Lageromsättningshastighet Awareness LP - PPC - EazyStock

Lageromsättningshastighet – vad är det och hur kan ni förbättra den?

Ladda ner vår guide som ger 7 konkreta tips på vad du kan göra för att få bättre snurr på lagret utan att tappa kundnöjdhet eller försäljning.

Om EazyStocks guide till ökad lageromsättningshastighet

I denna eBook går vi igenom 7 konkreta tips på vad du kan göra för att få bättre snurr på lagret utan att tappa i kundnöjdhet eller försäljning. För att uppnå en hållbar, långvarig minskning av lagernivåerna samtidigt som du bibehåller eller förbättrar servicegraden måste de parametrar som styr lagernivåerna förbättras.

Alltför ofta anpassas lagernivån enbart till att möta finansiella mål och man missar sambanden mellan variablerna som driver storleken på lagret. I denna guide får du lära dig hur!

Ladda ner vår eBook nu!Guiden går igenom:

  • Revidering av inköpscykler och orderkvantiteter
  • Förbättrad prognostisering och ökad prognosnoggrannhet
  • Eliminering av överlager och inkurant lager
  • Förståelse av kundens behov och förväntning på servicegrad
  • Minskning av variabiliteten i efterfrågan
  • Samordning av företagets nyckeltal

Vikten av att förbättra lageromsättningen

Lageromsättningshastighet, även kallat omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är ett viktigt nyckeltal för verksamheter med lager och ett mått på hur många gånger produkterna säljs eller används under en given tidsperiod. Man kan säga att nyckeltalet mäter lager- och inköpsprocessernas effektivitet.

Om du vill förbättra din lageromsättning är chansen stor att du har övervägt att minska dina lagernivåer. Men till vilken kostnad? Att skära ner på lagret kan öka risken för lagerförluster och förlorad försäljning.

Svaret ligger i lageroptimering. Dessa tekniker hjälper många företag att minska sina lagernivåer, vilket ökar lageromsättningen – utan att skada lagertillgängligheten.

Tips för att förbättra lageromsättningshastigheten

Här är fem sätt att förbättra er lageromsättningshastigheten:

Förbättra era prognoser

Ta hänsyn till efterfrågemönster, volatilitet, säsongsvariationer, trender och kvalitativ data så att ni lagerför varor som kunderna efterfrågar.

Använd lagerklassificering

Gruppera artiklar baserat på deras värde för verksamheten och ställ in lagerpolicyer som minskar risken för lagerbrister av dina viktigaste artiklar.

Följ produktlivscykler

Spåra dina artiklar i slutet av deras livscykel och leta efter sätt att minska lagernivåerna innan ni får föråldrat lager.

Förbruka ert överskottslager

Identifiera och använd eventuella överskottslager som finns i er leverantörskedja innan ni beställer nytt från leverantörer.

Tänk två gånger innan ni köper in stora mängder

Jämnför besparingarna av stora bulkinköp mot dess påverkan på lageromsättningen. Om fartiklarna inte är bästsäljare kan de sluta som överskott och bli mer kostsamma för er verksamhet!

Vill du lära dig mer? Ladda ner vår kostnadsfria guide nu!

Välj EazyStock för effektivare inköp och lager

EazyStock är en mjukvara som sköter alla beräkningar åt dig – och optimerar och automatiserar era inköp och lager. För en mer sofistikerad och automatiserad hantering är ett verktyg som EazyStock ovärderligt och du kommer snabbt att se resultat på lagernivåer och servicegrader. Mjukvaran klarar av en mycket mer komplex analys av alla SKUer på lagret, som dessutom uppdateras dagligen.

EazyStock kompletterar ditt affärssystem och hjälper dig optimera lagernivåerna, öka dina servicegrader och
minimera överlager
. Resultatet blir mycket bättre kontroll, mer korrekta rapporter och snabbare hantering än du kan ha i ditt affärssystem.

Glöm ineffektiva manuella processer – frigör istället tid till värdeskapande aktiviteter. EazyStock kopplas enkelt samman med ditt affärssystem och returnerar optimerade inköpsordrar. Du behöver bara ingripa när systemet kallar på dig.

Välj EazyStock för ett optimerat lager och automatiserade inköp

Ensure stock availability

Säkerställ lagertillgänglighet

Se till att ni alltid har rätt produkter i rätt tid för att hålla hög kundnöjdhet och undvika utförsäljning.

Optimise demand forecasts

Bättre efterfrågeprognoser

Avancerade algoritmer ger er träffsäkrare efterfrågeprognoser baserade på alla produkters unika livscykler, trender och säsongsvariationer.

Lower inventory levels

Sänk lagernivåer

Bli av med överskottslager och föråldrade artiklar. Frigör kapital till investeringar i ditt företag.

Automate re-ordering

Automatisera inköp

Skapa automatiska orderförslag som ni kan välja att genomföra direkt i EazyStock eller skicka informationen till ert Microsoft Dynamics affärsystem.

Accurate replenishment

Noggrann varupåfyllnad

Beräkna automatiskt vivåer för säkerhetslager, ombeställningspunkter och orderkvantiteter för att säkerställa optimerade lagernivåer.

Be smarter with suppliers

Smartare leverantörshantering

Lägg era ordrar mer kostnadseffektivt genom att överväga leverantörers leveransscheman, ledtider, rabatter och kostnader. Hantera varierande scheman för era olika distrubutörer och se till att ni tar helger och produktionsscheman i beräkning.

Improve efficiency & save time

Förbättra effektiviteten och spara tid

Slipp manuella kalkylark och spara tid som kan läggas på strategi och innovation.

Get a fast ROI

Få snabb ROI

Dra nytta av snabb ERP -integration och kom igång snabbt med ett system som är enkelt att hantera. Med EazyStock får ni dessutom alltid relevant information till hands med uppdaterade KPIer och rapporter.

Ett urval av våra nöjda kunder

7 sätt att öka lageromsättningen

Vi ger 7 konkreta tips på vad du kan göra för att få bättre snurr på lagret utan att tappa i kundnöjdhet eller försäljning.

Alltför ofta anpassas lagernivån enbart till att möta finansiella mål och man missar sambanden mellan variablerna som driver storleken på lagret. Lär dig hur i denna guide!

 

whitepaper

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev!

Nya insikter     En gång i månaden    Avregistrera när som helst