Virtuella lager

Flera fysiska lager i ett givet geografiskt område samverkar som ett virtuellt lager. Denna teknik sänker lagernivåerna i leveranskedjan samtidigt som behovet från regionen kan tillgodoses som en helhet.

virtual warehousing

Hantera artiklar med väldigt sporadisk efterfråga

EazyStocks funktion för uppsättning och styrning av virtuella lager är ett effektivt sätt att planera artiklar med sporadisk efterfrågan. Kännetecknande för produkter som planeras via virtuellt lager är att de är kritiska att lagerhålla relativt nära kunden och då blir det svårt att upprätthålla servicenivån. Samtidigt är produkterna för kostsamma och lågfrekventa för att lagerhållas i flera lokala varulager.

Det virtuella lagret kontrolleras med en separat lagerpolicy. Aggregerad efterfrågan används för att göra prognoser. Lagermatrixen för det virtuella lagret innehåller produkter som inte är lagerförda i de lokala lager som är anslutna till det virtuella lagret.


Fördelar

  • Högre servicenivå och lagertillgänglighet i regionen
  • Minskade nivåer av säkerhetslager
  • Kostnadseffektiv planering av produkter med sporadisk efterfrågan
  • Minskar antalet restorder
  • Ökar leveransförmågan och minskar ledtiden till kund

Funktioner

  • Flexibel konfiguration av virtuella lager
  • Separat lagerpolicy för virtuella lager

Frågor?Man with Computer

Bästa sättet att se om EazyStock kan vara något för ditt företag är att registrera dig för en personlig, kostnadsfri demonstration. Om du har frågor om produkten, om implementering eller något annat så bara hör av dig! Våra välutbildade representanter är alltid tillgängliga, redo att svara.
CONTACT US