Efterfrågeprognoser Consideration LP - PPC - EazyStock

Kraftfull mjukvara för efterfrågeprognoser

Slipp slösa tid på att räkna ut prognoser i kalkylblad. EazyStock automatiserar efterfrågeprognoserna, så att du sparar tid och får exaktare prognoser.

Ett urval av våra nöjda kunder

Optimera inköp och lager med EazyStock

EazyStock är verktyget som hjälper er skapa en modernare inköpsprocess med automatiserade inköp och effektiv lageroptimering. Grossister, e-handlare, detaljhandlare och distributörer använder EazyStock för att förbättra sina servicegrader och sänka lagerkostnaderna. Systemet är molnbaserat och integrerar med alla affärssystem snabbt och enkelt.

EazyStock hjälper er att ta kontroll över lagret och ger er:

 • Bättre servicenivå:
  minska risken för att ha slut på lagret och förlorade försäljning.
 • Sänk lagernivåerna:
  minska lagerkostnaderna och frigör kapital.
 • Automatisera inköp:
  slipp kalkylark och få automatiserade inköpsorderförlag baserade på uppdaterade, dynamiska lagerparametrar.

EazyStock minskar vanligtvis våra kunders lagernivåer med över 20%, frigör kapital och minskar risken för att bygga upp överskottslager. Med servicenivåer på minst 95% uppnås högre kundlojalitet, starkare varumärke och mer försäljning.

Ett bättre förhållningssätt till efterfrågeprognoser

EazyStock analyserar efterfrågemönster för varje lagerartikel, tar hänsyn till volatilitet i efterfrågan, säsongsvariationer och långsiktiga trender. Baserat på denna data så justerar EazyStock dynamiskt prognoser och uppdaterar beställningspunkter och orderkvantiteter.

Med mer pålitlig prognosdata kan du upprätthålla optimala lagernivåer i hela din verksamhet.

product

product

Slipp kalkylbladen och jobba effektivare

EazyStock automatiserar efterfrågeprognoserna, så att du sparar tid och får exaktare prognoser. EazyStocks mjukvara för lageroptimering kommer med en skattkista av funktioner som hjälper företag slippa kalkylbladen och jobba effektivare.

Nöj dig inte med lagerhantering – optimera lagret med EazyStock!

Är du redo att optimera dina inköp och lager?

Boka demoVälj EazyStock lageroptimering

Ensure stock availability

Säkerställ lagertillgänglighet

Se till att ni alltid har rätt produkter i rätt tid för att hålla hög kundnöjdhet och undvika utförsäljning.

Optimise demand forecasts

Bättre efterfrågeprognoser

Avancerade algoritmer ger er träffsäkrare efterfrågeprognoser baserade på alla produkters unika livscykler, trender och säsongsvariationer.

Lower inventory levels

Sänk lagernivåer

Bli av med överskottslager och föråldrade artiklar. Frigör kapital till investeringar i ditt företag.

Automate re-ordering

Automatisera inköp

Skapa automatiska orderförslag som ni kan välja att genomföra direkt i EazyStock eller skicka informationen till ert affärsystem.

Accurate replenishment

Noggrann varupåfyllnad

Beräkna automatiskt vivåer för säkerhetslager, ombeställningspunkter och orderkvantiteter för att säkerställa optimerade lagernivåer.

Be smarter with suppliers

Smartare leverantörshantering

Lägg era ordrar mer kostnadseffektivt genom att överväga leverantörers leveransscheman, ledtider, rabatter och kostnader. Hantera varierande scheman för era olika distrubutörer och se till att ni tar helger och produktionsscheman i beräkning.

Improve efficiency & save time

Förbättra effektiviteten och spara tid

Slipp manuella kalkylark och spara tid som kan läggas på strategi och innovation.

Get a fast ROI

Få snabb ROI

Dra nytta av snabb ERP -integration och kom igång snabbt med ett system som är enkelt att hantera. Med EazyStock får ni dessutom alltid relevant information till hands med uppdaterade KPIer och rapporter.

Ladda ner vår guide för efterfrågeprognoser

För att kunna reducera lagret utan att riskera brist på produkter krävs efterfrågeprognoser med hög prognosnoggrannhet.

I denna guide går vi i 8 steg igenom hur du kan öka prognosnoggrannheten:

 • Välj rätt prognosmodell
 • Förstå och följ produktlivscykeln
 • Identifiera artiklarnas efterfrågemönster
 • Förstå den statistiska fördelningen
 • Hantera säsongsvariationer
 • Beräkna prognosfel

 

 

whitepaper

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nya insikter     En gång i månaden     Avregistrera när som helst