Säsongshantering

Home / Mjukvara / Säsongshantering

Säsongshantering

Har du artiklar med säsongsvariationer som ställer till det i din värdekedja och produkttillgänglighet? EazyStock justerar automatiskt för säsongsvariationer i dina efterfrågeprognoser.

Produkter med förutsägbara förändringar som återkommer med säsongerna följs automatiskt upp av EazyStock. Säsongsfunktionen analyserar mönstren och uppdaterar säsongsmönstren automatiskt på varje SKU. Systemet rekommenderar sedan den optimala profilen för varje artikel på varje lagerställe.

EazyStock-Seasonality

Bättre efterfrågeprognosticering

EazyStock integrerar säsongsvariationer i efterfrågeprognoserna för varje artikal per lagerställe. Detta möjliggör mer precisa prognoser av säsongsvariationer för alla efterfrågetyper, även långsamma artiklar med låg volym. Resultatet? Ökad försäljning, gladare kunder och högre vinstmarginaler.

Boka en gratis demo med en av våra experter för att lära dig mer!

Boka personlig demo