kundnöjdhet och undvika utförsäljning.

Optimise demand forecasts

Bättre efterfrågeprognoser

Avancerade algoritmer ger er träffsäkrare efterfrågeprognoser baserade på alla produkters unika livscykler, trender och säsongsvariationer.

Lower inventory levels

Sänk lagernivåer

Bli av med överskottslager och föråldrade artiklar. Frigör kapital till investeringar i ditt företag.

Automate re-ordering

Automatisera inköp

Skapa automatiska orderförslag som ni kan välja att genomföra direkt i EazyStock eller skicka informationen till ert Microsoft Dynamics affärsystem.

Accurate replenishment

Noggrann varupåfyllnad

Beräkna automatiskt vivåer för säkerhetslager, ombeställningspunkter och orderkvantiteter för att säkerställa optimerade lagernivåer.

Be smarter with suppliers

Smartare leverantörshantering

Lägg era ordrar mer kostnadseffektivt genom att överväga leverantörers leveransscheman, ledtider, rabatter och kostnader. Hantera varierande scheman för era olika distrubutörer och se till att ni tar helger och produktionsscheman i beräkning.

Improve efficiency & save time

Förbättra effektiviteten och spara tid

Slipp manuella kalkylark och spara tid som kan läggas på strategi och innovation.

Get a fast ROI

Få snabb ROI

Dra nytta av snabb ERP -integration och kom igång snabbt med ett system som är enkelt att hantera. Med EazyStock får ni dessutom alltid relevant information till hands med uppdaterade KPIer och rapporter.

Ett urval av våra nöjda kunder

Hämta vår kostnadsfria guide om Säkerhetslager

Ladda ner vår guide och lär du dig dimensionera ditt säkerhetslager.
 

Guiden går igenom hur du får rätt balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet för att bli effektiv och konkurrenskraftig

 

whitepaper

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev!

Nya insikter     En gång i månaden     Avregistrera när som helst