Priser och paketeringar

Priser och paketeringar

Lagerstyrning och inköpsstöd för små och medelstora företag verksamma inom grossistförsäljning, partihandel och tillverkning.

Kontakta en specialist för att diskutera pris och tillägg eller för att boka en demo av EazyStock

Professional

Passar företag som behöver exakta prognoser samt optimerade säkerhetslager och beställningspunkter.

Från 5000SEK/månad*
Kontakta oss för Pris

Prognostisering


Lageroptimering


Rapporter och nyckeltal (KPIer)


Säsongshantering


Automatisk varupåfyllnad


Kampanjstyrning


Planering och optimering av logistiknätverk


Premium

Passar företag som behöver optimala prognoser, säkerhetslager, beställningspunkter och orderprocesser.

Från 10000SEK/månad*
Kontakta oss för Pris

Prognostisering


Lageroptimering


Rapporter och nyckeltal (KPIer)


Säsongshantering


Automatisk varupåfyllnad


Kampanjstyrning


Planering och optimering av logistiknätverk


Global Planner

Passar företag som behöver optimera flera lagerställen och styra det totala lagret i lagernätverket.

Från 15000SEK/månad*
Kontakta oss för Pris

Prognostisering


Lageroptimering


Rapporter och nyckeltal (KPIer)


Säsongshantering


Automatisk varupåfyllnad


Kampanjstyrning


Planering och optimering av logistiknätverk


*Betalas årsvis